Yhteiskunta - 15.10.2019 klo 10.32

Ilmastonmuutos haastaa ammattiliittoja toimiin ilmaston hyväksi

Sanni Vuorinen saa vapaa-ajallaan energiaa luonnosta ja järjestötyöstä. Eurooppanuorten varapuheenjohtajana ja opiskelijajärjestön hallituksen jäsenenä hän pääsee kehittämään vuorovaikutus- ja viestintätaitojaan. Kuva: Anna Autio

Turun Hesburgerin vuoropäällikkö Sanni Vuorinen herättelee miettimään, mitä ilmastonmuutos tarkoittaa työntekijöille, ja mitä ammattiliitot voisivat sille tehdä.

Vaikuttaminen. Opiskelen politiikan tutkimusta ja työskentelen vuoropäällikkönä ravintola-alalla. Lisäksi olen aiemmin toiminut myös työpaikkani työsuojeluvaltuutettuna. Yhteisiin asioihin vaikuttaminen on aina ollut minulle tärkeää. Niin työsuojeluvaltuutetun kuin esimiehenkin roolissa olen pystynyt vaikuttamaan omalla toiminnallani positiivisen ja turvallisen työympäristön luomiseen työpaikallani. Se on innostanut eteenpäin. Tällä hetkellä olen PAMin keskustoimistolla opintoihini liittyvällä harjoittelujaksolla, jonka aikana toteutan projektin ilmastonmuutoksesta yhdessä muiden harjoittelijoiden kanssa.

Työsuojelun merkitys. Työsuojeluvaltuutettuna toimiessani ymmärsin, miten tärkeää on pitää huolta siitä, että työpaikka ja sen ilmapiiri ovat kaikille turvallisia. Esimerkiksi ravintola-alalla työskentelevät ovat tekemisissä kuumien, terävien, ja liukkaiden pintojen kanssa. Työssä on usein kiire ja henkilöstössä paljon vaihtuvuutta. Varsinkin uusilla työntekijöillä on usein paljon työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä. Työsuojeluvaltuutetun tukea tarvitaan.

Ilmastonmuutos. Viime aikoina pinnalla ollut keskustelu ilmastonmuutoksesta saattaa herättää kysymyksiä, pelkoa ja ahdistustakin etenkin nuorissa työntekijöissä. Näen, että työsuojeluvaltuutetut voisivat keskustella näistä aiheista työntekijöiden kanssa ja viedä heidän näkemyksiään eteenpäin. Se ei tietenkään ole yksin työsuojeluvaltuutettujen vastuulla, mutta he voivat nostaa esille oman työpaikan keinoja ilmastonmuutoksen torjumiseen esimerkiksi hävikin, kierrätyksen tai energiaa säästävien ratkaisujen suhteen. Julkisuudessa käydään edelleen keskustelua siitä, millä tasolla ja kenen vastuulla ilmastonmuutokseen liittyvien päätösten ja toimien tekeminen tulisi olla. Nyt pitää siirtyä sanoista tekoihin. Nyt on kiire.

Työntekijöiden etu. Olen huolissani ilmastonmuutoksesta ja kiinnostunut siitä, miten sitä voitaisiin torjua kaikille reilulla tavalla. Mielestäni ammattiliittojen pitäisi osallistua aktiivisesti ja olla vaikuttamassa ilmastonmuutoksesta käytävään keskusteluun kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Ja nimenomaan niin, että työntekijöiden etu otettaisiin huomioon niissä keinoissa, joilla ilmastonmuutosta lähdetään torjumaan. Se ei saa unohtua kaikkien muiden ilmastonmuutokseen liittyvien tavoitteiden ja politiikan toimien kentällä.

Haluaisitko sinä työpaikkasi työsuojeluvaltuutetuksi? 

Työsuojeluvaltuutettu edustaa kaikkia työntekijöitä turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevissa asioissa. Työntekijät valitsevat työsuojeluvaltuutetun keskuudestaan. Työsuojeluvaltuutettu on lain mukaan valittava työpaikoille, joilla työskentelee säännöllisesti yli 10 työntekijää.

Esimiesasemassa olevaa ei voida valita työntekijöiden tai toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutetuksi, mutta esimiehet voivat valita oman työsuojeluvaltuutetun, mikäli paikallisesti niin sovitaan.

Lue lisää työsuojeluvaaleista

 

Teksti: Minna Raitapuro

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle