22.11.2016 klo 14.51

Irtisanotulle työsuojeluvaltuutetulle korvaukset

Työtuomioistuin päätti, että tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotulle kaupan alan päätyösuojeluvaltuutetulle on maksettava korvauksia työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. Tes määrittelee tiukat ehdot henkilöstön edustajien irtisanomisille, ja niitä ei tässä ollut noudatettu.

Työtuomioistuin on tuoreessa päätöksessään määrännyt työnantajayrityksen maksamaan kaupan alalla päätyösuojeluvaltuutettuna toimineelle korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. Hän saa vuoden palkkaa vastaavan summan. Lisäksi tuomioistuin velvoitti yrityksen ja työnantajajärjestö Kaupan liiton yhteisvastuullisesti korvaamaan asiaa hoitaneen PAMin oikeudenkäyntikulut. Yhteensä työnantajapuolelle tulee maksettavaa yli 30 000 euroa.

– Työnantaja on loukannut päätyösuojeluvaltuutetulle yhteistoimintasopimuksella taattuja oikeuksia, työtuomioistuimen päätöksessä todetaan.

Päätyösuojeluvaltuutettu työskenteli kaupan alan varastoyrityksessä, jolla oli kaksi toimipistettä Tampereella. Vuonna 2014 näistä lakkautettiin toinen tuotannollisista ja taloudellisista syistä, mutta jäljelle jäi se, jossa työsuojeluvaltuutettu työskenteli. Yrityksen mukaan kuitenkin hänen työtehtävänsä olisi päättynyt eikä muuta työtä voitu tarjota. Työtuomioistuin oli maanantaina antamassaan tuomiossa asiasta toista mieltä, eikä hyväksynyt väitettä, että olisi selvästi osoitettu mahdottomaksi tarjota muuta työtä.

Työntekijöiden edustajien irtisanomista koskevat lain ja työehtosopimusten mukaan erityisen tiukat ehdot. Kaupan tessin osana noudatettavan yhteistoimintasopimuksen soveltamisohjeet sanovat, että kun irtisanotaan tai lomautetaan yrityksen henkilöstöä taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla, ei tällaista toimenpidettä yleensä saa kohdistaa päätyösuojeluvaltuutettuun. Poikkeus on, jos lopetetaan koko yrityksen toiminta tai päätyösuojeluvaltuutetun toimialueena olevan osan toiminta.

Teksti: Tuomas Lehto

Uusinta uutta