Tasa-arvo - 25.09.2018 klo 15.02

Islanti edistää palkkatasa-arvoa tiukalla lailla

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ja Islannin sosiaali- ja tasa-arvoministeri Ásmundur Einar Daðason tapasivat Helsingissä tiistaina.

Palkkatasa-arvo etenee Suomessa etanan vauhtia ja perhevapaauudistus jäi tekemättä. Pitäisikö mallia ottaa Islannista, jossa samapalkkaisuudesta lipsuvia työnantajia sakotetaan ja isien kiintiötä perhevapaista nostettiin jo vuosia sitten?

Islannissa astui tämän vuoden alussa voimaan paljon huomiota saanut laki: maa päätti, että yli 25 hengen organisaatioita vaaditaan sakon uhalla selvittämään, että samoista tai yhtä vaativista töistä maksetaan miehille ja naisille samaa palkkaa, sekä korjaamaan mahdolliset erot. Vastaavaa lakia ei vielä ole missään muualla.

”Tasa-arvo on tärkeä prioriteetti hallituksemme ohjelmassa”, perusteli Islannin sosiaali- ja tasa-arvoministeri Ásmundur Einar Daðason, joka puhui aiheesta tiistaina Helsingissä.

Hän uskoo uuden lain edistävän sukupuolten palkkatasa-arvoa, joka ennestäänkin on hieman Suomea edellä. Nyt on kuitenkin liian aikaista sille, että tulokset näkyisivät tilastoissa.

Daðasonin mukaan ongelmaksi jää edelleen ammattien jakautuminen ”miesten ja naisten töihin” eli segregaatio, joka Suomessakin on tärkeä tekijä palkkaeroissa. Samaten osa-aikatyö on molemmissa maissa yleisempää naisten keskuudessa.

Islannin mallissa kaikkien yli 25 hengen työpaikkojen on tehtävä tarkkaan määritelty palkkakartoitus, josta on sovittu kolmikantaisesti eli hallituksen sekä työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kesken. Lain piirissä on noin 80 % työntekijöistä. Peruspalkan lisäksi myöskään palkitsemisjärjestelmät eivät saa olla syrjiviä. Kartoitukset mahdollistaa osaltaan se, että palkkatiedot ovat Islannissa julkisia.

Yrityksiltä saadun palautteen mukaan malli tuo kustannuksia, mutta myös hyötyjä kun henkilöstöhallinto ja työtyytyväisyys voivat parantua.

Suomessa on ollut laki samapalkkaisuudesta jo vuosikymmeniä, mutta niin sanottu naisen euro nousee hitaasti. Samassa tilaisuudessa puhunut perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko sanoi, että Islannin mallista kannattaa hakea oppia, ja että mahdollisuudet lisätä palkkatietojen avoimuutta Suomessakin yhtenä keinona ovat jo selvitettävänä. Avoimuuden osalta hän näkee nopeatkin lakimuutokset mahdollisina.

”Nykyisiä palkkaeroja ei pitäisi sietää, vaan pitäisi päästä parempaan”, Saarikko tiivisti.

PAMin yhteiskuntasuhteiden vastaava Elena Gorschkow pitää Islannin lakia hyvänä esimerkkinä siitä, että tasa-arvoa kohti voi pyrkiä myös lain määrittelemillä sanktioilla.

”Olisi hyvä keskustella siitä, missä tilanteissa sanktiot voisivat olla mahdollisia. Nythän meidän lainsäädäntömme palkkatasa-arvoasioissa ei ole riittävän konkreettinen”, Gorschkow pohtii.

Myös Islannin perhevapaajärjestelmä on herättänyt kansainvälistä huomiota tasa-arvon edistäjänä. Maassa tuli jo vuonna 2000 voimaan laki, joka antaa molemmille vanhemmille komen kuukauden vapaan, sekä vielä kolmannen kolmen kuukauden osuuden, jonka voi jakaa vapaasti. Laki ei siis varsinaisesti pakota isiä perhevapaille, mutta perhe menettää hänen osuutensa, jos isä ei sitä pidä.

Islannissa isien osuus pidetyistä perhevapaista nousi parissa vuodessa noin kolmannekseen, joskin taantuman aikana osuus hieman laski. Suomessa isät pitävät nyt vain noin kymmeneksen vanhempainpäivärahapäivistä.

Daðasonin mukaan seuraava askel Islannissa on pidentää vapaita ja nostaa myös niiden aikana saatavia päivärahoja.

”Tämäkin uudistus tehdään kolmikantaisesti”, hän totesi.

Nykyinen laki on edistänyt vanhemmuuden tasa-arvoa. Samaan aikaan myös palkkatasa-arvo on edistynyt, mutta ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon perhevapaauudistus on vaikuttanut asiaan.

Suomessa PAMinkin vahvasti kannattama tavoite tasa-arvoisemmasta perhevapaamallista kaatui viime talvena tältä erää, kun hallituspuolueet eivät päässeet asiasta yhteisymmärrykseen. Uudistus löytyy kuitenkin edelleen PAMin seuraavan vaalikauden tavoitteista. Saarikko sanoi uskovansa, että asia etenee riippumatta siitä, mitkä puolueet ovat seuraavassa hallituksessa.

”Muun muassa työmarkkinajärjestöt ovat esittäneet malleja uudistuksesta, ja monet viittaavat juuri Islannin järjestelmään”, Saarikko totesi.

Teksti: Tuomas Lehto

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle