Jäsenyys - 23.10.2019 klo 14.20

Järjestämisellä ryhtiä työpaikoille - "Tärkeintä on vaikuttaminen ja yhteistyö"

Aki Rouhiaisen mielestä aktiivinen ja järjestäytynyt työpaikka on paras jäsenetu. Kuva: Anna Autio

PAMin järjestöasiantuntija Aki Rouhiainen kertoo, mistä järjestämisessä on kyse ja miten sillä voi vaikuttaa työolohin.

”Kun työntekijät toimivat järjestäytyneesti, mahdollisuudet vaikuttaa työoloihin paranevat olennaisesti”, selvittää järjestöasiantuntija Aki Rouhiainen järjestämisen tavoitteita ja merkitystä. 

Järjestämisessä on kyse ihmisten organisoitumisesta eli järjestäytymisestä ja vaikuttamisesta yhdessä.

”Järjestäminen on aloitteellista ja kollektiivista toimintaa, jolla pyritään työntekijälähtöisesti yhdessä vaikuttamaan työpaikan tunnistettuihin huolenaiheisiin yhteisten tavoitteiden ratkaisemiseksi”, hän selventää.

Rouhiaisen mukaan suurin haaste on luoda työpaikoille toimivat jäsentiimit luottamushenkilöiden tueksi.

”Erityisen haastavaa se on silloin, kun yrityksessä on kymmeniä toimipaikkoja, ja kaikki edunvalvonta on yhden pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun harteilla.”

Jäsentiimin muodostavat työntekijät, jotka kykenevät johtamaan ja osallistamaan työkavereitaan suunnitelmallisesti yhdessä luottamushenkilöiden kanssa.

”Kun järjestämisprosessi on huolella suunniteltu, toteutettu ja jäsentiimi on sitoutunut yhdessä tekemiseen, kykenevät työpaikan työntekijät toimimaan äärimmäisen tehokkaasti yhteisten asioiden ratkaisemiseksi”, vakuuttaa Rouhiainen.

Rouhiaisen mielestä paras jäsenetu onkin aktiivinen ja järjestäytynyt työpaikka, jossa pääsee itse vaikuttamaan ja osallistumaan päivittäiseen edunvalvontaan ja asioiden hoitoon.

”Järjestämisen kokemukset työpaikoilta kertovat, että pystymme usein hyvinkin yksinkertaisilla toimilla vaikuttamaan työpaikan asioihin. Tärkeintä on, että ryhdytään tekemään aktiivisesti töitä yhdessä.”

Missä kunnossa asiat ovat sinun työpaikallasi?

Järjestämistoiminnalla tarkoitetaan työpaikkojen ja työntekijöiden oman aktiivisuuden kasvattamista. PAM tukee työpaikkoja järjestämistoiminnassa aktiivisesti ja on mukana koko järjestämisprosessin ajan.

Autamme työyhteisöjä kasvattamaan liiton jäsenten määrää työpaikalla ja sitä kautta vahvistamaan työntekijöiden asemaa omilla työpaikoilla. Ideana on saada työpaikan työntekijät toimimaan yhdessä työpaikkansa asioiden puolesta ja valitsemaan keskuudestaan myös luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun.

Lue lisää järjestämisestä ja tee työpaikan kuntotesti

Teksti: Satu Ahonen

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle