Tapahtuma - 06.11.2019 klo 09.23

Järjestäydy, taistele ja voita on EFFATin resepti eurooppalaisille liitoille

EFFATin Naisten konferenssissa muun muassa seksuaalinen häirintä on ollut esillä. Kuva: EFFAT

EFFATin kongressi kokoaa Zagrebiin 300 ammattiliittojen edustajaa 38 maasta keskustelemaan yhteisistä ratkaisuista liittojen haasteisiin. Kokouksen osallistujat edustavat eurooppalaisen maatalouden sekä elintarvike- ja matkailualan työntekijöitä.

Keskiviikkona 6.11. Zagrebissa Kroatiassa alkavan kongressin aikana ammattiliitot keskustelevat tulevaisuuden työstä ja yhteiskunnan muutoksista, jotka mullistavat työntekijöiden arkea Euroopassa. Näitä ovat esimerkiksi alustatalouden myötä syntyneet uudet työn tekemisen muodot sekä epävakaiden työsuhteiden lisääntyminen mm. hotelli- ja ravintola-aloilla. EFFAtin jäsenliitot näkevät tärkeäksi yhdistää voimansa kongressin aikana puuttuakseen erityisesti epätyypillisiin työsuhteisiin.

Vuonna 2000 perustettu EFFAT puolustaa yli 2,6 miljoonan työntekijän etuja Euroopassa. Se on kattojärjestö, joka käy sosiaalidialogia eli neuvottelee eurooppalaisten työnantajajärjestöjen kanssa mm. hotelli-, ravintola- ja henkilöstöravintola-aloilla. Tämän lisäksi EFFAT on ollut vaikuttamassa yli sadan EWC- sopimuksen syntyyn eurooppalaisissa kansainvälisissä yrityksissä.

PAMin edunvalvontatyöhön kuuluu muun muassa seurata työmarkkinoiden tilannetta ja kehitystä Euroopassa ja muualla maailmassa osana kansainvälistä yhteistyötä. Zagrebin kongressiin osallistuu Suomesta PAMin lisäksi edustajia myös Suomen Elintarviketyöläisten Liitosta SEListä, Ammattiliitto PRO:sta ja Teollisuusliitosta.

Yksi kongressin teemoista on työehtosopimusten rooli palkkojen, työolojen ja elämän parantamisessa.
Kongressiin osallistuva PAMin järjestöasiantuntija Jenni Pihlaste pitää PAMille tärkeänä aiheena myös järjestäytymistä ja jäsenten aktivoimista.
”Erityisesti palvelualalla alkava työehtosopimuskierros Suomessa saattaa olla muualla Euroopassa kiinnostava, koska kongressissa etsintäkuulutetaan myös työehtosopimusten roolien vahvistamista”, hän kertoo.

Yleisesti ottaen kongressin keskustelut keskittyvät yleiseurooppalaisiin kysymyksiin, jotka vaikuttavat EFFATin alojen työntekijöihin. Näitä ovat esimerkiksi sosiaalinen polkumyynti, ilmastonmuutoksen ja digitalisaation vaikutukset sekä epävarmojen työolojen ehkäiseminen. Myös eurooppalainen minimipalkka voi kongressin aikana nousta esille.

Kongressissa myös PAMin aktiivit pääsevät ääneen. Kuvassa Merja Lehto, Anne Bergström, Timo Tiikkaja ja Jutta Vihonen.Siilinjärveläinen pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu Timo Tiikkaja suunnittelee puhuvansa ammattiliiton tulevaisuudesta ja järjestäytymisen merkityksestä, jossa fokus on vahvoissa työpaikoissa. Myös majoitus- ja ravitsemisalan edustaja, vantaalainen pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu Merja Lehto aikoo puhua liittojen tulevaisuudesta ja vahvuuksista. Kongressiin osallistuu myös pamilainen luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu Anne Bergström.

Varsinaisen kongressin ohella Zagrebissa järjestetään myös EFFATin Nuorten konferenssi, johon osallistuu nuorten edustaja ja SAKKI ry:n varapuheenjohtaja Jutta Vihonen. Ennen varsinaista kokousta pidetään myös tasa-arvoon keskittyvä Naisten konferenssi.

Epätoivotusta ilmiöstä pitää uskaltaa puhua

Naisten konferenssissa on puhuttanut muun muassa seksuaalinen häirintä.
Myös PAMin agendalla on pitkään ollut seksuaalisen häirinnän poistaminen työpaikoilta, ja siksi liitto järjestää muun muassa koulutuksia. Naisten konferenssiin osallistuva PAMin työympäristöasiantuntija Merja Vihersalo toteaa, että seksuaalinen häirintä on edelleen ongelma palvelualan työpaikoilla.

”Asia ei ole korjaantunut, mutta pikkuhiljaa mennään parempaan suuntaan. Edelleen naisia pitää rohkaista avautumaan ja kertomaan asiasta, kun tällaiset tilanteet tulevat eteen”, hän painottaa.

Seksuaaliseen häirintään kuuluu hyvin usein noloja tunteita ja häpeää, eikä aina tule mieleen, että työpaikalla voi olla muitakin samassa tilanteessa.

”Tämä on yleinen ja epätoivottu ilmiö, jota on kitkettävä pois. Väkivallan kohtaaminen työarjessa on toinen asia. Seksuaalinen häirintä ja väkivalta johtavat myös usein siihen, että työntekijä ei ole täysin työkykyinen ja sillä saattaa olla pidempiaikaisia vaikutuksia”, Vihersalo muistuttaa.

Palvelualan ammateissa halutaan palvella hyvin, mutta missä menee hyvän asiakaspalvelun ja asiakkaan kunnioittamisen raja sekä sen mikä on epäasiallista kohtelua, hän pohtii. Tämänkin takia työpaikoilla on tärkeä olla ohjeistusta ja selvät pelisäännöt ja tässä PAM voi olla avuksi. 

Kongressissa päätetään myös EFFATin linjauksista seuraavalle viidelle vuodelle. Poliittisessa ohjelmassa halutaan taata oikeudenmukaisempi Eurooppa työntekijöille koko elintarvikeketjussa. Tämän lisäksi EFFATille valitaan uusi johto torstaina 7.11.

Voit seurata kongressia muun muassa EFFATin kotisivulta ja sosiaalisessa mediassa aihetunnisteen #StrongerEFFAT avulla. Lue lisää EFFATista täältä.

Teksti: Marie Sandberg-Chibani

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle