Politiikka - 18.07.2019 klo 09.25

Jessy Eckerman suosittelee lämpimästi Norden-koulua ay-aktiiveille – hakuaika päättyy 19. elokuuta

Norden-koulun koulutus koostuu kahdesta osiosta ja opiskelujaksojen aikana oleskellaan kahdella paikkakunnalla Pohjoismaissa. Kuva: GettyImages.

Kannattaa lähettää hakemus, jos haluat tutustua työväenliikkeeseen ja solmia kontakteja Pohjoismaihin, kehottaa Jessy Eckerman.

”Norden-koulu (Nordenskolan) tarjoaa uusia tuttavuuksia ja tietoa yhteiskunnasta sekä meille kuuluvasta yhteiskunnallisesta tehtävästä. Kyse on pohjoismaisen mallin turvaamisesta ja työmarkkinakysymysten sekä niihin liittyvien arvojen puolustamisesta. Pohjoismaisen mallin ja hyvinvointivaltion rakentaminen on kestänyt useita satoja vuosia, mutta jos menetämme sen, menetys on lopullinen. Sen vuoksi on tärkeää muistuttaa näistä asioista”, Jessy Eckerman kiteyttää koulutuksen sisällön.

Jessy on pitkän linjan PAM-jäsen, ay-aktiivi Ahvenanmaalta ja lisäksi Norden-koulun alumni. Hän osallistui viimeksi järjestettyyn Norden-kouluun vuosina 2018-2019.

”Hyvinvointiin ja politiikkaan liittyvät kysymykset ovat aina kiinnostaneet minua, samoin kuin pohjoismainen malli ja sen käytännön toteutus politiikassa. Sen vuoksi hain Norden-kouluun. Koulutuksen myötä saa laajan verkoston ja ystäviä kaikkialta Pohjoismaista. He ovat aktiivisesti mukana sekä politiikassa että ay-liikkeessä”, Jessy kertoo.

Koulutus koostuu kahdesta kurssiosiosta ja opiskelujaksojen aikana oleskellaan kahdella paikkakunnalla Pohjoismaissa. Osanottajien matkat ja ylläpito maksetaan, mutta opintovapaa on järjestettävä itse.

”Ensimmäisen kerran tapasimme Utøyan saarella Norjassa. Päivät olivat täynnä seminaareja ja luentoja, ja ryhmätöitä järjestettiin ammattiyhdistystoimintaan liittyvistä aiheista”, Jessy muistelee.

Hän jatkaa:

”Seuraava tapaaminen oli Helsingissä tammikuussa tänä vuonna, ja silloin laadimme Norden-koulun julkilausuman, jota olimme työstäneet koko koulutuksen ajan. Julkilausuma esiteltiin Työväenliikkeen pohjoismaisen yhteistyökomitean SAMAKin vuosikokouksessa”.

Loppuraportti sisälsi muun muassa ehdotuksia pohjoismaisen mallin käytännön toteutuksesta, erilaisista arvoista, turvallisten ja tasapainoisten työmarkkinoiden merkityksestä, demokratiasta muiden yhteiskunnan ohjaustapojen vastapainona, työväenliikkeen nykyisistä haasteista, julkisen ja yksityisen sektorin hyvinvointipalveluista sekä ilmasto- ja maahanmuuttokysymyksistä.

”Koulutuksessa tartuttiin useisiin ajankohtaisiin aiheisiin, itse ohjelmasisältö oli hyvä ja lisäksi opit keskustelemaan muiden pohjoismaalaisten kanssa. Pohjoismaat ovat aika samanlaisia, mutta Suomen ja Tanskan välillä oli eroja monessa asiassa, joten ajoittain keskustelu kävi aika kuumana”, Jessy kertoo.

Väittely ja keskustelu ovat Jessylle tuttuja asioita ja hän osallistuu niihin mielellään.

"Jos olet mukana poliittisessa- tai ammattiyhdistystoiminnassa Ahvenanmaalla, joudut yleensä puolustamaan kantojasi kun yhteiskunnallisista kysymyksistä syntyy keskustelua. On todella innostavaa päästä isompiin ympyröihin ja tavata samoin ajattelevia ihmisiä. Siitä saa uutta virtaa”, hän toteaa.

Jessy ei peittele sitä, että lähiopetuspäivät olivat intensiivisiä ja että lopputyö vaati koordinointia, koska ryhmän jäsenet olivat eri puolilla Pohjoismaita. Sen takia ei kuitenkaan tarvitse stressata ja työ sujui hyvin verkossa, hän korostaa. 

Mikä on paras muisto?

”Ehdottomasti SAMAKin vuosikokous. Se oli kaikista antoisin, koska olen kiinnostunut politiikasta. Varsinkin liittokokouksessa tehtyjen ehdotusten laaja kirjo oli kiinnostava. Norden-koulun osanottajat saivat esitellä lopputyönsä vuosikokouksessa ja jotkut saivat osallistua paneelikeskusteluun, jossa oli mukana sosiaalidemokraattien puoluejohtajia kaikkialta Pohjoismaista”, hän lisää.

Ahvenanmaalaisia SAMAKin vuosikokouksessa: (vasemmalta) Igge Holmberg, Sara Kemetter (Norden-koulu), Mia Hanström, Jessy Eckerman (Norden-koulu), Kristin Mattsson, Camilla Gunell Ahvenanmaan sosiaalidemokraateista. Lähde: Pekka Sipola/SAMAK.

Liittokokouksen tunnelma oli vaikuttava. Mitä muuta se voisikaan olla, kun saman pöydän ääreen kootaan puoluejohtajia kuten Stefan Lövén Ruotsista, Mette Fredriksen Tanskasta ja Antti Rinne Suomesta sekä ay-aktiiveja.

Norden-koulun yhteisenä kielenä ovat skandinaaviset kielet, joten edellytyksenä on, että osaat ruotsin perusteet tai selviydyt jollakin muulla skandinaavisella kielellä.

”Ruotsinkieliselle ensimmäiset päivät olivat haastavia, mutta eri kieliin tottuu pikkuhiljaa”.

Jessyn mielestä alumnin on helppo ottaa yhteyttä muihin alumneihin missä tahansa asioissa ja esimerkiksi silloin, jos on aikeissa matkustaa jonnekin Pohjoismaissa.

”Edellisen kerran olin yhteydessä pohjoismaisiin ystäviini vaalien takia. Osallistun Almedalenin politiikkaviikkoon ja toivon tapaavani heitä myös siellä”, Jessy toteaa.

Koulutukselle hän antaa kouluarvosanan 8.

”Eri osallistujat kokevat varmasti koulutuksen annin eri tavoin. Jos asiat ovat tuttuja sinulle entuudestaan, sisältö ei ole aivan uutta. Jos olet uusi näissä ympyröissä, opit todella paljon. Itse koin saavani osaamiselleni vahvistusta ja arvostin mahdollisuutta keskustella yhteiskunnallisista asioista. Siksi arvosana kahdeksan.”

Alumneja Norden-koulun vuosikurssilta 2018-2019 SAMAKin vuosikokouksessa Helsingissä. Lähde: Pekka Sipola/SAMAK.

Norden-koulu 2019–2020

  • Norden-koulussa tutustut pohjoismaiseen malliin ja sen haasteisiin sekä kerrytät työkaluja hyödyntääksesi oppimaasi käytännössä. Tapaat niin alueellisella- kuin valtakunnallisellakin tasolla työväenliikkeen parissa aktiivisina toimivia osallistujia eri puolilta Pohjoismaita.
  • Kun olet suorittanut koulutuksen, olet osa Norden-koulusta valmistuneiden opiskelijoiden verkostoa ja sinulla on mahdollisuus laajentaa osaamistasi sekä verkostoitua lisää jatkossa. Koulutus liittyy myös SAMAKin kehitysteemaan.
  • Koulutus on tarkoitettu poliittisesti aktiivisille tai ammattiliittotoiminnassa aktiivisille tai ammattiliittotoiminnasta kiinnostuneille alle 35-vuotiaille.
  • Koulutus järjestetään skandinaavisilla kielillä, joten edellytyksenä on, että osaat ruotsin perusteet tai selviydyt jollakin muulla skandinaavisella kielellä. Englannin kieltä käytetään tukikielenä. 

Koulutus järjestetään 9.-11. lokakuuta 2019 Ruotsissa ja 29.-31. tammikuuta 2020 Tanskassa.

Ilmoita kiinnostuksestasi osallistua viimeistään 19. elokuuta 2019.

Koulutus on ilmainen mukaan valituille osallistujille. Lue aiheesta lisää ruotsiksi.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle