Artikkeli - 06.11.2015 klo 09.35

Johtoryhmä: Ann Selin

#Lakko-oikeus ei ole todellakaan uhattuna vain meillä Suomessa.

Monissa maissa hallitukset perustelevat heikon talouden kohentamiseen liittyvällä välttämättömyyden pakolla muutoksia, jotka eivät paranna taloutta, vaan ovat ainoastaan ideologisia. Pyritään heikentämään ay-liikettä tai jopa tekemään sen toiminta hankalaksi, jollei mahdottomaksi. Työnantajat ovat usein oikeistohallitusten tavoitteiden takuumiehinä – vai onko se toisin päin?

Se, mitä Suomessa tapahtuu, ei ole vain täkäläinen ilmiö. UNI Europan (yksi eurooppalaisten ammattiliittojen yhteenliittymistä, joihin PAM kuuluu) hallituksessa viime viikolla kuultujen raporttien perusteella on selvää, että yhteneviä piirteitä on runsaasti.

Britanniassa rajataan lakko-oikeuksia – tosin vielä paljon rajummin, kuin mitä meillä työnantajat ovat ehdottaneet. Margaret Thatcherin ajoista lähtien lakko-oikeutta on rajattu, toisin kuin meillä. Nyt hallitus ajaa Britanniassa muutosta, jonka mukaan lakkoon voisi mennä vain erittäin tiukoin reunaehdoin. Liittojen pitäisi alistaa lakkoaikeet jäsenäänestykselle, jossa vaaditaan 50 %:n äänestysvilkkautta ja lähes saman %:n kannatusta lakolle. Sähköistä äänestystä ei sallittaisi, vaikka hallituspuolueet itse käyttävät sitä. Lakkovahtien toimintaa rajoitetaan, ennakkoilmoitusaikaa pidennetään ja some-kampanjoista pitäisi jatkossa ilmoittaa etukäteen työnantajille ja poliisille! Ei kuulosta ihan digitalisaation ajan toiminnalta.

Erikoista Britanniassa on myös hallituksen asettama ja valtion kustantama työmarkkina-asiamies, jonka tehtävänä on tutkia liiton toimia, mikäli joku jäsen on valittanut niistä. Nyt halutaan sallia asiamiehen tutkinnat ilman jäsenen pyyntöä, ja maksajina olisivat liitot.

Työnantajat tai hallitukset esiintyvät sopimishaluisina niin meillä kuin muualla. Sopia tahdottaisiin kuitenkin pääosin yritys- tai jopa yksilötasolla. Tämä vahvistaa käsitystä siitä, että hankalana jarruna pidetty ay-liike halutaan poistaa yhtälöstä. Kollektiivinen sopimisen oikeus on turvattu sekä kotimaisin että kansainvälisin säädöksin. Ilman sitä monen työläisen asema olisi todella surkea. Tätä kurjistumiskehitystä me vastustamme puolustamalla oikeuksiamme.
Joukkovoiman aika ei siis ole ohi, pidetään siitä yhdessä huolta.

 

 

Teksti: Ann Selin, PAMin puheenjohtaja

 

Uusimmat

Suosituimmat