10.03.2017 klo 13.12

Johtoryhmä: Timo Piiroinen

#Ay-liike kantaa yhteiskunnallisen #vastuunsa. Ilman vastuuta liike voi radikalisoitua.

Eduskunta käsittelee kevään aikana kansanedustaja Hjallis Harkimon aloitetta ay-liikkeen tilinpäätöstietojen julkaisemisesta ja yleishyödyllisyyden poistamisesta. Aloite kuvastaa yhteiskuntamme arvomaailman muutosta, jossa tietoisesti halutaan romuttaa toimivia rakenteita ja luoda eriarvoisempi yhteiskunta. Aloite kertoo myös aloitteen tekijän ja hänen puolueensa arvomaailmasta.

PAMin kuten monen muunkin liiton ja keskusjärjestön tilinpäätöstiedot ovat kaikkien saatavilla netissä. PAMissa olemme avoimuuden takia julkaisseet tilinpäätöstiedot jo useiden vuosien ajan. Meidän on samalla muistettava, että avoimuuden nimissä heikennämme omaa työtaisteluvalmiuttamme, kun työnantajat pystyvät nyt suoraan laskemaan, millaisiin lakkoihin liitoilla on varaa. PAMin talous ja lakkovarannot ovat hyvässä kunnossa. Ongelmallisempi tilanne on niillä liitoilla, joiden talous on heikossa kunnossa.

Esitys yleishyödyllisyyden poistamisesta on paljon vakavampi hyökkäys ammattiyhdistysliikkeen olemassaoloa kohtaan, kun kyseenalaistetaan sen yhteiskunnallinen merkitys. Suomessa ay-liike on toiminut erittäin vastuullisesti ja työtaisteluja on kansainvälisten vertailujen mukaan vähän. Olemme kantaneet huolta kansantaloudesta ja yrityksistä tekemällä nollaratkaisuja ja jopa työehtoja heikentäviä sopimuksia. Hoidamme päivittäin asioita, jotka maksaisivat yhteiskunnalle paljon ilman ay-liikettä, kuten palkkasaatavien ja muiden riita-asioiden hoitaminen, työhyvinvointiin liittyvät toiminnot sekä jäsenistön koulutus ja osallistumiseen kannustaminen. Ay-liike hoitaa Suomessa viranomaisten puolesta myös työlainsäädännön ja työehtosopimusten valvontaa.

Ovatko aloitteen tekijät valmiita ay-liikkeen radikalisoitumiseen, joka on mahdollista, jos yleishyödyllisyys poistetaan ja sitä kautta ay-liikkeeltä viedään pois yhteiskunnallisen vastuun vaatimus? Suomen vahvuus on työmarkkinoiden vakaus, joka mahdollistaa yhteiskunnalle ja yrityksille toiminnan selkeyden. Tämä vakaus olisi vaarassa – tämäkö on Harkimon ja Kokoomuksen tavoite?

Teksti: Timo Piiroinen, PAMin viestintäjohtaja

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle