Tasa-arvo - 28.06.2021 klo 08.45

Jokaisella on oikeus olla oma itsensä

Iida-Maria Tapio on aktiivisesti mukana PAMin nuorisovaliokunnassa. Hän kuuluu myös sateenkaariväkeen, ja edistää mielellään vähemmistöjen oikeuksia. Kuva: Kai Tirkkonen.

Helsinki Pride -viikko käynnistyi tänään. PAMin jäsen Iida-Maria Tapio, 27, on yhdenvertaisuuden sanan saattaja, joka haluaa tasa-arvoisen työelämän kaikille. Hän poimi neljä keskeistä asiaa, joihin Pride-viikolla tulisi kiinnittää huomiota.

Oikeus olla oma itsensä. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat aina olleet minulle tärkeät arvot. Jokaisen ihmisen pitäisi saada olla oma itsensä, eikä häntä saisi syrjiä esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisen, alkuperän tai kansalaisuuden takia. Koska itse kuulun sateenkaariväkeen, pidän Pride -viikkoa tärkeänä tapahtumana ja tilaisuutena vaikuttaa tasa-arvokeskusteluun. Vaikka en ole itse kohdannut ennakkoluuloja työpaikalla tai PAMin nuorisovaliokunnassa, missä toimin, moni muu joutuu valitettavasti niitä kokemaan. Siksi asiasta pitää puhua.

Ennakkoluulot. Julkisissa keskusteluissa kuuluu monesti hyvin ikäviä ja alentavia kommentteja seksuaalivähemmistöjen edustajista. Sitä mikä toiselle on normaalia, kuvataan erittäin negatiiviseksi asiaksi. Erilaisuutta pelätään, koska sitä ei ymmärretä. Jos mietin vaikka omaa lapsuuttani, silloin ei ollut paljon mitään keskustelua puhumattakaan tv-sarjoja homo- tai biseksuaaleista. Siksi vanhemman sukupolven voi olla todella vaikea käsitellä aihetta. Asiat muuttuvat kuitenkin. Seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjen johtohahmoja on paljon kulttuuri- ja elokuva-alalla, mutta matti meikäläisiä, eli tavallisia puolestapuhujia tarvitaan lisää mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Yhdenvertaisuus lain edessä. Työpaikat moninaistuvat, mikä on tervetullut asia. Edelleen monilla pienillä paikkakunnilla tai pienemmissä yrityksissä ei välttämättä ajatella, että kaikkien työntekijöiden turvana on yhdenvertaisuuslainsäädäntö, joka turvaa kaikille syrjintävapaa työarjen. Mikäli työntekijä joutuu häirinnän kohteeksi, syrjintätilanteisiin pitää puuttua. Piste. Toisen kiusaaminen, haukkuminen tai pahimmassa tapauksessa väkivalta eivät kuulu työpaikalle. Työnantajien on noudatettava yhdenvertaisuuslakia ja harjoitettava syrjinnän nollatoleranssia. Yhdenvertaisuusohjelma, avoin keskustelu tai Setan järjestämä koulutus ovat hyviä keinoja yhdenvertaisuuden edistämiseen työpaikoilla. Kaikille pitää olla selvää, ettei ketään saa syrjiä henkilöstä johtuvan syyn vuoksi, joita ovat esimerkiksi seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti. 

Translaki. Transihmiset kokevat enemmän väkivaltaa ja syrjintää yhteiskunnassa kuin muut seksuaaliset vähemmistöt. Tällaiset kokemukset herättävät jatkuvia pelon tunteita ja saavat osan transihmisistä kätkemään tai peittämään todellisen sukupuoli- identiteettinsä, mikä rajoittaa heidän oikeuksiaan entisestään. Yhdenvertaisuuslaki, joka tuli voimaan 2000-luvun alussa, oli ensimmäinen askel kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Se ei ole riittävä, vaan meillä on edelleen paljon tehtävää Suomessa translain edistämisessä. Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta on vanhanmallinen ja transihmisten itsemääräytymisoikeus pitäisi ottaa huomioon lain uudistuksessa.  Suomi on nimittäin ainoa Pohjoismaa, joka vaatii sukupuoltaan korjaavalta sterilisaatiota, mikä on räikeä ihmisoikeusloukkaus.

Teksti: Marie Sandberg-Chibani

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle