Työehtosopimusneuvottelut - 21.01.2021 klo 10.17

Junatarjoilijoille työehtosopimus – pää saatiin vihdoin auki katkotunneista

Kuva: Juho Huttunen

Avecran junapalveluhenkilökuntaa koskeva uusi työehtosopimus on hyväksytty. Sopimukseen sisältyy muun muassa palkattomia katkotunteja koskeva parannus.

PAM ja työnantajaliitto Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ovat hyväksyneet Avecran junapalveluhenkilökunnalle uuden työehtosopimuksen. 

Työehtosopimuksessa sovittiin täysin uusi, helmikuussa voimaan astuva määräys katkovapaasta. Määräyksen mukaan työntekijä ansaitsee kääntymisasemilla palkattomista katkotunneista enintään kaksi vapaapäivää vuodessa. Yksi katkovapaa ansaitaan kutakin toteutunutta palkatonta 160 katkotuntia kohden.

PAMin sopimusasiantuntijan Sirpa Moilasen mukaan sopimus parantaa sairausajan palkkamääräyksiä työtapaturmatilanteissa. Jatkossa myös uusi työntekijä, joka on ollut alle kuukauden ajan työsuhteessa, saa sairausajan palkkaa työtapaturman jälkeen.

 Z-tunneissa eli ylimääräisissä lisävapaapäivissä palataan työntekijöiden eduksi kilpailukykysopimusta eli kikyä edeltävään aikaan. Ensi vuoden alusta alkaen Z-tunteja ansaitaan kaikilta täysiltä lomanmääräytymiskuukausilta heinäkuuta lukuun ottamatta, eikä ansainnassa enää ole karenssikuukausia uusissa työsuhteissa.

 

Palkankorotuksista neuvotellaan vielä

Sen sijaan palkankorotuksia joudutaan vielä odottamaan. Sirpa Moilasen mukaan talouden tämänhetkisessä tilanteessa ei oltu vielä valmiita sopimaan palkankorotuksista, vaan palkoista sovitaan maaliskuun loppuun mennessä.

"Toiveena on, että tuolloin meillä olisi hieman paremmin näkemystä myös siitä, miltä tulevaisuus näyttää koronan osalta", Moilanen sanoo.

Mikäli palkankorotuksista ei päästä sopuun,  junapalvelutyöntekijöiden työehtosopimus päättyy ilman irtisanomisaikaa maaliskuun lopussa.

Neuvotteluissa mukana olleen Avecran pääluottamusmiehen Tuula Pihlajamaan mukaan tämä yrityskohtainen sopimus ei ole kokonaisuudessaan sellainen kuin hän olisi toivonut. Siihen sisältyi kuitenkin yksi selkeä parannus entiseen nähden:

”Parasta sopimuksessa on se, että pää saatiin vihdoin auki katkotunneista”, Pihlajamaa toteaa.

”Kiitän työntekijöitä kaikesta saamastani tuesta neuvottelujen aikana”, Avecran pääluottamusmies Tuula Pihlajamaa sanoo. Kuva:Liisa Takala

 

 

 

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
avoinna maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme