Työehtosopimusneuvottelut - 21.01.2021 klo 08.30

Kansallisteatteri sai vallitsevissa oloissa hyvän sopimuksen

Suomen Kansallisteatteri sijaitsee Helsingin Rautatientorilla. Kuva: Lehtikuva

Suomen Kansallisteatterin tekniikkaa ja vastaavia koskeva uusi työehtosopimus on hyväksytty palkankorotuksineen.

”Koronan ja remontin vuoksi teatterin toiminta on ollut poikkeustilassa. Siihen nähden nyt saavutettu sopimus on hyvä”, PAMin sopimusasiantuntija Tarja Pajuniemi sanoo.

Palkkojen osalta sopimukseen sisältyy 1. toukokuuta 2021 maksettava 1 prosentin järjestelyerä. Se maksetaan tasaeränä, ellei paikallisesti sovita toisin. 1. kesäkuuta 2021 tulee 0,97 prosentin yleiskorotus, jonka tulee olla vähintään 20,37 euroa.

Palkan lisäksi isoin muutos on palkallisen isyysvapaan nostaminen  6 päivästä 12 päivään.

Äkillisesti sairastuneen lapsen hoidon järjestämistä varten tarkoitettu työloma parani. Työloman voi sopimuksen mukaan saada alle 12–vuotiaalle lapselle, kun tähän asti lapsen ikärajana on ollut 10 vuotta. 

Sopimus sisältää tuntityöntekijöille koulutukseen liittyvän parannuksen. Heidän koulutuksensa on jatkossa palkallista samoin edellytyksin kuin kuukausipalkkaistenkin koulutus.

Sopimusta muutettiin joiltain osin vastaamaan nykyistä työaikalakia. Esimerkiksi työntekijän työaika ylitöineen ei saa ylittää 48:aa tuntia näytäntövuoden aikana.

Sopimuskausi on 1.12.2020 – 28.2.2022.

Työntekijöitä ovat edustaneet PAM ja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto TEME sekä työnantajaa Suomen Teatterit ry.

Kansallisteatterin teknisiä ja vastaavia koskeva työehtosopimus määrittää työehdot monille teatteriin työsuhteessa oleville ammattiryhmille. Sopimus koskee niin näytäntötekniikkaa hoitavia teknistä henkilökuntaa kuin lipunmyyjiä, vahtimestareita ja ravintolatyöntekijöitä, kampaajia, puuseppiä, ompelijoita ja monia muita.

Tutustu lähemmin työehtosopimukseen täältä.

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
avoinna maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme