Työelämä - 22.07.2021 klo 14.52

Käräjäoikeus antoi tuomion työsuhteen perusteettomasta päättämisestä

Kuva: Future Image

Helsingin käräjäoikeus antoi 21.6.2021 yksipuolisen tuomion asiassa, joka koski työntekijän työsuhteen perusteetonta päättämistä. Käräjäoikeus katsoi, että työntekijän työsuhteen päättämiseen ei ollut perustetta. Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen.

Tapauksessa työntekijää oli houkuteltu siirtymään uuden työnantajan palvelukseen vakituiseen työsuhteeseen. Rekrytoinnissa oli käytetty apuna ulkopuolista konsulttiyhtiötä, joka oli ollut useasti yhteydessä työntekijään. Houkuttelun lopputuloksena työntekijä oli vastaanottanut uuden työpaikan, irtisanoutunut silloisesta työstään ja muuttanut työn perässä uudelle paikkakunnalle.

Toisin kuin sopimusneuvotteluissa oli luvattu, työntekijälle oli ilmoitettu, että kyse onkin kuuden kuukauden määräaikaisesta työsuhteesta. Työsopimuksessa ei ollut selvitystä määräaikaisuuden perusteesta. Konsulttiyrityksen ja työnantajayrityksen passiivisuudesta johtuen työntekijä oli useasti tiedustellut työntekopaikkaa ja työsopimusluonnosta, jotka työntekijä lopulta saikin.

Työsopimuksen saatuaan työntekijä oli aloittanut työt yrityksen palveluksessa. Hänelle ei kuitenkaan useista tiedusteluista huolimatta koskaan ilmoitettu työvuorojen ajankohtia. Lopulta konsulttiyritys soitti työntekijälle ja ilmoitti, että tämän työsuhde on päättynyt. Konsultin mukaan ”haettavaa työpaikkaa ei ole enää saatavilla” ja tämän johdosta osapuolten välillä ei ole olemassa sopimussuhdetta. Työntekijälle suoritettiin puutteellinen lopputili ja toimitettiin uusi työsopimus, jossa työsuhteen voimassaoloajaksi oli kirjattu erittäin lyhyt, muutaman viikon jakso.

Työntekijä nosti kanteen, jossa vaadittiin suoritettavaksi puuttuva irtisanomisajan palkka ja lomakorvaus, odotusajan palkka, vahingonkorvausta sekä korvauksena työsuhteen perusteettomasta päättämisestä kuuden kuukauden palkan. Vahingonkorvauksen määrässä huomioitiin se, että työtarjouksen jälkeen työntekijä on ryhtynyt asian vaatimiin toimenpiteisiin ja tehnyt sitoumuksia, joita hän ei muutoin olisi tehnyt. Hän oli muun muassa irtisanoutunut aiemmasta työstään, muuttanut työn perässä uudelle paikkakunnalle ja hankkinut paikkakunnalta uuden vuokra-asunnon ja kalustanut sen.

Kanteeseen ei vastattu määräajassa ja Helsingin käräjäoikeus velvoitti suorittamaan työntekijälle kaikki vaatimukset.

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Huom! Puhelinpalvelut ajalla 26.9.–28.10.
ma, ke ja pe klo 10–14. 

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme