Yhteiskunta - 03.06.2020 klo 14.28

Kaupalle valmistellaan tulevaisuusselontekoa - PAM ehdottaa kehittämistukia myös työntekijöille

Työntekijöiden verkkokauppaosaamiseen liittyvää koulutusta voitaiin tukea, PAM ehdottaa. Kuva: Gettyimages

PAM jätti toissaviikolla lausuntonsa maan hallituksen valmistelemaan kaupan selontekoon. Koronaepidemian myötä siinä aivan uudenlaista painoarvoa saa kriisikestävyys. Sen vahvistamisessa osaaminen on PAMin mielestä avaintekijä.

Monien kauaskantoisempien linjausten lisäksi kaupan tulevaisuuteen luotaavaan selontekoon lausuntoa antavilta pyydettiin arviota, millaisia vaikutuksia koronaepidemian kaltaiset muutostilanteet tuovat kaupan alalle.  Miten valtiovalta voisi ennakoiden tukea kauppaa selviytymään muutoksista.

Jotkut koronan myötä tapahtuneet muutokset ovat aivan ilmeisiä: verkkokauppa ja aivan erityisesti ruuan verkkokauppa on kasvanut. Samoin myös pienemmät toimijat ovat lähteneet mukaan verkkokauppaan.

”Kestävyyttä kauppa saisikin PAMin mielestä siitä, että suomalaisen kaupan it- ja verkkokauppavalmiuksia parannettaisiin läpi linjan”, PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen toteaa.

Parannettavaa olisi niin yritysten kuin työntekijöidenkin osaamisessa. Poikkeusaikoina moni on työttömänä, ja silloin kannattaisi PAMin mielestä panostaa työntekijöiden osaamisen lisäämiseen.

 

”Tuleviin kriisiaikoihin olisi varauduttava lisäämällä osaamista. Koronakriisi tuli niin nopeasti ja yllättäen, ettei osaamiseen lisäämistä tähtääviä toimia ole ehditty miettiä. On pitänyt vain selvitä hetkestä”, Rönni-Sällinen sanoo.

Siksi hänestä olisikin hyvä, että rakennettaisiin ennalta järjestelmiä, jotka toimisivat näissäkin tilanteissa.

”Poikkeusaikana pitäisi olla kehittämistukia myös työntekijöille. Tukea voisi osoittaa esimerkiksi lomautettuina olevien työntekijöiden omaehtoiseen koulutukseen”, Rönni-Sällinen kertoo.

PAM painottaa, että työnantajan rooli on huolehtia työntekijän osaamisesta työuran aikana. Tämä vaatii sitä, että työnantaja ennakoisi tulevaisuuden osaamistarpeita ja kouluttaisi työntekijöitä. Lainsäädäntöä olisi hyvä kehittää tukemaan tätä ajatusta.

Työnantajat voisivat saada oman roolinsa täyttämiseen myös tukea valtiovallalta.

”Voitaisiin paitsi rahoittaa yritysten kehitys- ja innovaatiotoimintaa ja kansainvälistymistä myös tukea työntekijöiden verkkokauppaosaamiseen liittyvää koulutusta” Rönni-Sällinen sanoo.

 

Yleinen mielikuva on, että kauppa on pärjännyt korona-kriisissä hyvin. Tosiasiassa kaikista ammattiryhmistä eniten lomautettuina on tällä hetkellä kuitenkin myyjiä. Tilanne kaupan alalla on koronaepidemian aikana selvästi polarisoitunut: päivittäistavarakauppa on pärjännyt hyvin, mutta erikoiskauppa on kärsinyt.

Erikoiskaupan tilanne vaikeutui keväällä kovin, kun asiakkaat jäivät kotiin ja tekivät ostoksensa verkkokaupoista. Monet liikkeet sulkivat ovensa. Nyt rajoitusten vähetessä kauppoja on taas avattu ja työntekijöitä on palannut töihinsä.

”Tämä on erittäin hyviä asia”, Rönni-Sällinen sanoo.

Kaupoissa kaikki toimintatavat eivät tietenkään voi olla samat kuin ennen sulkemista, sillä korona-virus ja tartuntariskit on edelleen otettava huomioon.

”Asiakkaiden ja työntekijöiden kannalta turvallisimmat ja kuhunkin kauppaan sopivimmat toimintatavat olisikin nyt hyvä valmistella yhteistyössä”, Rönni-Sällinen toteaa.

Selonteko on tarkoitus antaa eduskunnalle vasta vuonna 2021. Tavoite on, että selonteko on valmis ennen kesää 2021.

PAMin lausunto kaupan toimialan tulevaisuusselontekoon 

Selonteon valmistelua voi seurata täältä 

Mikä selonteko?

  • Marinin hallitus on kirjannut hallitusohjelmaansa, että se valmistelee eduskunnalle käsiteltäväksi selonteon kaupan alan tulevaisuudesta, jotta alaa voidaan kehittää strategisesti ja pitkäjänteisesti. Työ- ja elinkeinoministeriö TEM vastaa selonteon valmistelusta.
  • TEM työ- ja elinkeinoministeriö TEM on asettanut valmistelun tueksi kaupan alan tulevaisuusselonteon ohjausryhmän. PAMin edustaa ohjausryhmässä Annika Rönni-Sällinen.
  • Selonteko on keino, jolla hallitus (valtioneuvosto) voi viedä haluamansa asian eduskunnan keskusteltavaksi. Selonteossa hallitus pyrkii laatii kokonaiskuvan aiheesta, sen kehityslinjoista ja tarvittavista poliittisista linjoista.
  • Selonteko käsitellään eduskunnan täysistunnossa. Selonteot lähetetään eduskunnassa useimmiten valiokuntaan, jonka mietinnön pohjalta kansanedustajat käsittelevät asiaa.
  • Selonteon käsittelyssä eduskunta ei voi äänestää hallituksen luottamuksesta.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle