Yhteiskunta - 20.11.2020 klo 08.01

Kaupan alan työntekijä: Vastaa kyselyyn toimialasi kehittämisestä

Mitä ajatuksia sinulla on kaupan alan tulevaisuudesta ja millaisena pidät toimialaa työnantajana? Onko sinulla mielipiteitä alan koulutukseen, kestävään kehitykseen ja houkuttelevuuteen liittyen? Vaikuta kaupan alan tulevaisuuselontekoon ja vastaa 3.12. mennessä alan työntekijöille tarkoitettuun kyselyyn.

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan parhaillaan kaupan toimialan tulevaisuusselontekoa.  Sen tavoitteena on, että kaupan alaa voidaan kehittää strategisesti ja pitkäjänteisesti. Osana valmistelutyötä kartoitetaan kyselyillä muun muassa työntekijöiden ajatuksia toimialan tulevaisuudennäkemyksistä.  

PAM kannustaa kaikkia kaupan alalla työskenteleviä vastaamaan kyselyyn aktiiviesti, jotta alan työntekijöiden näkemykset tulevat laajasti valmistelussa tietoon.


Pääset vastaamaan kyselyyn tästä


PAM esittänyt kehittämistukia alan työtekijöille

PAM antoi oman lausuntonsa selontekoon kesäkuussa ja ehdotti siinä kehittämistukia poikkeusaikoina työntekijöiden saavutettavaksi. Lisäksi liitto painotti, että selonteossa on otettava huomioon erilaisia keinoja kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi.

PAMin näkemyksen mukaan yksi keskeinen syy kohtaanto-ongelmaan on alan palkkataso, jolla työntekijät eivät tule toimeen. Kilpailukykyinen palkka ja esimerkiksi työvuorosuunnittelun toteuttaminen työntekijöiden arkea tukien ja julkisia palveluita kehittäminen lisäisi alan houkuttelevuutta.

Lausunnossa todettiin myös, että selonteossa olisi otettava huomioon myös suomalaisen kaupan rakennemuutos ja kilpailukyky. Digitalisaatio ja globalisaatio ovat lisänneet verkkokauppojen määrää ja siitä johtuen alalla on ollut voimakasta rakennemuutosta, kun perinteisten kaupan alan toimijoiden kannattavuus on heikentynyt.

 

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle