Työelämä - 15.09.2020 klo 11.30

Kaupan esimiesten työtaakka kasvanut koronakriisin myötä, työnantajien toiminta polarisoitunut

Koronakriisi on lisännyt kaupan alan esimiestyön kuormittavuutta. Sairauslomien ja lomautusten lisääntyessä peräti joka toinen esimies raportoi kasvaneen työtaakan vaikuttaneen omaan jaksamiseen. Lisäksi kysely osoitti, että kaupan alan yritykset ovat reagoineet vallitsevaan kriisiin hyvin eri tavoin.

Kaupan esimiesten neuvottelujärjestön teettämän kyselyn tulokset kertovat karua kieltä esimiesten työssään kohtaamista paineista koronakriisin keskellä. Lähes puolet (49 %) kyselyn vastaajista ilmoitti, että koronakriisin myötä työvuoroissa oli aiempaa vähemmän henkilöstöä, vaikka asiakasmäärät ovat saattaneet kasvaa.

Esimiesten työtaakkaa ovat kasvattaneet alaisten lomautusten ja sairaslomien lisäksi muun muassa yksintyöskentelyn lisääntyminen ja myymälätilojen tiukentuneet siivousvaatimukset, jotka ovat monissa paikoissa siirretty henkilökunnan vastuulle. Puolet (50 %) kyselyyn vastanneista esimiehestä kertoikin oman jaksamisensa olleen koetuksella koronakriisin aikana. Monilta on odotettu aikaisempaa enemmän läsnäoloa ja tavoitettavuutta työajan ulkopuolella, myös lomautusten aikana. Kyselyn perusteella kaksi kolmesta ei ehdi muutoinkaan enää nykyisin pitämään taukojansa työpäivän aikana ja kolmanneksella työ valuu lainvastaisesti myös vuosilomalle. Viimeisen vuoden aikana sairaana tai puolikuntoisena töihin on joutunut tulemaan puolet vastaajista.

Esimiesten vastauksista kävi ilmi työnantajien toimineen hyvin eri tavoin kevään ja kesän aikana. Osa yrityksistä lomautti työntekijöitä ja vähensi henkilöstön tuntimääriä. Henkilöstölle annettu ohjeistus koettiin useinkin epäselväksi ja ristiriitaiseksi. Joitakin työnantajia kritisoitiin siitä, ettei henkilöstölle tarjottu riittävää suojavarustusta töiden tekemiseen. Sen sijaan parhaimmissa työpaikoissa henkilöstöä palkittiin esimerkiksi palkallisin vapain jaksamisen lisäämiseksi ja suojavarusteita tarjottiin myös kodin ja työpaikan välisille työmatkoille.

Neuvottelujärjestö edellyttää, että tilanteen ollessa edelleen ajankohtainen kaikkien työnantajien on pikaisesti tehtävä selkeät suunnitelmat siihen, miten työn kuormittavuutta jaetaan tasaisemmin ja henkilöstön jaksamista tuetaan.  Myös kriisiviestinnän tulee olla yksiselitteistä ja oikea-aikaista. Neuvottelujärjestö korostaa, että lakisääteisten taukojen pitämättä jättäminen ja työvuoron jälkeen tavoitettavissa oleminen on palkatonta työtä, jota kenenkään ei tulisi hyväksyä.

Kaupan alan esimiesten neuvottelujärjestön kysely tehtiin elokuussa 2020. Kyselyyn vastasi yhteensä 1039 KEY:n ja PAMin jäseninä olevaa kaupan esimiestä. Kattavuus on noin viidennes koko maan vähittäiskaupan esimieskunnasta.

Kaupan esimiesten neuvottelujärjestö on Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Kaupanalan esimiesliitto KEY yhteistyöjärjestö, joka toimii kaupan alan vaikuttajan ja esimiesten edunvalvontajärjestönä. Järjestö on perustettu syksyllä 2018

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle