Työelämä - 21.07.2021 klo 09.00

Kesätyöntekijän on tärkeää tarkistaa palkanmaksun oikeellisuus

Kuva: Getty Images

Kesätyö ei ole peruste maksaa alempaa palkkaa työntekijälle esimerkiksi nuoren iän tai työsuhteen lyhyyden vuoksi. Jokainen työntekijä on oikeutettu palkkatositteeseen, josta palkan oikeellisuuden voi tarkistaa.

Suomessa eletään parhaillaan vilkkainta kesätyökautta. Moni nuori on aloittanut elämänsä ensimmäisessä kesätyössä ja odottaa jo ensimmäistä palkkaansa. Tärkeää on, että palkka tulee myös maksetuksi oikein.

PAMin sopimusasiantuntija Marianne Friman kannustaa ottamaan jo ennen kesätyössä aloittamista selvää alan työehtosopimuksesta ja tarkistamaan, että palkka ja työehdot ovat vähintään työehtosopimuksen mukaisia.

”Palkasta sovitaan työsopimuksessa. Solmittu työsopimus ei saa olla alan työehtosopimusta heikompi. On hyvä muistaa, että erillisiä korvauksia tai lisiä ei saa sisällyttää peruspalkkaan, vaan ne on maksettava sen lisäksi ja ne tulee myös eritellä palkkalaskelmassa. Tällaisia ovat esimerkiksi sunnuntaityökorvaus ja iltalisä”, Friman kertoo.

Friman muistuttaa, että palkanmaksun yhteydessä työnantajan pitää antaa myös palkkalaskelma eli tilinauha. Siitä käyvät ilmi muun muassa palkan suuruus ja tehdyt työtunnit. Laskelma kannattaa lukea huolellisesti.

”Kesätyöntekijä voi pyytää, että työnantaja käy palkkalaskelman yhdessä läpi. Näin työntekijän on helpompi kysyä mahdollisista epäselvyyksistä suoraan työnantajalta. Kannattaa myös kirjata tehdyt työtunnit itselle muistiin, jotta on helpompaa tarkistaa, että palkka on tullut maksetuksi oikein”, Friman opastaa.

 

Ammattiliiton jäsenyys tuo turvaa kesätyöntekijälle

 

Jos kesätyöntekijä epäilee, että palkka on maksettu väärin tai jokin lisä puuttuu, kannattaa ensin tarkistaa oikea palkka työehtosopimuksesta. Friman kehottaa pyytämään oikaisua, mikäli palkka on maksettu väärin.

”Pyri ensin selvittämään asia työpaikallasi työnantajan kanssa. Tässä tilanteessa vanhojen vuorolistojen ja omien työvuorojen muistiin merkitsemisen merkitys nousee erityisesti esille. Ammattiliiton jäsenenä voit kysyä neuvoa työpaikkasi luottamusmieheltä tai ammattiliitosta, joissa osataan neuvoa ongelmatilanteissa”, Friman sanoo.

Usein palkanmaksun virheissä on kyse vain palkkahallinnon erheistä. Tällaiset erheet tulevat pääsääntöisesti nopeasti korjatuiksi. Mutta jos ilmiselvää virhettä ei korjata, oikeudesta oikeaan palkkaan on pidettävä kiinni.

”Mikäli erimielisyys palkasta ei selviä työpaikalla, voi pyytää neuvoa ammattiliitolta tai aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueilta. PAMin jäsen voi olla yhteydessä liiton työsuhdeneuvontaan. Siellä kesätyöntekijää auttavat liiton työntekijät. Ammattiliiton jäsenyys on hyvä turva jokaiselle kesätyöntekijälle. Jos virheellistä palkanmaksua ei saada soviteltua, viimeisenä keinona riita voidaan ratkaista tuomioistuimessa”, Friman kertoo.

Teksti: Eemeli Peltonen

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle