Yhteiskunta - 10.05.2022 klo 16.16

Keskiössä PAMilaisten tarpeet

PAMin vaikuttamistyössä kiirehditään kuluvan hallitus-kauden tavoitteita ja tähytään tuleviin eduskuntavaaleihin. Tavoitteena on hyvä ja tasa-arvoinen työelämä, kertoo Eveliina Reponen.

Toukokuussa 2022 kuluvaa hallituskautta on jäljellä hiukan alle vuosi. PAMin vaikuttamistyössä se tarkoittaa välitilinpäätöstä ja katsetta sekä menneeseen että tulevaan.

”PAMissa on tehty tälläkin hallituskaudella laajalla skaalalla vaikuttamistyötä. Olemme pyrkineet tuomaan palvelualan työntekijöiden äänen esille päätöksenteon kaikilla tasoilla”, summaa yhteiskuntasuhteiden vastaava Eveliina Reponen.

Moni palvelualoille merkittävä hanke onkin edennyt maaliin saakka kuluvan hallituskauden aikana. Reponen katsoo merkittäviksi uudistuksiksi muun muassa kaupan tulevaisuusselonteon laatimisen, sosiaaliturvauudistuksen käynnistämisen, perhevapaauudistuksen voimaantulon sekä esimerkiksi Suomen matkailustrategian päivittämisen. Näiden uudistusten sisällöissä kuuluu PAMilaisten ääni.

Kova rutistus vielä edessä

Kuluva hallituskausi on ollut poikkeuksellinen. Keväästä 2020 lähtien koronapandemia on vaikuttanut koko yhteiskunnan toimintaan, ja helmikuussa 2022 maailma järkkyi Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Molemmat ovat vaikuttaneet hallitusohjelman tavoitteiden toteutumiseen.

”Valitettava totuus on, että merkittävä osa työelämää kehittävistä aloitteista ja hankkeista on jäänyt viimeisteltäväksi hallituksen viimeisen toimintavuoden aikana. On erittäin tärkeää, että istuva hallitus toteuttaa tavoitteensa etenkin työelämää koskevien lakiuudistusten osalta”, korostaa Reponen.

Minkälaisiin hankkeisiin kuluvalla hallituskaudella sitten pitäisi vielä olla paukkuja? PAMin näkökulmasta tärkeitä kokonaisuuksia ovat esimerkiksi palkkatasa-arvon edistäminen, alustatalouden sääntelyn kehittäminen, raskaussyrjinnän ehkäisy ja palkkatukiuudistuksen toimeenpano.

”Lisäksi palvelualojen kannalta on tärkeää, että hallitus ohjelmansa mukaisesti vahvistaa esimerkiksi koulutusreformia, säätää yritysvastuulain, uudistaa hankintalain sekä toteuttaa kokeilun negatiivisesta tuloverosta.”

Negatiivisessa tuloverossa henkilö maksaisi veroa vasta, kun hänen kuukausitulonsa ylittäisivät tietyn tulorajan. Jos tulot jäisivät kyseisen tulorajan alle, henkilön vähimmäistulotaso turvattaisiin maksamalla hänelle negatiivista veroa eli etuutta.

”Negatiivinen tulovero toisi helpotusta pienituloisten arkeen, kun käteen jäisi enemmän” selventää Reponen.

Yritysvastuulailla ja hankintalailla taas on ratkaiseva rooli siinä, että yritykset toimisivat vastuullisesti työntekijöitä ja ympäristöä kunnioittaen.

Katse kohti vaaleja

Lähivuosina vaaliuurnilla vieraillaan ahkerasti. Eduskuntavaalit käydään huhtikuussa 2023 ja presidentinvaalit tammikuussa 2024. Kesäkuussa 2024 koittavat europarlamenttivaalit.

”Ammattiyhdistysliikkeelle lähestyvät eduskunta- ja europarlamenttivaalit ovat tärkeät. Seuraavien vuosien aikana tullaan tekemään merkittäviä ratkaisuja niin työelämän kuin ympäristönkin kannalta”, painottaa Reponen.

Koronapandemian aikana taloutta elvytettiin voimakkaasti velkarahalla. Nyt paineita julkisen talouden tasapainottamiseen luodaan monelta taholta. Oman haasteensa yhtälöön tuo kiihtyvä inflaatio.

”Pahimmillaan voi olla niin, että seuraavalla hallituskaudella politiikkaa tullaan tekemään kylmääviä leikkauslistoja rakentamalla. Jo nyt on nähtävissä avauksia siitä, mistä ja keiltä pitäisi leikata − sen sijaan, että puhuttaisiin, kuinka yhteiskuntaa tulisi kehittää ja siten löytää säästökohteita uudistusten kautta”, Reponen kuvailee.

PAMin näkökulmasta säästöt on kohdistettava oikeudenmukaisesti ja solidaarisesti siten, että ne eivät kohdistu rankimmin pienituloisiin. Palvelualojen ongelmat pitää huomioida päätöksenteossa.

”On tuettava palvelualan työntekijöiden mahdollisuuksia tulla toimeen omalla työllään ja viihtyä työssään myös tulevaisuudessa”, jatkaa Reponen.

PAM tekee aktiivista vaalityötä, jotta työelämän epäkohdat ja muut palvelualoille tärkeät aiheet nousevat esiin ja niihin etsitään keinoja politiikan keinoin.

”Tavoitteenamme on, että päättäjät ymmärtävät palvelualojen työelämää ja työntekijöiden näkemyksiä tarvittavista muutoksista. Toivonkin, että palvelualojen työntekijät asettuvat rohkeasti ehdolle vaaleissa ja käyttävät myös omaa äänioi-keuttaan”, tiivistää Reponen.

Hyvää työelämää ja turvattua toimeentuloa

PAMin tulevien eduskuntavaalien ohjelma pyrkii avaamaan mahdollisimman laajasti sen, mitä yhteiskunnassa tulisi seuraavan hallituskauden aikana muuttaa, jotta palvelualoilla olisi mahdollisimman hyvä tehdä töitä niin tänään kuin tulevaisuudessakin.

”PAMin seuraaviin eduskuntavaaleihin asettamat tavoitteet lähtevät liikkeelle oikeudesta turvalliseen työhön ja työympäristöön, oikeudesta hyvään ja monipuoliseen elämään sekä oikeudesta turvattuun toimeentuloon, jos jää työelämän ulkopuolelle esimerkiksi työttömyyden tai sairauden vuoksi”, Reponen summaa PAMin tavoitteita.

Teksti: Minttu Sallinen

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
avoinna maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme