Työehtosopimusneuvottelut - 19.02.2020 klo 16.00

Kiinteistöpalvelualan uusi työehtosopimus takaa oikeuden viikonloppuvapaisiin

Kuva: Susanna Kekkonen

Maanantaina hyväksyttiin kiinteistöpalvelualalle uusi työehtosopimus. Sopimus tuo palkkoihin korotuksen sekä parantaa osa-aikaisten asemaa ja takaa alan työntekijöille oikeuden viikonloppuvapaisiin. 

Kiinteistöpalvelualan työntekijöiden valmiuden avulla alan työhehtosopimusta päästiin neuvottelemaan aidosti kiinteistöpalvelualan lähtökohdista. Valmiuden avulla rakennetun lakonuhan vuoksi alalle saatiin aikaan työehtosopimus, joka ei sisällä esimerkiksi merkittäviä muutoksia työaikajärjestelmiin tai viikoittaisiin lepopäiviin.   

Kiinteistöpalvelualalle saatiin neuvoteltua 3, 3 prosentin kokonaiskorotus. Merkittävää on, että palkankorotus tapahtuu etupainotteisesti eli niin että suurempi korotus tulee ensin. Alan palkkoja korotetaan 2,0 % 1.4.2020 alkaen. Toinen 1,3 %. korotus palkkoihin tehdään 1.4.2021 alkaen. 

Uudessa sopimuksessa päästään kokonaan eroon myös Sipilän hallituksen kilpailukykysopimuksen työajanpidennyksestä. Kiky tulee kokonaan poistumaan 10 kuukauden siirtymäajalla kiinteistöpalvelualalta. Samanlaista siirtymäaikaa käytetään myös esimerkiksi kaupan alalla. Neuvottelu kikyn osalta ei ollut helppoa, mutta siinä onnistuttiin ilman esillä olleita laajamittaisia alan heikennyksiä.  

Kiinteistöpalveluala on osaksi siirtymässä 24/7 työaikaan. Osana työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista on merkittävää, että myös kiinteistöpalvelualalla saatiin sopimukseen määriteltyä lauantai-sunnuntai viikonloppuvapaiden määrä. Alalle saatiin sovittua vähintään 12 sunnuntai ja lauantai – vapaan yhdistelmää kalenterivuodelle. Esimerkiksi kaupan alalla sovittuja lauantai -sunnunta - viikonloppuvapaita on tällä hetkellä vain 9.  

Alalle vuonna 2018 sovittu määräys eritelisistä kirjattiin nyt omaksi kohdaksi työehtosopimukseen. Useissa yrityksissä on jo viime sopimuskauden aikana rakennettu toimivia paikallisia sopimuksia eritelisän maksusta ja näitä halutaan ottaa myös laajemmin käyttöön. PAM tarjoaa luottamusmiehille laadukasta koulutusta omalla työpaikalla tapahtuvaan paikalliseen sopimiseen. 

Kaikki sopimuksen tuomat muutokset alalle on koottu tiivistetysti tänne.  Oheisesta wikikortista löydät myös alan uudet palkkataulukot. 

 

Uusinta uutta