Työehtosopimusneuvottelut - 18.06.2020 klo 11.00

Kiky-tunnit poistuvat vartiointialan uudesta työehtosopimuksesta

Kuva: Lehtikuva/ Mesut Turan

Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus hyväksyi vartiointialalle uuden työehtosopimuksen, jossa on sovittu muun muassa kilpailukykysopimuksen mukaisen työajanpidennyksen päättymisestä vuoden loppuun mennessä.

Vartiointialan yleissitovan työehtosopimuksen piirissä on noin 8000 työntekijää. Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan yhden kerran. Palkankorotusajankohta on 1.3.2021, jolloin taulukko- ja henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 3,1 % suuruisella yleiskorotuksella.

Solmitussa työehtosopimusratkaisussa sopimuskausi lyhenee 24 kuukaudesta kuukaudella ja sopimuskausi päättyy 31.3.2022. Näin ollen vartioiden työehtosopimuskausi lähenee tulevaisuudessa muiden PAMin sopimusalojen työehtosopimuskausien päättymisajankohtia.

”Neuvotteluissa PAMin keskeisin tavoite, kiky tuntien poistuminen savutettiin. Tämä oli työntekijöille ehdoton edellytys uuden työehtosopimuksen syntymiseksi”, kertoo PAMin sopimusasiantuntija Markku Saikkonen ja jatkaa

”Onnistuimme myös parantamaan alalla vasta vähän aikaa työskennelleiden työntekijöiden asemaa, jos he joutuvat sairauslomalle työtapaturman vuoksi. Lisäksi saavutimme täsmennyksiä palkkausjärjestelmän tehtäväryhmittelyyn.”

Vartiointialan työehtosopimusneuvotteluita käytiin huhtikuun lopusta alkaen. Saikkonen kuvailee neuvotteluita vaikeiksi, mutta pitää lopputulosta kuitenkin ajankohtaan nähden asiallisena.

”Sopimuksen saavuttamisessa haastavinta oli löytää ratkaisu kilpailukykysopimuksen mukaisen työajanpidennyksen päättämiseksi oikeudenmukaisella tavalla. Tes-neuvotteluihin kuuluu aina se, että sekä meillä kuin työnantajillakin on omia tavoitteita. Nyt syntynyt työehtosopimusratkaisu on näiden eri näkemysten pohjalta syntynyt kompromissi”, Saikkonen kertoo.

Työehtosopimusratkaisussa sovittiin myös, että liitot jatkavat vuosilomapalkanlaskenta –työryhmän työn jatkamisesta niin, että työryhmän työ saatetaan päätökseen viimeistään 30.9.2020.

Yksityiskohtaisemmat tiedot sopimuksen sisällöstä sekä palkkataulukot päivittyvät PAMin wiki-sivustolla kohtaan Vartiointialan työehtosopimus.

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
avoinna maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme