Työehtosopimusneuvottelut - 18.06.2020 klo 11.00

Kiky-tunnit poistuvat vartiointialan uudesta työehtosopimuksesta

Kuva: Lehtikuva/ Mesut Turan

Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus hyväksyi vartiointialalle uuden työehtosopimuksen, jossa on sovittu muun muassa kilpailukykysopimuksen mukaisen työajanpidennyksen päättymisestä vuoden loppuun mennessä.

Vartiointialan yleissitovan työehtosopimuksen piirissä on noin 8000 työntekijää. Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan yhden kerran. Palkankorotusajankohta on 1.3.2021, jolloin taulukko- ja henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 3,1 % suuruisella yleiskorotuksella.

Solmitussa työehtosopimusratkaisussa sopimuskausi lyhenee 24 kuukaudesta kuukaudella ja sopimuskausi päättyy 31.3.2022. Näin ollen vartioiden työehtosopimuskausi lähenee tulevaisuudessa muiden PAMin sopimusalojen työehtosopimuskausien päättymisajankohtia.

”Neuvotteluissa PAMin keskeisin tavoite, kiky tuntien poistuminen savutettiin. Tämä oli työntekijöille ehdoton edellytys uuden työehtosopimuksen syntymiseksi”, kertoo PAMin sopimusasiantuntija Markku Saikkonen ja jatkaa

”Onnistuimme myös parantamaan alalla vasta vähän aikaa työskennelleiden työntekijöiden asemaa, jos he joutuvat sairauslomalle työtapaturman vuoksi. Lisäksi saavutimme täsmennyksiä palkkausjärjestelmän tehtäväryhmittelyyn.”

Vartiointialan työehtosopimusneuvotteluita käytiin huhtikuun lopusta alkaen. Saikkonen kuvailee neuvotteluita vaikeiksi, mutta pitää lopputulosta kuitenkin ajankohtaan nähden asiallisena.

”Sopimuksen saavuttamisessa haastavinta oli löytää ratkaisu kilpailukykysopimuksen mukaisen työajanpidennyksen päättämiseksi oikeudenmukaisella tavalla. Tes-neuvotteluihin kuuluu aina se, että sekä meillä kuin työnantajillakin on omia tavoitteita. Nyt syntynyt työehtosopimusratkaisu on näiden eri näkemysten pohjalta syntynyt kompromissi”, Saikkonen kertoo.

Työehtosopimusratkaisussa sovittiin myös, että liitot jatkavat vuosilomapalkanlaskenta –työryhmän työn jatkamisesta niin, että työryhmän työ saatetaan päätökseen viimeistään 30.9.2020.

Yksityiskohtaisemmat tiedot sopimuksen sisällöstä sekä palkkataulukot päivittyvät PAMin wiki-sivustolla kohtaan Vartiointialan työehtosopimus.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

PAMin palvelut kesällä
Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.