Yhteiskunta - 10.06.2021 klo 13.08

Kompensaatiohankkeiden uhkina ihmisoikeusriskit

Meidän on pystyttävä luottamaan siihen, että ilmastotoimissa pelataan reiluilla pelisäännöillä toteaa PAMin Mari Taivainen. Kuva: Eeva Anundi

Finnwatchin raportin mukaan yritysten maksamissa vapaaehtoisissa päästökompensaatiopalveluissa on puutteita. Työntekijöiden kannalta paljastunut tilanne on huolestuttava. Kirjavat käytännöt eivät saa heikentää työntekijöiden oikeuksia, muistuttaa PAMin asiantuntija Mari Taivainen.

Päästökompensaatiolla tai hiilijalanjäljen kompensaatiolla tarkoitetaan rahallista hyvitystä, jolla esimerkiksi yritykset pyrkivät kumoamaan omasta toiminnastaan aiheutuvat kasvihuonepäästöjen vaikutuksia.

Finnwatchin julkaisema Anekauppaa vai ilmastotekoja? - raportti paljastaa, että kyseisten vapaaehtoisten päästökompensaatioiden tuotannossa ja käytössä ilmenee useita puutteita ja riskejä.  Raportin mukaan alalta puuttuvat selkeät pelisäännöt. Siksi Finnwatch esittää, että yritysten on keskityttävä päästövähennyksiin ja, että valtio huolehtii alalle viranomaisvalvontaa ja ohjeita kuluttajamarkkinointiin.

PAMin kansainvälisten asioiden asiantuntija Mari Taivainen pitää Finnwatchin raporttia erinomaisena lisänä ilmastokeskusteluun.

”Päästökompensaatioihin liittyvien hankkeiden sosiaalisen vastuun toteutuminen on iso kysymys. Meidän on pystyttävä luottamaan siihen, että ilmastotoimissa pelataan reiluilla pelisäännöillä ja päästökompensaatiot ovat aitoja,” Taivainen toteaa.

Ilmastokriisin torjumisessa on huolehdittava, että tehtävien ilmastotoimien vaikutukset arvioidaan myös sitä kautta, kuinka ne toteutuessaan vaikuttavat ihmisten perusoikeuksiin kuten tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen. Taivaisen mukaan tästä ihmisoikeusperustaisuudesta kiinni pitäminen on työntekijöiden oikeuksien toteutumisen kannalta oleellista.

”Työntekijäpuolta kiinnostaa erityisesti kyseisiin vapaaehtoisiin päästökompensaatioihin liittyvien hankkeiden sosiaalinen vastuullisuus. Kirjava tilanne päästökompensaatiopalveluissa hankaloittaa valvontaa. Me haluamme kitkeä sellaiset käytännöt, joista seuraa työntekijöiden oikeuksien polkemista”, Taivainen toteaa ja jatkaa

”Hiilijalanjäljen hyvittämisen ympärillä pyörii valtaisa bisnes, joka oletettavasti kasvaa räjähdysmäisesti tulevaisuudessa.  Siksi niiden laadusta ja toiminnan eettisyydestä on huolehdittava. Se on niin ilmaston, yritysten kuin työtekijöidenkin etu”.


 

  

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

PAMin palvelut kesällä
Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
Puhelinpalvelut ma–ti ja ke-pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.