Työehtosopimusneuvottelut - 09.09.2020 klo 09.00

Koronaepidemia vaikeutti työehtosopimusneuvotteluita Pohjoismaissa

Monissa ammattiliitoissa Pohjoismaisissa odotettiin työehtosopimuskierroksia, joiden oli määrä alkaa keväällä 2020. Toisin kävi. Monissa paikoissa koronakevät tarkoitti sitä, että ammattiliittojen ydintoiminnan muodostavat sopimusneuvottelut keskeytettiin. Kuva: Gettyimages.

Monia jo alkavaksi sovittuja työehtosopimusneuvotteluja päätettiin lykätä keväällä korona-aallon pyyhkiessä yli yhteiskuntiemme. Ammattiliitot eri Pohjoismaissa aloittavat neuvottelukierroksen nyt uudestaan, mutta muuttuneessa yhteiskunnallisessa ilmapiirissä.

”Poikkeuksellinen, ainutlaatuinen, kaoottinen, arvaamaton, haastava, eikä vielä läheskään ohi”, kuvaavat Palvelualan Pohjoismaisen unionin (SUN) hallituksen jäsenet kulunutta puolta vuotta, joka on ollut täysin koronaepidemian leimaama.  
Monissa ammattiliitoissa Pohjoismaisissa odotettiin työehtosopimuskierroksia, joiden oli määrä alkaa keväällä 2020. Toisin kävi.  
Sen sijaan ammattiliitot Pohjoismaissa joutuivat kokonaan uuden tilanteen eteen, kun viranomaisilta alkoikin tulla erilaisia rajoituksia ja suosituksia. Monissa paikoissa tämä tarkoitti sitä, että ammattiliittojen ydintoiminnan muodostavat sopimusneuvottelut keskeytettiin.

Sitä mukaa kun yhteiskunnat enemmän tai vähemmän suljettiin, alkoi myös lomautus- ja myöhemmin myös irtisanomisilmoituksia tulla yhä enemmän. Se tuntui pian myös monen kansalaisen kukkarossa. Ammattiliitot joutuivat valokeilaan, kun kaikki halusivat tietää, mitä eri aloilla tulee tapahtumaan. Huoli ihmisten selviytymisestä oli suuri. 

”Norjassa koronaepidemia on johtanut siihen, että ammattiliitot ovat saaneet aiempaa enemmän huomiota, ja ihmiset näkevät, että työskentelemme työntekijöiden oikeuksien puolesta. Se on positiivinen asia, sanoo Brede Edvardsen Norjan työntekijöiden liitosta (Norsk Arbeidsmandsforbund). 

Tanskan Fagligt Fælles Forbundin eli 3F:n edustajat Marianne Henriksen ja Hanne Sandager kertovat 3F:n olleen 12. maaliskuuta lähtien elinkeinoministeri Simon Kollerupin ja työministeri Peter Hummelgaardin välityksellä päivittäin yhteydessä Tanskan hallitukseen. ”On ilahduttavaa, että hallitus on ollut hyvin mukana tilanteessa”, 3F:n edustajat sanovat.

Merkittävä osa 3F:n työntekijöistä on joutunut lomautusten ja irtisanomisten kohteeksi, vaikka vaikutukset eivät olekaan olleet yhtä suuria kaikilla liiton toimialoilla. 3F on Tanskan suurin ammattiliitto, joka järjestää niin yksityisillä palvelualoilla, hotelleissa ja ravintoloissa, liikenteessä, teollisuudessa kuin julkisella sektorillakin työskenteleviä työntekijöitä. 
 

Monissa Pohjoismaissa teollisuuden sopimusosapuolet sopivat voimassa olevien sopimusten voimassaolon jatkamisesta syksyyn 2020 asti, minkä jälkeen vastaavat työtekijöitä järjestävät ammattiliitot keskeyttivät omat sopimusneuvottelunsa ja jatkoivat nykyisiä sopimuksiaan toistaiseksi. Näin toimittiin muun muassa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

”Ruotsin keskusjärjestöön LO:hon kuuluvat liitot aloittivat sopimusneuvottelut uudestaan 18. elokuuta”, sanoo Magnus Pettersson, joka toimii Ruotsin kiinteistötyöntekijöiden liiton puheenjohtajana.

Ruotsin ammattiliittojen keskusjärjestö LO:n kesäkuisessa kongressissa liiton uudeksi johtajaksi valittiin Susanna Gideonsson Kaupan alan liitosta (Handelsanställdas förbund). Kongressin jälkimainingeissa on käyty kiivasta keskustelua siitä, miten turva ja muutostilanne huomioidaan tulevissa neuvotteluissa. Niiden huomioiminen on LO:hon kuuluvien liittojen vaatimus, joiden avulla halutaan lisätä turvaa työmarkkinoilla ennen työantajapuolen kanssa käytäviä neuvotteluja. 

Pettersson mainitsee yhdeksi huolenaiheeksi muun muassa maan hallituksen suunnitelmat työlainsäädäntöön tehtävistä muutoksista, joilla olisi vaikutusta irtisanomissuojaan ja työttömäksi jääneen muutosturvaan. 

Kiinteistöalan työntekijäliiton puheenjohtaja odottaa kiireistä syksyä.
”Keväällä keskeytetyt työehtosopimusneuvottelut jatkuvat 1. lokakuuta ja edellyttävät, että osapuolet sopivat muutosturvaan liittyvistä vaatimuksista. Neuvotteluja käydään intensiivisesti vähintään kaksi päivää viikossa ja vähintään syyskuun loppuun saakka tai kunnes sopimukseen päästään”, hän sanoo.

Myös Norjassa LO-perheen eli keskusjärjestön alaiset liitot käyvät pian neuvottelupöytään. Teollisuuden sopimuspuolet neuvottelivat elokuussa, kunnes pääsivät sovittelijan johdolla ratkaisuun. Neuvotteluita venytti palkkakysymys.

”Tiedämme, että palkkatuloksella on vaikutuksia työehtosopimusneuvotteluihin, jotka ovat vielä alkuvaiheessa ja alkavat 5. syyskuuta”, sanoo Ellen Dalen Norjan valtion ja julkisen sektorin työntekijöitä järjestävästä ammattiliitosta (Norsk Tjenestemannslag).
 
Dalenin mukaan aika on hyvin erityinen valmistautua tes-neuvotteluihin.
”Samalla kun pyrimme järjestämään jäseniämme mahdollista työselkkausta silmällä pitäen, työntekijöitä lomautetaan ja irtisanotaan työpaikoillaan. Tilanne on vaikea. Lisäksi taloudelliset reunaehdot ovat tiukat”, hän sanoo.

Stein Guldbrandsen Fagforbundetista ja Brede Edvardsen ovat samaa mieltä.
”Olemme tietoisia siitä, että vaikean epidemiatilanteen ohella meillä on myös talouskriisi”, Guldbrandsen sanoo ja viittaa siihen, että Norja on ollut enemmän tai vähemmän suljettuna keväästä kesäkuuhun asti.

”Näyttää siltä, että kaikkea kiristetään jälleen, jopa matkustusrajoituksia. Koronaepidemia ei ole vielä ohi”, hän sanoo.
 

Vaikka yhteiskunnat Pohjoismaissa ovat hiljalleen avautuneet kesän jälkeen, joillakin aloilla toimintaa on edelleen harjoitettu säästöliekillä. 

”Siivousalalla kysyntä on lisääntynyt, kun taas vartijoilla ja etenkin lentokenttien turvatarkastuksissa työskentelevillä työt ovat loppuneet lähes seinään”, Brede Edvardsen sanoo.

Hän edustaa Norjan työntekijöiden liitto, joka järjestää siivous- ja kiinteistöpalvelualan sekä hiihtokeskusten työntekijöitä . Liitto aloittaa ensimmäiset tes-neuvottelunsa vartijoiden osalta elokuun lopussa. Sen jälkeen neuvotellaan siivousalan työehtosopimuksesta.  

”Syksystä tulee jännittävä ja kiireinen. Kaikki sisäinen kokoustoimintamme on peruttu lokakuun loppuun saakka, jotta neuvottelijat saavat työrauhan ja pääsevät tes-neuvotteluissa maaliin”, Edvardsen mainitsee.

Ruotsin Kuljetusalan liittoa edustavan Jerker Nilssonin mukaan lentoasemien vartijat kuuluvat myös ammattiryhmään, joka on tuntenut koronan vaikutukset nahoissaan. 

”Ruotsin kolmella suurimmalla lentokentällä on nähty paljon lomautuksia: Arlandassa Tukholmassa, Landvetterissä Göteborgissa ja Sturupissa Malmössä. Securitasin ja Avarnin kaltaiset yritykset ovat lomauttaneet työntekijöitään, ja osa on myös irtisanottu.”

Myös Kastrupin lentokentällä Tanskassa toiminta on hiljentynyt.
”Seuraamme tilannetta ja sitä, mitä lentojen vähentäminen merkitsee työntekijöille”, sanoo John Nielsen Tanskan palveluliitosta (Serviceforbundet). 

Lentoliikenteen rajoituksilla on katastrofaalisia seurauksia myös alihankkijoille. "Kotimaan matkustaminen on lisääntynyt, mutta kysymys kuuluu, palataanko koskaan enää 100 prosentin hyötysuhteeseen, joka oli vielä nähtävissä ennen koronaepidemiaa”, hän lisää.

Toisaalta ammattiliitot ovat huomanneet, että turvallisuuspalveluiden kysyntä on kasvanut hieman rakennusten ja paikkojen sulkemisen myötä, joten monissa paikoissa tarvitaan valvontaa.
 

Siivousalalla koronakevään vaikutukset ovat vaihdelleet. Sekä PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo että Ruotsin kiinteistötyöntekijöiden liiton puheenjohtaja Magnus Petterson korostavat, että Ruotsin ja Suomen välisillä matkustajalautoilla työskentelevien siivoojien tilanne on ollut vaikea. 

”On myönteistä, että joillakin siivousyrityksillä työt ovat lisääntyneet tiukentuneiden hygieniasäännösten myötä. Yritykset ovat lainanneet työntekijöitä toisilleen”, Pettersson sanoo ja viittaa muun muassa Viking Linen työntekijöihin.

Suomessa lomautusaalto pyyhkäisi yli hotelli- ja ravintola-alan työpaikkojen, kun selvisi, että maan ravintolat suljetaan huhtikuussa. 

”PAM sopi työnantajaliittojen kanssa väliaikaisista muutoksista palvelualan työehtosopimuksiin Suomen työlainsäädäntöön tehtyjen muutosten seurauksena. Näitä olivat muun muassa lomautusten ja yt-neuvottelujen määräaikojen lyhentäminen ja paljon muuta”, toteaa PAMin Jaana Ylitalo, joka toimii myös SUNin puheenjohtajana.

Lisäksi suomalaiset sopimuspuolet päättivät pidentää matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelujen työehtosopimusten voimassaoloaikaa.

”Nyt neuvottelut jatkuvat syyskuussa ja kasvokkain”, Ylitalo sanoo.

Valtaosan keväästä PAM neuvotteli työnantajaosapuolen kanssa lähinnä digitaalisesti. Turvallisuusalan työehtosopimus, joka solmittiin juuri ennen juhannusta, neuvoteltiin Ylitalon mukaan täysin digitaalisesti.

Vallitsevan epävarmuuden vuoksi ammattiliittojen on vaikea ennustaa syksyn tilannetta. 

Pohjoismaissa kokoontumiskiellot jatkuvat, mikä vaikuttaa suoraan tapahtumiin. Tapahtumajärjestäjille syksy on menetettyjen varausten myötä vaikea. Pettersson mainitsee konkreettisena esimerkkinä Folkets hus -keskukset ja puistot, joiden työntekijät lomautettiin jo keväällä.

”Ruotsissa on yli 500 Folkets husia, jotka ansaitsevat elantonsa toimimalla konferenssien ja tapahtumien sekä niihin kuuluvien ruoka- ja juomapalveluiden järjestäjinä. Olemme nähneet irtisanomisten lisääntyvän, kun työnantajat eivät ole enää uskaltaneet lomauttaa. Meillä on jäseniä, jotka on irtisanottu vähäisen työn vuoksi. Se on se osa alaa, jossa irtisanomiset ovat lisääntyneet koronaepidemian seurauksena, Pettersson sanoo.
Töihin palanneet työntekijät ovat palanneet uuteen normaaliin. Kuva: Gettyimages.

 

 

 

Töihin palanneet työntekijät ovat palanneet uuteen normaaliin - turvaetäisyyksiin, ahkeraan desinfiointiin ja käsienpesuun, lyhennettyihin aukioloaikoihin sekä visiireihin, pleksilaseihin ja jopa kasvomaskeihin.
 
Töihin palaamisen myötä esiin on noussut kysymys työntekijöiden koronatestaamisesta. 3F on seurannut yhtä Tanskan suurimmista teurastamoista Danish Crownia, joka suljettiin elokuussa sen jälkeen, kun sen työntekijöillä todettiin useita koronatartuntoja. Teurastamo halusi varmistaa, että työntekijät testauttavat itsensä työpaikalla. Kaikki eivät kuitenkaan päässeet testiin. Teurastamon siivoustyöntekijät työskentelevät teurastamolla ISS:n kautta, ja moni heistä on kotoisin esimerkiksi Itä-Euroopasta.   

”On tärkeää, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan tasavertaisesti, etenkin tällaisessa vakavassa tilanteessa. Danish Crown ja ISS ovat vastuussa työntekijöistään, eivätkä ne saa jättää vastuuta koronatestin tekemisestä yksin työtekijöiden harteille. ISS:n luottamusmiehet selvittävät parhaillaan asiaa, ja toivottavasti siihen löydetään ratkaisu”, Marianne Henriksen sanoo.

Eri puolilla Pohjoismaita nähdään nyt yhteiskunnan hiljalleen elpyvän, ja vaikka se tapahtuu hitaasti, ilmassa on myönteisiä merkkejä.

”Norjassa meillä oli keväällä noin 400 000 ihmistä vailla työtä, mutta nyttemmin määrä on puolittunut. Tuollainen työttömien määrä on korkeampi kuin mihin olemme tottuneet. Nyt suunta näyttäisi ainakin olevan oikea”, Edvardsen toteaa maan työllisyystilanteesta.
 

Palvelualan pohjoismainen unioni SUN on vuonna 1945 perustettu kiinteistö-, vakuutus-, pankki-, sosiaalivakuutus-, siivous- ja vartiointialan työntekijöitä järjestävien ammattiliittojen pohjoismainen yhteisjärjestö. Kolmikirjaiminen lyhenne muodostuu unionin skandinaavisista kieliversioista, esim. ruotsiksi Service- och tjänstebranschens Union i Norden. PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo on SUNin hallituksen puheenjohtaja.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle