Työehtosopimusneuvottelut - 16.09.2020 klo 14.00

Koronakriisi heijastuu marava-alojen tes-neuvotteluihin

Kuva: Jouni Porsanger

PAM ja työnantajia edustava MaRa neuvottelevat parhaillaan alan työehtosopimuksesta. Koronapandemian vuoksi alan näkymät ovat haasteelliset.

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelualojen työntekijöiden ja esimiesten työehtosopimuksesta käydään neuvotteluja erittäin haastavissa olosuhteissa. PAMin sopimusasiantuntija Raimo Hoikkala kertoo, että neuvotteluja käydään tilanteessa, jota Suomessa eikä työmarkkinapöydissä ole ikinä aiemmin ole koettu.

”Alan työntekijät ovat olleet hankalassa tilanteessa keväästä alkaen ja sopimuskautta on pidennetty jo kertaalleen. Koronakriisi on koetellut erityisesti matkailu- ja ravintola-alan työntekijöitä, lomautukset sekä työttömyys ovat osuneet useimpien kohdalle. Työehtosopimus tuo turvaa myös poikkeusoloissa ja siksikin se on tärkeä sopimus kaikkien kannalta”, Hoikkala toteaa.

Alan toimintaedellytykset vaakalaudalla

Sen lisäksi, että tes-neuvottelupöydässä ratkotaan alan työehtosopimukseen liittyviä yksityiskohtia, liitto tekee palvelualoilla työskentelevien ihmisten toimeentulon varmistamiseksi jatkuvasti vaikuttamista ja edunvalvontatyötä muun muassa eduskuntaa ja maan hallitusta kohtaan. Tavoitteena on, että pääministeri Sanna Marinin hallitus tekisi päätöksiä, joilla matkailuteollisuuden toimialan tilannetta voidaan korjata ja elinvoimaa turvata.

PAMin ekonomisti Olli Toivasen mukaan pelkästään kevään ja kesän aikana majoitus- ja ravintola-alojen liikevaihto on pienentynyt merkittäväsi.

”Myynti on vähentynyt tuona aikana majoituspuolella 62 % ja ravintolapuolella 37 % vuoden takaiseen verrattuna. Alojen tuotos jäi jo heinäkuun loppuun mennessä karkeasti puolitoista miljardia euroa pienemmäksi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan”, Toivanen toteaa.

Luvut ovat huolestuttavia, koska alan toimialojen kannattavuus ja jatkuvuus ovat työpaikkojen kannalta merkittäviä. Matkailuteollisuus on merkittävä työllistäjä, joka työllistää erityisesti nuoria ja toimialan merkitys on suuri myös valtio- ja kuntataloudelle.

Viimeksi tällä viikolla PAM, valtioneuvostolle antamassaan lausunnossa painotti, että maan hallituksen tulee edistää kaikin mahdollisin tavoin terveysturvallista matkailua Suomessa. Suomen elinkeinorakenteen ja työllisyyden kannalta PAMista on välttämätöntä, että matkailuteollisuudessa toimivien yritysten liiketoiminta pidetään käynnissä asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuus ja terveys huomioon ottaen. Lausunto löytyy kokonaisuudessaan täältä.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle