Työelämä - 24.06.2021 klo 14.42

Korvauksia irtisanotulle kahvilatyöntekijälle

Kuva: GettyImages.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on antanut tuomion, jonka mukaan työnantaja joutuu maksamaan irtisanotulle työntekijälle korvauksia irtisanomisajan palkasta, kun lomautus oli kestänyt yli 200 päivää.

Työntekijä oli työskennellyt kahvilatyöntekijänä yli 7 vuotta Pohjois-Karjalaisessa kahvilayrityksessä. Marraskuussa 2019 työntekijä lomautettiin kokoaikaisesti. Lomautuksen kestettyä yli 200 päivää, kahvilatyöntekijä irtisanoutui työsuhteestaan elokuussa 2020.

Koska työnantaja jätti maksamatta irtisanomisajan palkan, työntekijä oli hakenut irtisanomisajan palkkaa palkkaturvasta. Kahvilayrittäjä oli kiistänyt maksuvelvollisuutensa sillä perusteella, ettei irtisanomista ollut tapahtunut, ja palkkaturvahakemus oli kiistämisen takia hylätty. 

Työntekijä, joka kuului PAMiin, kääntyi ammattiliiton puoleen.

Käräjäoikeus totesi, että työnantaja velvoitetaan maksamaan työntekijälle muun muassa irtisanomisajan palkkaa kahdelta kuukaudelta yhteensä 3 714 euroa, lomakorvausta irtisanomisajan palkasta 427,11 euroa ja työsopimuslain 2 luvun 14 §:n mukaista odotusajan palkkaa kuudelta päivältä 530,57 euroa kaikki korkolain mukaisine viivästyskorkoineen työsuhteen päättymispäivästä lukien.

Työnantaja joutuu myös korvaamaan oikeudenkäyntikulut PAMille. 

Käräjäoikeus antoi 16.6.2021 asiassa yksipuolisen tuomion, joka on tästä päivästä lähtien lainvoimainen.  

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

PAMin palvelut kesällä
Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.