09.12.2014 klo 11.48

Kysely: Pomo ja työntekijät uuvuttavat PAMin luottamushenkilöitä

Myös taloustilanne ja yt-neuvottelut vievät voimia. Sen sijaan kiitokset, tehtävän tärkeys ja onnistumiset auttavat jaksamaan. PAMplus selvitti, miten PAMin luottamushenkilöt jaksavat tehtävässään.

Liki joka neljäs (23,6 %) PAMin luottamushenkilö kokee tehtävänsä hoitamisen hyvin raskaaksi tai melko raskaaksi, ilmenee loka-marraskuussa tehdystä PAMplus-kyselystä. Siihen vastasi 464 luottamusmiestä tai työsuojeluvaltuutettua. Yleisesti ottaen PAMin luottamushenkilöiden jaksaminen on kuitenkin melko hyvällä tai kohtalaisella tolalla, sillä vastausten keskiarvoksi tuli 3,2 (ks. taulukko). Yli kolmannes vastaajista (35,2 %) kertoi, ettei pidä tehtävän hoitamista yhtään raskaana tai kovin raskaana.

Vastaukset eivät yllätä PAMin kouluttaja Irene Korimäkeä.

- Eri ihmisillä voi olla samalta työpaikalta aivan erilainen kokemus luottamustehtävän hoitamisesta. Paljon on kiinni persoonasta, jolla luottamushenkilö tekee töitä, Korimäki toteaa.

Puun ja kuoren välissä

Luottamushenkilön jaksamista syö eniten työnantajan tai esimiehen kielteinen asenne tai käytös (14,8 %). Liki yhtä paljon kuormittaa työntekijöiden asenne tai käyttäytyminen (13,5 %). Usein sama vastaaja mainitsi sekä työnantajan että työntekijät ja viittasi olemiseen ”puun ja kuoren välissä”.

- Työnantaja on ikään kuin vastapuolella. Jos taas kritisoi tai epäilee työntekijöitä, saattaa se aiheuttaa ristiriitaisia tunteita – onhan luottamushenkilön tehtävä puolustaa heitä. Luottamushenkilöt tarvitsevat paikan, jossa myös tästä voisi puhua vapaasti, Korimäki sanoo.

Monet mainitsivat myös järjestäytymättömien työntekijöiden käytöksen – vastaajien mukaan liittoon kuulumattomat odottavat usein luottamusmieheltä palvelua siinä missä jäsenetkin.

Luottamushenkilöistä tuntuu ikävältä, jos työntekijä muuttaa mielipidettään kesken asiaprosessin ja haluaa keskeyttää asiansa hoitamisen. Työntekijöihin liittyvissä kommenteissa toistui myös se, ettei henkilöstö uskalla ajaa asioita omalla nimellään.

- Työntekijän asiaa ei pidä missään nimessä lähteä hoitamaan nimettömänä. Se ei toimi, Korimäki huomauttaa.

Joskus voi unohtua, että myös työntekijältä on lupa odottaa panosta oman asiansa ajamiseen.

-  Pitäisi muistaa, ettei asioita ratkaista työntekijän puolesta, vaan yhdessä hänen kanssaan, Korimäki lisää.

Taloustilanne vie voimia

Tässä taloustilanteessa ei ole yllätys, että rasittavien asioiden kärkeen (14 %) yltävät myös yrityksen yt-neuvottelut, säästöt sekä niihin liittyvä työntekijöiden uupuminen.

Lisäksi ajan tai resurssien puute (11,3 %) vaivasi luottamustehtävän hoitamista. Osa kertoi, ettei pysty hoitamaan luottamustehtävää kuin vapaa-ajallaan.

Niin ikään työpaikan epäkohdat tai niiden etsiminen koettiin raskaaksi. Tähän liittyi esimerkiksi työpaikan TES-rikkomukset, huono johtaminen, työilmapiiri ja työpaikkakiusaaminen. Myös se, että luottamustehtävä pyörii lähes pelkästään negatiivisten asioiden ympärillä, koettiin väsyttäväksi.

Vastaajista 8,6 prosenttia mainitsi kuormittavaksi riittämättömyyden tunteen tai sen, ”ettei mikään etene”. Lähes yhtä hankalaksi koettiin oman tiedon riittämättömyys tai se, että tietoa on vaikea saada esimerkiksi työnantajalta tai PAMilta. Myös riita-asiat ja neuvottelut (6,4 %) tai yrityksen sanelupolitiikka (5,1 %) mainittiin. Yksin tekemisen ja tuen puutteen mainitsi hieman yli 20 vastaajaa (4,9 %).

Kiitos kantaa pitkälle

Kiitos ja tuki vievät pitkälle luottamustehtävässä. Yli puolet (53,7 %) mainitsi ne tärkeimpinä tekijöinä jaksamisensa kannalta. Heistä suurin osa mainitsi kivat työkaverit tai työntekijöiden tuen ja luottamuksen. Seuraavaksi tärkein oli vertaistuki toisilta luottamushenkilöiltä ja esimerkiksi työnohjaus. PAMiin liittyen mainittiin varsinkin koulutukset ja aluetoimitsijoiden apu. Muutama mainitsi myös työnantajan kiitoksen.

Jaksamaan sai myös luottamustehtävän tärkeys ja mielekkyys sekä halu auttaa (11,2 %). Moni jaksaa, koska pitää tehtävää kiinnostavana. Perhe, ystävät ja harrastukset olivat seuraavaksi tärkein asia jaksamisen kannalta. Voimia luottamustehtävään sai myös onnistumisista asioiden hoidossa. Myös asialliset välit työnantajan kanssa, yrityksen hyvät toimintatavat tai resurssit luottamustehtävän kannalta, oma asenne ja toiminta sekä töiden jättäminen töihin mainittiin. Lisäksi TES-pykäliin ja lakiin liittyvä tiedonjano innosti muutamia jatkamaan.

Vastaukset on luokiteltu eri kategorioihin avointen vastausten perusteella. Yksi vastaaja on usein luetellut useita syitä. Maininta on voinut sopia useampaankin kategoriaan. Vastaajia oli kaikkiaan 464. Toiseen kysymykseen tuli kaikkiaan 451 ja kolmanteen 520 mainintaa.

Lue lisää aiheesta joulukuun PAMplus-lehdestä

Näin jaksat, luottamushenkilö

Teksti: Annemari Anttila

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle