Palkka - 06.10.2020 klo 11.00

Lähestyykö tilipäivä? − Näin varmistat, että palkka on oikein

Helsinki-Uusimaan aluetoimiston toimitsija Toni Åman on tottunut tarkastamaan ansioita palvelualoilla tehdystä työstä. Hänellä on parhaillaan 28 työsuhdekiistaa selvittelyssä. Kuva: Emilia Anundi

Toni Åmanin mielestä jos huomaa palkassaan virheen, se on syytä korjata saman tien. Hän esittelee keskeisimmät asiat, jotka kannattaa ottaa huomioon palkan oikeellisuutta tarkistaessa.

PAMin toimitsijan Toni Åmanin mukaan työntekijän olisi hyvä osata hahmottaa, mistä kaikesta ansiot muodostuvat.  

”Olisi tunnettava palkkatosite mutta myös se, mitä sen takana on”, Åman sanoo.

 

1. Palkkatosite− joka palkan yhteydessä

Ensinnä palkkatosite kannattaa käydä läpi. Työntekijän pitää saada jokaisesta palkasta palkkatosite, jota sanotaan myös  palkkalaskelmaksi tai palkkakuitiksi. Se on erittely siitä, mistä maksettavat ansiot muodostuvat. Palkanmaksukausi on se aika, jonka ajalta tehdystä työstä kyseinen palkka maksetaan. Palkkatositteissa on eroja yrityksittäin, mutta niissä pitää näkyä tietyt samat asiat.

Åman neuvoo palkkaansa tarkastavaa tsekkaamaan palkkatositteesta ainakin nämä:

  • Peruspalkka, työtuntimäärä, lisät, ylityökorvaukset

Lisäksi voi tarkastaa myös nämä:

  • Vuosilomien ajalta maksetut lomaetuudet ja nykyinen lomakertymä
  • Mahdolliset bonukset, provisiot, tulospalkkiot sekä matkoilta päivärahat
  • Verojen ennakonpidätys, eläkemaksut ja työttömyysvakuutusmaksu
  • Liiton jäsenmaksu, mikäli työntekijä on antanut perinnän työnantajan hoidettavaksi.

 

2. Työehtosopimus− kertoo muun muassa työaikalisät ja ylityön laskentasäännöt

Åmanin mukaan työntekijän pitäisi tuntea omasta työehtosopimuksestaan  jotkut keskeiset asiat, jotta voisi  tarkastaa palkkatositteen.  Työehtosopimus on työntekijäliiton ja työnantajaliiton neuvottelema sopimus niistä työsuhteen vähimmäisehdoista palkkoineen, joita työnantajan on minimissään noudatettava työntekijöihinsä.

Työehtosopimuksesta voi varmistaa ilta-, lauantai- tai yötyölisän suuruuden ja sen, miltä ajalta näitä lisiä maksetaan.

”Lisät tulevat juuri työehtosopimuksista, sillä lainsäädäntö ei tunne muita lisiä kuin ylityökorvauksen ja sunnuntaityön korotetun palkan eli puhekielessä sunnuntailisän”, Åman sanoo.

Myös oman alan ylityön tarkemmat laskentasäännöt on katsottava työehtosopimuksesta.

Työehtosopimus kertoo muun muassa myös, miten pidemmät sairauspoissaolot korvataan omalla alalla taikka miten palkassa huomioidaan työkokemus tai alan koulutus.

Suomessa työehtosopimuksilla on iso rooli vähimmäispalkan määrittäjänä joko ns. yleissitovuuden tai ns. normaalisitovuuden kautta, mutta joillakin aloilla työnantaja ei ole velvollinen noudattamaan mitään työehtosopimusta. ”Jos arvelee, että omaan työhön kuuluu soveltaa työehtosopimusta, mutta työnantaja ei niin tee, asiaa voi selvittää liitosta”, Åman sanoo.

Jos työehtosopimusta ei täydy noudattaa, työehdot perustuvat työsopimukseen ja työlainsäädäntöön.

 

3. Työsopimus − miten paljon työtunteja luvattiinkaan?

Työsopimus on työnantajan ja työntekijän välinen sopimus, jossa saattaa olla tietoja sovitusta palkasta, vaikka työehtosopimusta noudatetaankin. Tärkeä se on myös siksi, että työntekijälle annettujen työtuntien määrän pitää vastata työsopimuksessa sovittua tuntimäärää.

”Jos työsopimus on ajan tasalla, sieltä näkee työntekijälle luvattujen työtuntien määrän, mikä on oikean palkan kannalta tärkeä tieto”, Åman sanoo.

”Jos työsopimuksessa on sovittu minimityöajaksi 30 tuntia viikossa, mutta hänelle tarjotaan vain 20 tuntia, niin sehän pienentää ansioita.”

”Työehtosopimuksissa ja lainsäädännössä on mekanismeja, joilla työsopimustunteja voidaan vaatia nostettavaksi. Palvelualoilla, joissa pitkälti mennään taulukkopalkoilla, juuri työtuntien tarkistaminen ylöspäin on keskeinen keino ansioiden nostamiseen.”

 

4. Oma työaikakirjanpito− tärkeä apu vertailujen tekemisessä

 Åmanin mukaan työntekijän kannattaa merkitä muistiin toteutuneet työaikansa. Omien työaikojen tallettamista tarvitaan, jotta työntekijä voisi vertailla, täsmäävätkö tunnit palkkatositteeseen. Åmanin mukaan tieto työtunneista on syytä pitää tallessa jollakin niin selkeällä tavalla, että tarvittaessa ulkopuolinen saa niistä tolkkua.  Helppo tapa on vaikkapa ottaa kännykällä valokuvat toteutuneista työvuorolistoista.

”Ja esimerkiksi tavallinen taulukkolaskentaohjelma voi laskea saman tien sen, miten paljon työtunteja on yhteensä kertynyt ja kertoo tarvittaessa myös kellonajat”, Åman sanoo.

Työntekijän oma kirjanpito työajoista pätee myös oikeudessa.

Toni Åman on työskennellyt aiemmin vartijana, mutta jo kuusi vuotta liitossa. "Myös vartijatyön aikaiset palkkakuittini löytyvät yhä kirjahyllystäni", hän naurahtaa. Kuva: Emilia Anundi

Åman toivoo työpaikoille neutraalia suhtautumista ja keskustelua siitä, onko palkka maksettu oikein. Palkat kannattaa korjauttaa saman tien eikä vasta työsuhteen päätyttyä.

”Virheet on helpompi korjata tuoreeltaan.”

Jos palkka tuntuu heittävän, kannattaa ottaa ensin yhteyttä esimieheen, joka joko selvittää asian tai on yhteydessä seuraavaan tahoon. Etenkin isoissa yrityksissä työntekijän on hankala päästä yhteyksiin suoraan palkkalaskennan kanssa. Ellei korjaus etene, työntekijä voi ottaa yhteyttä luottamusmieheen tai liiton työsuhdeneuvontaan.

 

 

 

 

Teksti: Marja Ikkala

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle