19.12.2016 klo 16.04

Lakien heikennyksiä kiertämään!

Monet työelämää koskevat lait muuttuvat vuodenvaihteessa – huonommiksi. Mutta ei hätää, Pam-lehden vinkeillä kierrät heikennykset kätevästi.

Vuodenvaihteessa astuu voimaan joukko lakimuutoksia, jotka heikentävät työntekijöiden asemaa ja etuja. Niinpä Pam-lehti kokosi tähän juttuun uudet lait ja vinkit niiden tuomien heikennysten kiertämiseksi.

Perusteena muutoksissa on työllisyyden parantaminen, vaikka lakiesityksissä hallitus itsekin myöntää, ettei vaikutuksista ole varmuutta. Perhevapaiden lomakertymän leikkauksen perustelu on rehellisesti julkisten menojen säästö, ja työttömyysturvan leikkaamisessa säästö on lisäperusteena. Alla luetellut leikkaukset hallitus oli ideoinut omin päin jo ennen ns. pakkolakipakettia, joka heitettiin romukoppaan kilpailukykysopimuksen (kiky) syntymisen myötä. Nämä muutokset eivät siis liity kikyyn.

1. Koeaika pitenee työsuhteen alussa enimmillään 6 kuukauteen nykyisestä 4 kuukaudesta. Lisäksi työnantajalla on uuden lain mukaan oikeus jatkaa koeaikaa, jos työntekijä on ollut sairauden tai perhevapaan vuoksi poissa. Koeajasta on monissa pamilaisissa työehtosopimuksissa sovittu työntekijän kannalta paremmin, ja jos näin on, tessin määräys menee lain edelle.

Pam-lehden vinkki: Älä aloita uudessa työssä!

2. Ansiosidonnainen työttömyysturva lyhenee pääsääntöisesti 500 päivästä 400 päivään. Työttömyysturvaan tulee vuodenvaihteessa myös muita muutoksia, joista voit lukea lisää PAMin wikistä.

Pam-lehden vinkki: Älä jää työttömäksi!

3. Takaisinottovelvollisuus lyhenee: yrityksen pitää yleensä ottaa taloudellisista syistä irtisanottu takaisin töihin enää 4 kuukauden ajan, jos työt taas lisääntyvät. Ennen aika oli 9 kuukautta.

Pam-lehden vinkki: Älä edelleenkään jää työttömäksi!

4. Määräaikainen työsopimus voidaan tehdä yli vuoden työttömänä olleelle ilman eri perustetta, kuitenkin enintään vuodeksi. Aiemmin määräaikaisuus on aina pitänyt perustella.

Pam-lehden vinkki: Jos kuitenkin jäit työttömäksi, älä jää pitkäksi aikaa!

5. Perhevapaiden aikana vuosilomaa kertyy jatkossa yhteensä enintään 6 kuukauden ajalta, ei enää koko vapaalta.

Pam-lehden vinkki: Älä hanki lapsia!

Pidempi versio tästä jutusta Pam-lehdessä 15/2016, joka ilmestyy 23.12.

Juttuun lisätty linkkejä ja täsmennys siitä, etteivät lakimuutokset liity kiky-sopimukseen, 20.12 klo 11.04.

Teksti: Tuomas Lehto

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle