Uutinen - 19.10.2017 klo 10.00
Työhyvinvointi

Lidlin työntekijöiden yhteistyö tiivistyy maailmalla

Hollannin ammattiliitto FNV:n oma aktiiviverkosto kiertää kaikki Lidlin toimipaikat läpi vuosittain.

Hollannin ammattiliitto FNV:n oma aktiiviverkosto kiertää kaikki Lidlin toimipaikat läpi vuosittain.

Millaisia työehtoja noudatetaan Lidlin työntekijöihin Italiassa ja kuinka sujuu työnantajien ja työntekijöiden välinen yhteistyö Espanjassa? Näihin asioihin perehtyy Lidlin työntekijöiden yhteistyöverkosto, joka vahvistaa työntekijöiden edunvalvontaa ja järjestäytymistä eri puolilla maailmaa.

"Verkoston kokoukseen osallistujat kokevat Lidlin yritykseksi, jossa työntekijöillä on olemassa mahdollisuuksia puuttua epäkohtiin, jos niitä nousee esille. Työntekijät kokevat, että Lidl haluaa olla kehittyvä työnantaja."

PAMin kansainvälisen järjestötyön asiantuntija Mari Taivainen tietää, mistä puhuu. Hän osallistui vastikään Palvelualojen maailmanjärjestö UNIn koolle kutsumaan Lidlin työntekijöitä edustavien liittojen verkoston tapaamiseen, jossa vaihdettiin näkemyksiä yrityksestä työnantajana sekä rakennettiin ammattiliittojen välisiä yhteistyömuotoja. Paikalla olijoille hahmottui hyvin, millaiset ovat Lidlissä työskentelevien työolot eri maissa.

Verkko muuttaa kauppaa

Digitalisaation vaikutukset vähittäiskaupan työn tekemisen muotoihin ja työpaikkoihin nousi yhdeksi keskeisimmäksi puheenaiheeksi yhteistyöverkoston osallistujien parissa.

Muutoksiin, joita digitalisaatio tuo tullessaan, on väistämättä vaikutusta työntekijöiden etujen valvontaan ja työehtoihin.

"Globalisaation myötä myös ammattiyhdistysliikkeen on pystyttävä uudistamaan tapoja toimia yhteistyössä. Työntekijöiden oikeuksista ja turvasta huolehditaan jatkossakin, muuttuvassa työmaailmassa", PAMin järjestöasiantuntija Helena Vähä-Ruka toteaa.

Vähä-Rukan mukaan ammattiyhdistysliikkeen tiiviillä kansainvälisellä yhteistyöllä voidaan huolehtia siitä, että työntekijöiden oikeudet ja työolot ovat säällisiä silloin kuin uusia työtehtäviä ja työtapoja kehitetään globaaleissa toimintaympäristöissä.

"Lidlillä on käytössään esimerkiksi verkkokauppa Espanjassa. Yhteistyöverkoston kautta saimme PAMiin ja liiton jäsenille arvokasta tietoa siitä, mitä muutoksia se on tuonut työntekijöiden työhön Espanjassa. Näin ollen me olemme tietoisia näkemyksistä jo etukäteen, jos tilanne vaikkapa tulee eteen meille täällä Suomessakin Lidlin osalta", Vähä-Ruka kertoo.

Lidlin asenne saa kiitosta

UNIn maailmanlaajuisten työntekijäpuolen verkostojen tavoitteena on parantaa työntekijöiden välistä tiedonkulkua, varmistaa työntekijöiden oikeuksien toteutuminen sekä vahvistaa työntekijöiden toimintamahdollisuuksia kehittää omaa työtä.

Amsterdamissa 10.-11. lokakuuta järjestettyyn tapaamiseen osallistui noin 30 eri työntekijäpuolen edustajaa 10 eri maasta. Lidlin lisäksi samanlaisia perustettuja työntekijöiden yhteistyöverkostoja on olemassa muun muassa IKEAn ja H&M:än työntekijöillä.

Amsterdamin kokoukseen osallistuivat myös Hollannin kaupan alan työtekijöitä järjestävän liitto FNV:n edustajat. Lidlin työntekijä Carin Steenbergen kertoo, että hänen Lidlissään työnantaja kuuntelee työntekijöitä, joka helpottaa työntekijöiden ja työnantajien välistä yhteistyötä. Joyce van Gils puolestaan kertoi haluavansa edistää työoloja entisestään, vaikkakin pitää Lidliä ”ihan ok” –työnantajana.

"Olen ammattiliittoaktiivi, meidän tehtävänämme on tehdä työoloista Lidlissä entistäkin parempia", Van Gils sanoi.

Sekä Steenberg, van Gils että niinikään Hollannin lidliläisiä tapaamisessa edustaneet Fabian Hettema ja Onno van Crey ovat mukana FNV-ammattiliiton omassa, Lidllin yrityskohtaisessa aktiiviverkostossa. He kaikki kiertävät vuosittain maan kaikki Lidlin toimipaikat. Kierroksilla keskustellaan ammattiliiton asioista ja kuunnellaan työntekijöiden ajatuksia.

"Toivon Lidliltä työnantajana, että jokainen voi tehdä työnsä hyvin ja turvallisesti ilman kiirettä tai tunnetta pelosta", Hettema totesi.

"Esimiesten on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti ja arvostavasti. Tärkeää on, että jokaisella on olo, että voi sanoa mitä ajattelee esillä olevista asioista."

Uutista täsmennetty 19.10. klo 12.04 ensimmäisen sitaatin osalta.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat