06.03.2017 klo 14.25

Liitto haluaa hotelli- ja ravintola-alan alipalkkauksen kuriin Norjassa

Norjan hotelli- ja ravintolatyöntekijöitä järjestävä Fellesforbundet hakee alan työehtosopimukselle yleissitovuutta. Tavoite on estää alalla yleisen ulkomaisen työvoiman alipalkkaus.

Yleissitovuus tarkoittaa sitä, että järjestäytymättömienkin yritysten on noudetattava alan työehtosopimusta.

Fellesforbund solmi viime vuonna tiukan kamppailun jälkeen alalle työehtosopimuksen, joka määrää vähimmäispalkan ja työehdot. Sopimuksesta pitäisi tulla koko alan sitova käytäntö, liitto esittää keskusjärjestö LO:lle. Yleissitovuudesta päättää valtiollinen Tarifnemda.

Perusteet liitto löytää yleissitovuutta koskevasta laista, joka säädettiin vuonna 1994 kun Norja liittyi Euroopan talousalueeseen. Yleissitovia työehtosopimuksia voidaan hyväksyä aloille, joissa on paljon ulkomaista työvoimaa ja alipalkkauksen tai väärinkäytösten riski.

Lailla haluttiin ehkäistä alipalkkausta ja siitä seuraavaa yritysten välisen kilpailun vääristymistä.

Fellesborbund laskee, että alalla on 91 000 työntekijää. Kaksi kolmasosaa heistä työskentelee yrityksissä, jotka eivät ole mukana liiton työehtosopimuksessa.

Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden osuus hotelli- ja ravintolatyössä oli vuonna 2015 peräti 43 prosenttia, liitto sanoo. Kasvu on nopeaa, vuonna 2008 luku oli 28 prosenttia.

Liiton kirjeen liitteenä on muun muassa 14 ulkomaisen työntekijän työsopimukset ja palkkakuitit, joista alipalkkaus käy ilmi.

Palkkatilastoselvityksen mukaan vuonna 2014  yhteensä 19 prosenttia hotelli- ja ravintola-alan työntekijöistä sai palkkaa alle työehtosopimuksen vähimmäistason, liitto sanoo. Ravintoloissa alipalkattujen osuus oli 26 prosenttia ja hotelleissa 7 prosenttia.

Norjassa on nyt kahdeksan yleissitovaa työehtosopimusta. Niiden aloja ovat muun muassa siivous, maataloustyö, rakennustyö sekä laiva- ja telakkateollisuus.

Suomessa valtakunnalliset ja kattavat työehtosopimukset voidaan katsoa yleissitoviksi. Niitä on yli 180. Päätökset tekee erityinen lautakunta.

Teksti: Heikki Jokinen

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle