Työelämä - 24.03.2020 klo 16.25

Lisää voimavaroja työnhakijan yksilöllisiin palveluihin

Saana Siekkinen kehittäisi työnhakijan palveluita ja lisäisi koulutusmahdollisuuksia. Kuva: Eeva Anundi.

Johtaja Saana Siekkinen koordinoi SAK:ssa hallituksen työllisyystyöryhmien taustatyötä. SAK tehostaisi työttömien palveluja ja jättäisi työttömyysturvan merkittävät heikennykset tekemättä.

Marinin hallituksen perustamat työryhmät ovat etsineet keinoja työllisyyden parantamiseksi, mutta koronaepidemia on muuttanut hetkessä keskustelun suunnan uusien työpaikkojen luomisesta nykyisten säilyttämiseen. Kriisitilanteesta huolimatta Saana Siekkinen listaa SAK:n esittämiä keinoja työllisyyden parantamiseksi.

1. TE-toimistojen tarjoamia palveluita on tehostettava työttömyyden alkuvaiheessa ja työttömille on luotava omavalintaisen työnhaun malli, joka huomioi yksilölliset tarpeet nykyistä paremmin. SAK on lisäksi esittänyt, että työttömällä pitää olla mahdollisuus omavalmentajaan ja jokaiselle työnhakijalle tulee tehdä henkilökohtainen työllistymis- ja koulutussuunnitelma.

2. Työvoimakoulutusta on lisättävä matalasti koulutettujen työllistymisen nopeuttamiseksi ja palkkatuen käyttöä on hyödynnettävä osatyökykyisten uudelleen työllistymisessä. SAK ei kuitenkaan hyväksy osa-aikatyöntekijöiden lisätyöntarjoamisvelvoitteesta luopumista. Mielestämme maahanmuuttajien kielikoulutus olisi luettava osaksi palkkatuettua työtä. Lisäksi työttömyysetuudella opiskelevien määrää on kasvatettava ja rahoitusta lisättävä.

3. Koronavirus vaikuttaa merkittävästi työmarkkinoihin ja työllisyystoimien suunta on muuttunut hetkessä. Emme enää puhu siitä, kuinka saamme luotua 30 000 uutta työpaikkaa vaan siitä, kuinka voimme säilyttää työpaikat. Tällä hetkellä tärkeintä on huolehtia työntekijöiden toimeentulosta ja yritysten selviämisestä kriisin yli.

Lue lisää SAK:n kannustavasta työllistymisturvasta.

Teksti: Miia Järvi

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle