Osa-aikainen työ - 22.10.2018 klo 15.00

Lisätyötä on tarjottava nykyisille työntekijöille ennen uuden palkkaamista

Juha Ojalan mukaan lisätyöoikeus ei usein toteudu työpaikoilla täysmääräisesti. Kuva: Eeva Anundi

PAMin neuvontapäällikkö Juha Ojala nostaa esiin keskeiset asiat, jotka osa-aikatyöntekijän on tärkeä tietää lisätyöoikeudesta.

Sinulla on oikeus lisätunteihin työpaikallasi ennen uuden työntekijän palkkaamista. Kysy esimieheltäsi lisätunteja, jos työpaikalle palkataan uusia työntekijöitä. Työnantajalla on velvollisuus tarjota lisätyötä kaikille siihen halukkaille oma-aloitteisesti ja tasapuolisesti.

Voit itse valvoa lisätyöoikeutesi toteutumista olemalla aktiivinen. Pidä kirjaa suunnitelluista ja tehdyistä työtunneista. Jos työvuoro muuttuu, merkitse muistiin kenen aloitteesta niin on käynyt. Tässä on apuna PAMin työaikakalenteri. Jos näyttää siltä, että olisit voinut tehdä uuden työntekijän tunnit, ota yhteyttä luottamusmieheen.

PAM on kaupan ja majoitus- ja ravitsemisalan työnantajaliittojen kanssa sopinut työehtosopimuksissa, että työnantajalla on velvollisuus tarkastaa määrävälein toteutuneet työtunnit ja työsopimus yhdessä työntekijän kanssa. Jos tunteja on enemmän kuin työsopimuksessa, työsopimus pitää muuttaa vastaamaan todellisuutta. Se takaa pysyvästi lisää työtunteja.

Seuraa siis, että tunnit tarkastetaan ja että työsopimukseesi merkityt tunnit vastaavat todellisuudessa tekemiäsi tunteja.

Vartijoiden työehtosopimuksen mukaan työsopimuksen tunnit on päivitettävä vastaamaan tehtyjä työtunteja, jos työntekijä tai työnantaja sitä pyytää. Myös Alkon työehtosopimuksessa on asiasta pykälä. Katso tarkemmat ohjeet oman alasi työehtosopimuksesta

Pidä huolta oikeudestasi ja keskustele työkavereiden kesken lisätunneista!


Lue lisää: Osa-aikatyöntekijät ja lisätyö

Teksti: Minna Raitapuro

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle