Luottamusmies - 15.04.2020 klo 11.00

Lomautusvyöry käynnissä palvelualojen työpaikoilla – kolme luottamusmiestä kertoo nykytilanteesta

Koronavirus vaikuttaa tällä hetkellä voimakkaasti työpaikkojen ja työnantajien toimintaan.

Viime kuukauden aikana lomautusten määrät ovat kiihtyneet työpaikoilla koronaepidemian vuoksi. Ennen lomauttamista yhteistoimintaneuvottelut on käytävä yli 20 työntekijän yrityksissä. Yt-neuvotteluissa on usein mukana luottamusmies, joka toimii työntekijöiden edustajana neuvotteluissa työpaikalla. 

Selvitimme, millainen lomautustilanne eri yrityksissä on ja mitä henkilökunnalle kuuluu. Kolme eri alan luottamusmiestä kertoo tilanteesta omassa yrityksessään. 

1)    Minkälaiset vaikutukset koronaviruksella on ollut yrityksen toiminnalle ja henkilökunnalle?
2)    Miten lomautusilmoitukset on otettu vastaan?
3)    Mitä vinkkejä antaisit muille luottamusmiehille ja mistä olet itse saanut vertaistukea?  

1. Lomautettuna on yli puolet Sodexon henkilöstöstä.* Lomautukset kestävät maksimissaan 90 päivää, eli kesäkuun loppuun asti.

2. Työntekijät ovat olleet ymmärtäväisiä ja he tiedostavat, ettei tilanne johdu heistä vaan ulkopuolisista tekijöistä. Työntekijöillä ei ole ollut varaa kerryttää säästöjä palkoistaan, joten henkilöstön keskuudessa on voimakasta pelkoa pärjäämisestä. Toivotaan, että lomautusten jälkeen tilanne olisi parantunut ja kaikki pääsevät takaisin töihin.

3. Minulla on käytössäni hyvä luottamusmiesverkosto, mikä on kasvanut vuosien aikana. Jos on epävarma, niin kannattaa rohkeasti kysyä neuvoa liitolta, esimerkiksi yt-neuvotteluihin liittyen. Tietoa on myös hyvin saatavilla PAMin verkkosivuilla, ja luottamusmiehille on myös järjestetty erillinen puhelinlinja, johon tarvittaessa voi soittaa.
Vinkkinä sellainen, että jos nyt lomautus on alkanut juuri ennen pääsiäistä, niin kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen mukaan työntekijä, joka lomautetaan taloudellisesta ja tuotannollisista syistä, on oikeutettu arkipyhäkorvaukseen ensimmäisen kahden viikon aikana, mikäli työvuoro olisi ollut työlistan mukainen. Tämä on hyvä huomata, koska se on työntekijälle rahanarvoista.

Aulapalveluhenkilö Minna Holtlund, pääluottamusmies (kiinteistöpalvelut) Sodexo Turku

1. Vaikutukset ovat laajat. Kespron tukku toimii Horecan, eli hotelli, ravintola ja catering-asiakkaille, ja kun siellä kävi asiakaskato, se vaikutti suoraan Kesproon toimintaan. Yhteistoimintaneuvottelut ovat takana ja henkilökuntaa joudutaan lomauttamaan. Työt vähenivät maaliskuun lopussa. Enintään 90 päivää kestävät lomautukset koskettavat koko Kespron henkilöstöä, yli 500 työntekijää. Työntekijät ovat nyt myös käyttäneet tulevan vuoden lomia, lomarahavapaita ja muita palkattomia vapaita vapaaehtoisperustein. Jos on ollut mahdollista siirtyä talon sisällä muihin tehtäviin, sekin on hyödynnetty. Henkilöitä on siirtynyt esimerkiksi ruuan verkkokauppaan.

2. Henki vaikuttaa kuitenkin olevan hyvä. Onneksi tämä on ohimenevää. Se, että henkilökunta on vapaaehtoisperustein ottanut lomiaan lomakauden ulkopuolella, kuvastaa että nyt vedetään yhtä köyttä. Vahvasti on viestitty myös yhtiöstä, että asia on yhteinen ja koskettaa myös esimiehiä ja johtajia.

3. Kokoonnumme säännöllisesti yhtiön muiden luottamusmiesten kanssa, sekä olen saanut tukea myös PAMin yhteyshenkilöltä. Luottamusmiesten linjaan olen soittanut pari kertaa ja saanut vahvistusta omille ajatuksille. Itse olen prosessin aikana painottanut työnantajan ajantasaista tiedottamista henkilökunnalle ja että pitävät myös minut ajan tasalla toimista. Kannustan muita luottamushenkilöitä rohkeasti keskustelemaan asioista myös muiden luottamushenkilöiden kanssa ja olkaa yhteydessä PAMiinkin.

Varastotyöntekijä Timo Rova, pääluottamusmies Kespron liiketoiminta-alueella, Rovaniemi

1. Yt-neuvotteluja on käyty. Tällä hetkellä majoitus- ja ravitsemuspuolella on noin 40-50 lomautusta, jotka kestävät enintään 90 päivää. Ravintoloissa on edelleen ulosmyyntiä, ja sitä varten meillä on kuusi henkilöä töissä. Osa työntekijöiden lomautuksista loppuu jo 10.5. ja sen jälkeen he pitävät lomiaan pois toukokuun loppuun saakka.

2. Yt-neuvotteluja osattiin kyllä odottaa. Loppujen lopuksi työntekijät ovat ottaneet lomautukset hyvin vastaan. Toinen vaihtoehto tässä olisi voinut olla se, että pidetään ravintolatoiminta auki ja yritetään sinnitellä, ja syksyllä todetaan, että edessä on irtisanomisia. Lomautukset olivat siksi parempi vaihtoehto. Henkilökunnan suunnalta on tullut ehdotuksia aikaistaa lomat, mikä on myös auttanut.

3. Kuulun alueen luottamusmiesten Whatsapp-ryhmään, jonka kautta olen saanut vertaistukea. Sen lisäksi olen etsinyt tietoa PAMin verkkosivuilla ja soittanut liiton luottamusmieslinjalle. PAM on ollut suureksi avuksi. Jos on pienikin epävarmuus jostain asiasta, kannatta sitä kysellä suoraan liitolta. Tiedonkulun merkitystä ei pidä myöskään väheksyä, kun on yt:t päällä.

Vuoroesimies Timo Taipalus, pääluottamusmies (majoitus- ja ravitsemuspuoli) Veljekset Keskinen, Alavus

* Lomautettujen määrä on tarkennettu 15.4.2020 klo 15.50. 

Teksti: Marie Sandberg-Chibani

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle