Luottamusmies - 12.05.2021 klo 09.01

Luottamusmies työntekijöiden äänitorvena

Luottamusmiehet ovat avainasemassa neuvomaan työehdoissa ja auttamaan työpaikan ongelmissa. Kolme luottamusmiestä kertoo, miksi luottamusmiehiä tarvitaan ja miten he päätyivät aikoinaan itse luottamustehtäväänsä.

Luottamusmiehenä oleminen on palkitsevaa, mutta samalla kyseessä on vastuullinen tehtävä. Luottamusmiehillä on tärkein rooli PAMin edunvalvontatyössä: he huolehtivat siitä, että heidän oma työpaikkansa noudattaa liiton tärkeintä jäsenetua - työehtosopimusta.

Ryhtyisitkö sinä työpaikkasi luottamusmieheksi? Monet työpaikat valitsevat henkilöstön edustajia syksyllä 2021. 

Alla kolme luottamusmiestä kertovat, miksi luottamusmiehiä tarvitaan ja miten he päättyivät aikoinaan itse luottamustehtäväänsä. 

1. Mikä sai sinut ryhtymään luottamusmieheksi? 
2. Mitä olet saavuttanut luottamusmiehenä työpaikallasi? 
3. Mitä luottamusmieheltä vaaditaan? Kerro muutama ominaisuus tai asia, jotka mielestäsi ovat tehtävässä tärkeitä? 
4. Mitä neuvoja antaisit niille, jotka harkitsevat osallistumista syksyn luottamusmiesvaaleihin? 

 

1. Kun edellinen luottamusmies lähti uuteen työhön, paikka vapautui. Hän toivoi minun ryhtyvän luottamusmieheksi, sillä olin hänen mukaan oikea henkilö tehtävään. Minulla on asianajajavirkailijan tutkinto Saksasta, ja olen aina pitänyt lakipykälistä. Neuvon ja neuvottelen mielelläni. Siksi luottamusmiestehtävä tuntui omalta ja lähdin mukaan vaaleihin avoin mielin. Ajattelin, että saan tämän kautta myös uutta kokemusta, mikä on pitänyt paikkansa. Toimin edelleen luottamusmiehenä, vaikka olenkin kohta vuoden ollut lomautettuna hotellityöstä.

2. Olen iloinen siitä, että ensimmäisen kauden jälkeen minut valittiin uudestaan tähän luottamustehtävään. Puhun viittä kieltä, ja siitä on hyötyä, kun autan työntekijöitä ja ratkaisen asioita monikielisessä työympäristössä. Olen ylpeä siitä, että aiempi esimieheni, jonka kanssa neuvottelin paljon, ja jolla oli täysin eri näkemys kuin minulla, kiitteli minua lähtiessään. Hän totesi oppineensa minulta paljon.

Jos sinulla on oikea asenne, silloin luottamusmiehenkin tehtävä on helppo. Tärkeintä on, että pystyt asettumaan molempien osapuolten kenkiin. Itse olen kokenut, että neuvottelut sujuvat, kunhan pysyy neutraalina ja on ratkaisukeskeisenä.

3. Neutraali ja rehellinen pitää olla. Olen kyllä joskus kantanut työasioita mielessäni kotiinkin ja pohtinut miten eri tilanteita voisi ratkaista. Siksi on hyvä, että luottamusmiehellä on henkistä voimaa ja tarmoa. Sanoisin, että tehtävä vaatii myös hiukan tilanteiden aistimista etukäteen. Luottamusmiehen asemassa voi joutua kertomaan vaikeita asioita läheiselle työkaverille, ja jos siihen pystyy ja pitää haasteista, on oikeassa paikassa.

4. Luottamusmiehen tehtävässä opit todella paljon, ja samalla saat arvokasta kokemusta. Käytä pääluottamusmiestä ja muita organisaation luottamushenkilöitä apuna, heiltä saat hyviä vinkkejä. Sen lisäksi kannattaa perehtyä työehtosopimukseen. Tehtävä tuo mukanaan myös paremman irtisanomissuojan.

Simone Klimpel-Koskela, luottamusmies, Radisson Blu Plaza, Helsinki

1. Minua kysyttiin tehtävään. Tartuin mahdollisuuteen, sillä olin itsekin tarvinnut apua työehtosopimukseen liittyvissä asioissa. Ajattelin, että jos voin puolestani auttaa muita, niin mikäs sen parempaa.

2. Kun aloitin pääluottamusmiehenä, tavoitteenani oli yhtenäistää toimintatavat ja käytännöt sekä edistää työntekijöiden tasa-arvoista kohtelua kaikissa IKEAn tavarataloissa. Esimerkiksi niin, että ylimääräisiä työtunteja tarjotaan kaikille samalla tavoin ja uusia työntekijöitä palkataan samoin perustein kuin vanhoja.

3. On tärkeää, että henkilö on ulospäinsuuntautunut. Työpaikkavierailuilla tapaa usein uusia ihmisiä ja on tärkeää, että uskaltaa lähestyä kaikkia työntekijöitä. Teen saman esittelyn ehkä 30 kertaa työpaikkakäynnin aikana, mutta sen jälkeen työtoverit ainakin tietävät kuka olen, ja silloin myös kynnys ottaa jatkossa yhteyttä on alhaisempi. Lisäksi vaaditaan kärsivällisyyttä, sillä asiat ja neuvottelut voivat kestää pitkään. On myös tärkeää uskaltaa muistuttaa työnantajaa, jos asiat ovat yhä kesken ja puolustaa rohkeasti omia kantojaan.
IKEAssa on yksi luottamusmies 1 800 työntekijää kohti. Olisi hyvä, jos meillä olisi mahdollista valita yksi luottamusmies kuhunkin tavarataloon. On hyvä tuntea esimiehet ja heidän tapansa työskennellä, koska usein luottamusmiehen pöydälle tulevat asiat koskevat juuri esimiehen ja työntekijän välistä asiaa, ja silloin on ehdottomasti etu työskennellä samassa tavaratalossa. Lisäksi on hyvä rakentaa verkostoja yrityksen sisällä, ja se voidaan tehdä muun muassa yhteyshenkilöiden avulla. On myös hyvä, jos pystyy pallottelemaan ajatuksia ja tekemään yhteistyötä työsuojeluvaltuutettujen kanssa.

4. Luottamusmiehillä on ehdottomasti mielenkiintoinen näköalapaikka yrityksessä ja tehtävä, jossa oppii uutta. Luottamusmiehellä on melko paljon vapautta ja hän on yhteydessä kaikkiin osastoihin ja työntekijöihin. Lisäksi hänellä on mahdollisuus vaikuttaa. Luottamusmies on silta työnantajan ja työntekijän välillä. Hän seisoo neutraalilla maaperällä. Uutena on tärkeää tarkastella kaikkea objektiivisesti, eikä saa antaa tunteiden ottaa ylivaltaa. Usein ihmisten kertomuksissa on vähän ”ylimääräistä lisää”, joka saa ne kuulostamaan todellista dramaattisemmilta. Siksi on hyvä, jos pystyy tulkitsemaan erilaisia viestejä ja seulomaan niistä vähemmän tärkeät osat pois. On myös tärkeää osata kuunnella. Jos ei tiedä jotakin, kannattaa selvittää se. Harvoin asioilla on niin kiire, ettei niitä ehtisi selvittää. Ole vastaanottavainen ja kiinnitä huomiota myös yksityiskohtiin. Selvitä myös, keitä tai mitä henkilöstöryhmiä edustat työpaikalla.

Marcus Krogell, Suomen IKEAn varaluottamusmies ja Vantaan tavaratalon työsuojeluvaltuutettu

1. Kun edellinen luottamusmies jäi eläkkeelle, tein aloitteen uuden edustajan valitsemiseksi. Kävin juttelemassa liittoon kuuluvien työntekijöiden kanssa ja kysyin, oliko tehtävään kiinnostusta. Olin aiemmin työskennellyt kesätyöntekijänä K-Raudassa ja tunsin jo entuudestaan aika monta työntekijää. Kun valinta osui minuun, tuntui luonnolliselta ryhtyä luottamusmieheksi.

2. Meitä on yli 30 työntekijää, jotka työskentelemme joko myyjinä tai varastotyöntekijöinä. Olen tukenut ja auttanut työntekijöitä konkreettisissa työehtosopimuksiin liittyvissä asioissa: esimerkiksi vuorotyöhön tai työsuhteeseen liittyen. Kun aloitin tehtävässä, edeltäjäni oli jo sopinut joistakin asioista, joten en ole joutunut varsinaisesti neuvotteluihin. Yhteistyö työnantajan kanssa toimii hyvin, ja kun pandemia iski, informoin työntekijöitä työehtosopimukseen tehdyistä muutoksista. Onneksi olemme välttyneet yt-neuvotteluilta. K-Rauta on varmasti yksi harvoista yrityksistä, joilla on mennyt pandemiasta huolimatta suhteellisen hyvin, sillä moni on innostunut sisustamaan, rakentamaan ja remontoimaan kotia.

3. On tärkeää pysyä ajan tasalla alan tapahtumista ja seurata sekä työehtosopimusta että lainsäädännöllisiä muutoksia. Sen lisäksi pitää olla suhteet kunnossa niin työnantajaan kuin kollegoihin. On uskallettava nostaa esiin ja keskusteluun myös epämiellyttäviä asioita, välittää tietoa sekä myös toimia tarvittaessa. Jos on hyvä ja kokenut esimies, pääsee toki helpommalla, mutta siitä huolimatta on oltava myös valmis siihen, että yllättäviä asioita voi tulla esiin. Tämä sopii henkilölle, joka haluaa työskennellä kaikkien parhaaksi.

4. Tutustu kaikkiin luottamusmiehen oikeuksiin ja velvollisuuksiin, mutta myös työehtosopimukseen. Juttele liiton jäsenille, jotta he tietävät kuka sinä olet. Aluetoimistot ovat sinua varten, jos pohdit jotakin asiaa tai tarvitset materiaalia. Me olemme kaksikielinen työpaikka ja on hyvä, jos osaa sekä ruotsia että suomea. Tällaisen vastuutehtävän etuna on, että vahvemman irtisanomissuojan lisäksi saa myös luottamusmiehen lisää. Olisi tärkeää, että jokaisella työpaikalla olisi luottamusmies, sillä esiin nousee aina uusia kysymyksiä. Jäsenhankinta on myös osa työtämme, ja näin kesän kynnyksellä on hyvä jututtaa uusia kesätyöntekijöitä. Tähdennä heillekin sitä, että liitto taistelee työntekijöiden palkankorotusten ja muiden oikeuksien puolesta ja että mitä enemmän meitä on, sitä vahvempi on yhteinen äänemme.

Daniel Lillqvist, pääluottamusmies, K-Rauta, Vaasa

Teksti: Marie Sandberg-Chibani

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle