Työehtosopimus - 19.03.2020 klo 10.30

Määräaikaisia poikkeuksia työehtosopimuksiin

Tehtyjen päätösten tavoitteena on turvata sekä työntekijöiden toimeentulo että yritysten toimintamahdollisuudet.

Koronaepidemia on vaikuttanut merkittävästi palvelualojen yrityksiin, jonka vuoksi PAM on käynyt neuvotteluja työnantajaliittojen kanssa.  Poikkeuspäätöksiä on tehty kaupan, majoitus- ja ravitsemus- sekä muuttopalvelualan ja elokuvateattereiden työehtosopimuksiin. Tiedot päivittyvät tämän päivän aikana.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat koonneet mittavan määrän ehdotuksia erilaisista toimista, joilla voitaisiin helpottaa tilannetta.  PAMin oma keskusjärjestö SAK on ollut mukana tekemässä näitä ehdotuksia. Niihin sisältyy muun muassa lomautetuksi tai työttömäksi joutuvan toimeentulon vahvistamista, työeläkemaksujen alentamista ja työelämän joustoja. Ehdotukset on osoitettu maan hallitukselle. PAM on omalta osaltaan sopinut neuvottelemiinsa työehtosopimuksiin joistain pakettiin kuuluvista asioista.

Tarkemmat tiedot eri alojen työehtosopimuksiin määräaikaisesti sovituista muutoksista päivitetään PAMin wikiin. Tarkista siis ajankohtainen tieto täältäTyöehtosopimuksiin koronaepidemian vuoksi tehdyt muutokset.
Lisäksi alempana on tiivistelmät muutoksista.

 

Muutokset eri aloilla:

Matkailu-, ravintola-, ja vapaa-ajan palveluita koskevat työehtosopimukset (työntekijät ja esimiehet)

Työehtosopimuskausia jatketaan 30.9.2020 asti. Aiemmin sovitut palkkataulukot pysyvät voimassa. 

Poikkeustilanteen vuoksi seuraavat määräaikaiset muutokset astuvat voimaan 19.3.:

 • Työnantajan on annettava lomautusilmoitus työntekijälle vähintään 5 päivää ennen lomautuksen alkamista.
 • Yrityksissä otetaan käyttöön sairauspoissaoloja koskeva omailmoitusmenettely. Määräaikainen ilmoituskäytäntö on voimassa 31.5. asti.
 • Alle 10-vuotiaan lapsen sairastumisen ilmoittamiseen otetaan käyttöön omailmoitusmenettely. Määräaikainen ilmoituskäytäntö on voimassa 31.5. asti. 
 • Yt-neuvotteluissa lyhennetään niistä ilmoittamisaikaa ja neuvottelujen kestoaikaa, jos kyse on enintään 90 päivän lomautuksista. Tämä tarkoittaa, että yrityksissä voidaan käydä neuvottelut esimerkiksi lomautuksista nopeutetulla aikataululla, joista ilmoitetaan vähintään 3 päivää ennen neuvottelujen alkamista. Neuvotteluaika voi vähimmillään olla 5 päivää, ellei yhteisesti sovita lyhyemmästä ajasta.

Kaupan alan työehtosopimukset

Muutokset astuvat voimaan heti tänään 19.3.2020. Ne ovat käytettävissä myös jo ennen kyseistä päivämäärä aloitetuissa yt-neuvotteluissa ja lomautuksissa. Joustoja voidaan soveltaa toimenpiteisiin, jotka on aloitettu viimeistään 31.5.

Kaupan väliaikaisissa muutoksissa lomautusilmoitusaika lyhenee ja työvuoroluettelojen muuttaminen helpottuu. Sairauspoissaolojen ilmoittaminen helpottuu. Yt-neuvottelujen määräajat lyhenevät.

 • Sairastuneet voivat olla pois töistä omalla ilmoituksessa enintään 5 vuorokautta ilman lääkärintodistusta. Samoin lääkärin- tai terveydenhoitajan todistusta ei tarvitse toimittaa työnantajalle, jos vanhempi jää kotiin hoitamaan 1-3 päiväksi alle 10-vuotiasta lasta. 
 • Työnantajan on annettava lomautusilmoitus työntekijälle 7 päivää ennen lomautuksen alkamista. Paikallisesti on mahdollisesti sopia myös 3 päivän ilmoitusajasta.
 • Työnantaja voi muuttaa työvuorolistaa koronaviruksien aiheuttaman tilanteen vuoksi ja listat on laadittava vähintään viikon ilmoitusajalla.
 • Työntekijöiden vähentämistä käsittelevissä yt-neuvotteluissa työnantajan on annettava neuvotteluesitys viimeistään 3 päivää ennen neuvottelujen aloittamista. Neuvottelujen vähimmäiskesto lyhenee 4 päivään, jos kyse on alle 90 päivää kestävistä lomautuksista.

Kiinteistöpalvelualan työehtosopimus

90 päivän lomautuksia koskevat muutokset astuvat voimaan heti huomenna 20.3.2020. Muutoksia voidaan soveltaa toimenpiteisiin, jotka on aloitettu viimeistään 31.5.

Kiinteistöpalvelualan väliaikaisissa muutoksissa lomautusilmoitusaika lyhenee, sairauspoissaolojen ilmoittaminen helpottuu sekä yt-neuvottelujen määräajat lyhenevät.

 • Neuvotteluesitys 3 päivää ennen neuvotteluja
 • Neuvotteluaika 5 päivää
 • Lomautusilmoitusaikaa lyhennetään 5 päivään
 • Yrityksissä otetaan käyttöön 1 – 7 päivän sairauspoissaoloja koskeva omailmoitusmenettely. Määräaikainen ilmoituskäytäntö on voimassa 31.5. asti.
 • Myös alle 10-vuotiaan lapsen sairastumisen ilmoittaminen edellä kerrotun mukaisesti. Palkka poissaoloajoilta maksetaan työehtosopimuksen mukaisesti.


Huvi-, teema- ja elämyspuistoja työehtosopimus

Muutokset astuvat voimaan 20.3.2020. Ne ovat käytettävissä myös jo ennen kyseistä päivämäärä aloitetuissa yt-neuvotteluissa ja lomautuksissa. Joustoja voidaan soveltaa toimenpiteisiin, jotka on aloitettu viimeistään 31.5. Huvi-, teema- ja elämyspuistoja työehtosopimuksen väliaikaisissa muutoksissa lomautusilmoitusaika lyhenee, sairauspoissaolojen ilmoittaminen helpottuu sekä yt-neuvottelujen määräajat lyhenevät.

 • Työnantajan on annettava lomautusilmoitus työntekijälle vähintään 5 päivää ennen lomautuksen alkamista.
 • Yrityksissä otetaan käyttöön sairauspoissaoloja koskeva omailmoitusmenettely. Määräaikainen ilmoituskäytäntö on voimassa 31.5. asti.
 • Alle 10-vuotiaan lapsen sairastumisen ilmoittamiseen otetaan käyttöön omailmoitusmenettely. Määräaikainen ilmoituskäytäntö on voimassa 31.5. asti. 
 • Yt-neuvotteluissa lyhennetään niistä ilmoittamisaikaa ja neuvottelujen kestoaikaa, jos kyse on enintään 90 päivän lomautuksista. Tämä tarkoittaa, että yrityksissä voidaan käydä neuvottelut esimerkiksi lomautuksista nopeutetulla aikataululla, joista ilmoitetaan vähintään 3 päivää ennen neuvottelujen alkamista. Neuvotteluaika voi vähimmillään olla 5 päivää, ellei yhteisesti sovita lyhyemmästä ajasta.

Avecran junapalveluhenkilökunnan työehtosopimus

Muutokset astuvat voimaan 20.3.2020. Ne ovat käytettävissä myös jo ennen kyseistä päivämäärä aloitetuissa yt-neuvotteluissa ja lomautuksissa. Joustoja voidaan soveltaa toimenpiteisiin, jotka on aloitettu viimeistään 31.5.

Avecran junapalveluhenkilökunnan työehtosopimuksen väliaikaisissa muutoksissa lomautusilmoitusaika lyhenee, sairauspoissaolojen ilmoittaminen helpottuu sekä yt-neuvottelujen määräajat lyhenevät.

 • Työnantajan on annettava lomautusilmoitus työntekijälle vähintään 5 päivää ennen lomautuksen alkamista.
 • Yrityksissä otetaan käyttöön sairauspoissaoloja koskeva omailmoitusmenettely. Määräaikainen ilmoituskäytäntö on voimassa 31.5. asti.
 • Alle 10-vuotiaan lapsen sairastumisen ilmoittamiseen otetaan käyttöön omailmoitusmenettely. Määräaikainen ilmoituskäytäntö on voimassa 31.5. asti. 
 • Yt-neuvotteluissa lyhennetään niistä ilmoittamisaikaa ja neuvottelujen kestoaikaa, jos kyse on enintään 90 päivän lomautuksista. Tämä tarkoittaa, että yrityksissä voidaan käydä neuvottelut esimerkiksi lomautuksista nopeutetulla aikataululla, joista ilmoitetaan vähintään 3 päivää ennen neuvottelujen alkamista. Neuvotteluaika voi vähimmillään olla 5 päivää, ellei yhteisesti sovita lyhyemmästä ajasta.

Hiihtokeskus- ja ohjelmapalvelualan työehtosopimukset

Muutokset astuvat voimaan 20.3.2020. Ne ovat käytettävissä myös jo ennen kyseistä päivämäärä aloitetuissa yt-neuvotteluissa ja lomautuksissa. Joustoja voidaan soveltaa toimenpiteisiin, jotka on aloitettu viimeistään 31.5.

Hiihtokeskus- ja ohjelmapalvelualan väliaikaisissa muutoksissa lomautusilmoitusaika lyhenee, sairauspoissaolojen ilmoittaminen helpottuu sekä yt-neuvottelujen määräajat lyhenevät.

 • Työnantajan on annettava lomautusilmoitus työntekijälle vähintään 5 päivää ennen lomautuksen alkamista.
 • Yrityksissä otetaan käyttöön sairauspoissaoloja koskeva omailmoitusmenettely. Määräaikainen ilmoituskäytäntö on voimassa 31.5. asti.
 • Alle 10-vuotiaan lapsen sairastumisen ilmoittamiseen otetaan käyttöön omailmoitusmenettely. Määräaikainen ilmoituskäytäntö on voimassa 31.5. asti. 
 • Yt-neuvotteluissa lyhennetään niistä ilmoittamisaikaa ja neuvottelujen kestoaikaa, jos kyse on enintään 90 päivän lomautuksista. Tämä tarkoittaa, että yrityksissä voidaan käydä neuvottelut esimerkiksi lomautuksista nopeutetulla aikataululla, joista ilmoitetaan vähintään 3 päivää ennen neuvottelujen alkamista. Neuvotteluaika voi vähimmillään olla 5 päivää, ellei yhteisesti sovita lyhyemmästä ajasta.

Elokuvateattereita koskeva työehtosopimus

Muuttopalvelualan työehtosopimus

Elokuvateatterien ja muuttopalvelualan työehtosopimuksien muutoksia voidaan käyttää tilanteissa, joissa työn tilapäinen vähentyminen johtuu koronaepidemiasta.  Määräaika lomautusilmoituksen antamiseen ja määräajat lomautustarvetta koskevien yt-neuvottelujen neuvotteluesityksen antamiseen ja neuvottelujen kestoon lyhenevät. Sopimusaloilla sovitut poikkeamat ovat samanlaiset.  

 • Työnantajan on annettava lomautusilmoitus työntekijälle vähintään 7 (norm.14) päivää ennen lomautuksen alkamista.
 • Tilapäiseen lomautustarpeeseen perustuvien yt-neuvotteluiden neuvotteluesitys on annettava viimeistään 3 päivää ennen neuvotteluiden aloittamista ja neuvotteluaika on vähintään 4 päivää, jollei yt-neuvotteluissa toisin sovita.

Epidemian vaikutusten on arvioitu jatkuvan toukokuun loppuun saakka. Tarvittaessa osapuolet kokoontuvat neuvottelemaan poikkeusmääräysten jatkamisesta tai niiden päättämisestä ennakoitua aiemmin.

Uutista on päivitetty 26.3. elokuvateatterien ja muuttopalvelualan poikkeamilla.

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-1H4

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme