Tutkimus - 17.03.2021 klo 13.56

Matkailijoiden kulutus pienenee jopa 50 prosenttia tänä vuonna

Matkailun rahavirtoja jää saamatta, kun ulkomaiset matkailijat eivät saavu Suomeen. Kuva: Emilia Anundi

Matkailijoiden kulutus voi tänä vuonna jopa puolittua koronakriisin vuoksi, arvioi työ- ja elinkeinoministeriö.

Matkailijoiden jättämät rahavirrat supistuvat tänä vuonna huomattavasti. Matkailijoiden kulutus pienenee Suomessa 40–50 prosenttia, arvio työ- ja elinkeinoministeriö matkailukysynnän kehitystä. Jos matkailuala toipuu epidemiasta jo loppukesällä, kulutus supistuu noin 40 prosenttia, jos taas vasta talvella 2021–2022, kulutus vähenee noin 50 prosenttia. Nämä vaihtoehdot pienentävät matkailukysyntää joko yli 6 miljardilla tai noin 8 miljardilla euroa.

Eniten supistuvat ulkomaisten matkailijoiden tänne jättämät rahat. Koronakriisi leikkaa ulkomaisten matkailijoiden kulutuksesta Suomessa tänä vuonna noin 80 prosenttia.

TEMin arvio tukee Palvelualojen ammattiliiton vaatimuksia vaikeuksissa olevien työntekijöiden tukemisesta. Liiton laajassa kyselyssä matkailu-ja ravintola-alalla työskentelevistä 84 prosenttia kertoo toimeentulonsa heikentyneen koronakriisin johdosta.

Arvion mukaan kestää ainakin vuoteen 2023 ennen kuin kysyntä palautuu vuoden 2019 tasolle. Silloin suomalaiset ja ulkomaiset matkailijat käyttivät Suomessa rahaa arviolta 16,1 miljardia euroa.

TEM on tenyt arvion yhdessä Visit Finlandin, Tilastokeskuksen, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n ja Suomen Matkailualan liitto SMAL ry:n kanssa.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle