EU - 03.12.2020 klo 09.36

Matkailu-, hotelli- ja ravintola-alan kattojärjestöt vaativat EU:lta ja sen jäsenvaltioilta yhteisiä toimia

Kuva: Gettyimages

Euroopan hotelli- ja ravintola-alan työnantajajärjestö HOTREC ja Euroopan matkailu- ja elintarvikealojen työntekijäjärjestö EFFAT vetoavat EU:hun ja sen jäsenvaltioihin, jotta ne ryhtyisivät toimenpiteisiin matkailu- ja ravintola-alan toimintaedellytysten palauttamiseksi.

Koronakriisin myötä matkailu-, hotelli- ja ravintola-aloilla toimivien yritysten selviytymismahdollisuudet ja miljoonat työpaikat ovat uhattuna. Vastatakseen kriisiin työmarkkinaosapuolet esittivät viime viikolla alakohtaisessa Euroopan tason vuoropuhelussa yhteisen lausunnon tarvittavista lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteistä alan saamiseksi takaisin toimintakykyiseksi.

Kattojärjestöjen mukaan lyhyellä aikavälillä on tarpeen hyödyntää täysimääräisesti kaikkia niitä välineitä, joilla voidaan tukea yritysten elinkelpoisuutta (esim. vuokrahelpotukset, menetetyn liikevaihdon kompensaatio, palkkatuet ja verojen ja sosiaaliturvamaksujen keventäminen) ja varmistaa työpaikkojen säilyminen (esim. lyhytaikaiset työjärjestelyt ja tulotukijärjestelmät).

Tämän tyyppisiä toimenpiteitä olisi laajennettava edelleen, jotta mahdollisimman monta työpaikkaa voidaan pelastaa ja välttyä työntekijöiden laajamittaisilta irtisanomisilta. Lisäksi yritysten on noudatettava tarkkaan työ- ja asiakasturvallisuuteen liittyviä käytäntöjä, jotta työntekijät ja asiakkaat tuntisivat olonsa turvalliseksi.  

”Työntekijöiden terveysturvallisuudesta sekä toimeentulosta tulee huolehtia. Apua odotetaan kansallisten toimien lisäksi muun muassa EU:n elvytyspaketista. Samoin on tärkeää huolehtia siitä, että työpaikoilla panostetaan työsuhteiden laadun lisäksi myös työntekijöiden työhyvinvointiin”, kommentoi PAMin elinkeinopoliittinen asiantuntija Katri Jakosuo.

Myös maiden välistä matkustusta koskevien matkustusrajoitusten entistä laajempi yhdenmukaistaminen ja helpottaminen ovat avainasemassa, jotta tulevien matkojen suunnittelu on mahdollista.

Pitkällä aikavälillä työmarkkinaosapuolet vaativat, että hotelli- ja ravintola-ala otetaan mukaan kansallisiin elvytyssuunnitelmiin yhtenä tärkeänä painopistealueena, koska vain sillä tavoin ala voi siirtyä kohti muutoskykyisempää tulevaisuutta, johon kuuluu digitaalinen ja kestävä kehitys sekä työntekijöiden osaamisen vahvistaminen ja uudelleenkoulutus. Työmarkkinaosapuolet ovat sitoutuneet yhteistyöhön ja tukevat EU:n ja sen jäsenvaltioiden toimia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

”Selkeille ohjeille on nyt kova tarve. Esimerkiksi matkailijat eri maissa kaipaavat tietoa siitä, mihin maihin nyt voi turvallisesti matkustaa. Matkailun tilanne ja tulevaisuus ei ole vain kansallinen asia, ja siksi olisi tärkeää toimia myös sekä eurooppalaisella että globaalilla tasolla. Etenkin kun osa alan yrityksistä toimii useammassa jäsenmaassa”, sanoo Jakosuo.

EFFAT on eurooppalainen ammattisihteeristö, johon kuuluu 120 kansallista ammattiliittoa 35 Euroopan maasta. PAM on yksi sen jäsenliitoista.

Lue tästä EFFATin ja HOTRECin yhteinen lausunto (englanniksi)

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle