Työehtosopimusneuvottelut - 01.10.2020 klo 12.00

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluille syntyi työehtosopimusratkaisu poikkeustilanteessa

Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus hyväksyi yksimielisesti työntekijöiden ja esimiesten työehtosopimukset matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluille. PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällisen mukaan kyseessä on erityisen vaikeassa tilanteessa tehty ratkaisu.

Työehtosopimuksen sopijaosapuolet Palvelualojen ammattiliitto PAM ja työnantajaliitto Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa neuvottelivat alan työntekijöiden ja esimiesten työehdoista poikkeuksellisissa olosuhteissa. Uusi työehtosopimus on voimassa 1.10.2020-31.3.2022.

Sopimuksessa on sovittu palkantarkistusten ajankohdista, mutta toimialan epävarmoista tulevaisuudennäkymistä johtuen palkkaneuvottelut käydään erikseen tammikuussa ja syyskuussa 2021. Jos neuvotteluissa ei päästä sopuun, työehtosopimus päättyy.

”Maan hallituksen asettamat tiukentuneet rajoitustoimet pandemian hillitsemiseksi vaikuttivat väistämättä työehtosopimusratkaisun sisältöön. Nyt koko toimialan tulevaisuus on vaakalaudalla.  PAM kantaa vastuuta ja haluaa, että työntekijöillä on työtä alalla vielä tulevaisuudessakin. Vaikeista lähtökohdista huolimatta ja palkankorotusten tasoa vielä tietämättä saavutettu työehtosopimusratkaisu oli hyväksyttävissä”, Annika Rönni-Sällinen toteaa.

Keskeisiä parannuksia ovat työntekijöiden jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyvät muutokset. Työvuorojen väliin jäävä vuorokausilepoaika pitenee tunnilla ja peräkkäisten yövuorojen määrää rajoitetaan viiteen.

”Olen tyytyväinen, että jatkossa työehtosopimus huomioi aiempaa paremmin työntekijöiden jaksamisen ja saimme lyhennettyä työaikaa lisäämällä vuosivapaiden määrää. Poikkeukselliset työajat, pitkät työvuorot ja epäsäännöllinen vuorokausirytmi heikentävät ihmisten jaksamista. Siksi panostukset riittävään levon määrään työvuorojen välissä sekä yötyöstä aiheutuvien haittojen ehkäiseminen ovat meille tärkeitä uudistuksia”, Rönni-Sällinen toteaa ja jatkaa

”On myös hyvä, että saimme läpi parannuksia luottamusmies- ja työsuojelusopimuksiin. Myös esimiestehtävissä toimivien luottamusmiesten asema paranee. Luottamusmiesten toimintaedellytysten vahvistaminen edistää vuoropuhelua ja yhteistoimintaa puolin ja toisin”, Rönni-Sällinen toteaa.

Rönni-Sällinen pitää ikävänä sitä, että koeaikaa jouduttiin pidentämään neljästä kuukaudesta lain sallimaan kuuteen kuukauteen. Hän myös myöntää, että sopimuksen rakentaminen ei ollut helppoa, mutta ratkaisut tehtiin hyvässä yhteistyössä työnantajaliiton kanssa.

”Työehtojen kehittämistä pystyttiin tekemään viruksen vaikutuksista huolimatta. Emme ole heittäneet hanskoja nurkkaan vaan uskomme valoisampaan tulevaisuuteen”, Rönni-Sällinen toteaa.

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
avoinna maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme