Työehtosopimusneuvottelut - 26.01.2021 klo 10.00

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluissa työskentelevien taulukkopalkkoihin korotus 1.2.2021 alkaen

Kuva: Jouni Porsanger

PAM ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ovat hyväksyneet palkkaratkaisun, joka tuo korotuksen matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelujen työntekijöiden ja esimiesten taulukkopalkkoihin.

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus neuvoteltiin poikkeuksellisissa olosuhteissa viime syksynä. Uudeksi sopimuskaudeksi sovittiin 1.10.2020 – 31.3.2022, mutta palkkaratkaisu jäi tuolloin uupumaan epävarmoista tulevaisuuden näkymistä johtuen.

Neuvotteluosapuolet sopivat kuitenkin kahdesta erillisestä palkantarkistusajankohdasta, joista ensimmäinen on 1.2.2021 ja toinen 1.10.2021.

Nyt ensimmäisestä palkkaratkaisusta on sovittu ja se on liittojen hallinnoissa hyväksytty.

Palkkaratkaisun mukaisesti työehtosopimuksen taulukkopalkkoja korotetaan 15 – 24 eurolla kuukaudessa. Esimiesten taulukkopalkkoja korotetaan 20 – 25 eurolla. Työehtosopimuksen mukaisia euro- tai senttimääräisiä lisiä tai korvauksia ei koroteta.

”Palkkaneuvottelut käytiin vaikeasta toimintaympäristöstä huolimatta ratkaisuhakuisessa hengessä. Tässä haastavassa tilanteessa pidämme tärkeänä, että työehtosopimuksen vähimmäispalkkoja saadaan kuitenkin nostettua”, toteaa PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen.

Sopimuskauden toisesta palkkaratkaisusta neuvotellaan erikseen syyskuun 2021 loppuun mennessä ja sen on tarkoitus tulla voimaan 1.10.2021.


Katso tästä uudet taulukkopalkat ja tuntipalkat, jotka astuvat voimaan 1.2.2021 alkaen.

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työntekijöiden työehtosopimus
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva esimiesten työehtosopimus

 

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle