Työelämä - 25.01.2019 klo 10.20

Matkailualan houkuttelevuus työllistäjänä riippuu alan arvostuksesta, palkkauksesta ja työhyvinvoinnista

Tapio Ojasen mukaan hotelli- ja ravintola-alan työntekijöiden tarpeet jäävät nyt liian vähälle huomiolle. Kuva: Liisa Takala

Arvostus, palkkaus, koulutus ja työhyvinvointi. Niillä saadaan Tapio Ojasen mielestä kasvavalle matkailualalle osaavia työntekijöitä jatkossakin.

Matkailuala on hallituksen kärkihanke. Seminaareissa ja työ- ja elinkeinoministeriön raporteissa puidaan nyt työvoimapulaa ja kohtaanto-ongelmaa, sitä, että avoimet työpaikat ja työnhakijat eivät löydä toisiaan riittävästi. Miten nuoret tekijät pysyisivät alalla?

Aulaisäntä, butleri ja pääluottamusmies


Kysytään asiaa Tapio Ojaselta, joka on työllistynyt hotelli- ja ravintola-alalla jo 35 vuoden ajan. Miehen mottona on ”vaikeuksien kautta voittoon”.

”Silloin et pety. Mietit ratkaisuja ikäviinkin asioihin”, Ojanen perustelee filosofiaansa leveä hymy kasvoillaan.

Hän on toiminut muun muassa aulaisäntänä, baarimikkona ja sommelierinä. Hän on ollut hovimestarina Presidentinlinnassa ja jopa formulakuljettajan butlerina Välimerellä. Käytös on ihmiset huomioivaa ja juuri niin kohteliasta kuin voi kuvitella näin laajan skaalan ravintolakonkarilta.

Nykyään Ojanen toimii pääluottamusmiehenä voimakkaasti kasvaneessa ravintolayhtiö Noho Partnersissa, joka tunnettiin aiemmin Restamaxina ja Royal Ravintoloina. Ojanen edustaa yrityksessä juuri entisen Royal Ravintoloiden työntekijöitä, eli nyt noin 60 ravintolan henkilökuntaa Helsingissä ja muualla Suomessa. Viime kesän jättikaupassa Restamax osti Royal Ravintolat.

Matkailun ydinalojen eli ravitsemisalan, majoitusalan ja ohjelmapalvelualan, liikevaihto on kehittynyt hyvin viime vuodet, kertoo tammikuussa julkaistu matkailualan toimialaraportti. Liikevaihdosta ravitsemisalan osuus on yli puolet, 55 prosenttia.

Palkkaus käsi kädessä arvostuksen kanssa

Juuri alan hyvät näkymät antavat Ojasen mukaan myös työntekijälle uskoa tulevaisuuten. Töitä on tarjolla. Tästä huolimatta hän ennustaa, että nuoret eivät viivy hotelli- ja ravintola-alalla pitkään, ellei työn arvostukseen ja työhyvinvointiin panosteta.

”Alan arvostus on erittäin tärkeää nuorille. Ellei tätä ymmärretä, ne nuoret menetetään muille aloille”, Ojanen korostaa.

"Palkkaus kulkee käsi kädessä arvostuksen kanssa", Ojanen muistuttaa. Hotelli- ja ravintola-alan kulta-aika oli 1980-luvulla, ja silloin alan työ oli kovassa huudossa. Prosenttipalkkainen tarjoilija ja viinuri tienasivat yleistä palkkatasoa paremmin. 90-luvun alussa alkoivat osa-aikaistamiset, ja vuokratyön käyttö yleistyi. 2000-luvulla tämä kehitys on jatkunut. Tilastokeskuksesta tosin kuuluu Ojasen kaipaamia hyviä uutisia. Uuden työllistämistutkimuksen mukaan majoitus- ja ravitsemisalalla työllisten määrä on kasvanut 7 prosenttia, mikä on keskimääräistä enemmän (vuosineljänneksestä 2018 verrattuna vuoteen 2017). Kasvu tulee Tilastokeskuksen nimenomaan kokoaikaisista työsuhteista. 

Työnantajapuoli on muistuttanut alan heikohkosta kannattavuudesta, mutta Ojasen mukaan riittävällä ansiotasolla töihin saisi motivoitunutta ja osaavaa väkeä, joka ei haikaile toisiin töihin. Työhyvinvoinnin parantaminen on aihe, mistä Ojanen innostuu puhumaan pitkään. Ala on raskas, ja jo nuorilla on fyysisiä ja psyykkisiä oireita. Työntekijän pitäisikin voida vaikuttaa työhönsä, esimerkiksi työaikoihinsa, mieluusti nykyistä enemmän.

”Vain sellainen työntekijä, joka voi työssään hyvin, sitoutuu ja haluaa pysyä alalla ja antaa parastaan”, Ojanen sanoo.

Joulukuussa valmistuneessa työ- ja elinkeinoministeriön raportissa kysyttiin matkailualan opiskelijoilta, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että he olisivat valmiit jäämään alalle mahdollisimman pitkään. Kolme tärkeintä tekijää olivat järjestyksessä: hyvä palkkataso, työn sisältö ja vakituinen työsuhde.
Ojasen mukaan työntekijöiden tarpeet ja ajatusmaailma jäävät nyt liian vähälle huomiolle.

”Se on semmoinen seikka, että jos mennään raha edellä, unohdetaan työntekijän tarpeet ja hänen siviilielämänsä”, Ojanen pohtii.

Työn arvostus edesauttaa alalla pysymistä. Kuva: Liisa Takala

Alalle realistisin odotuksin

Niin totta kuin työvoimapulasta puhutaan, niin Ojasen työnantaja Noho Partners tehosti viime syksynä työvoiman käyttöään henkilöstövähennyksin. Työtunteja kohdistettiin joustavasti kiireaikoihin.Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena lopetettiin parisataa entisen Royal Ravintoloiden työtehtävää ja 40 tehtävää osa-aikaistettiin.

Vähennyksistä neuvotteleminen pääluottamusmiehenä oli Ojaselle raskasta, mutta nyt näyttää paremmalta:

”Irtisanotut ovat työllistyneet hyvin pääkaupunkiseudulla muihin alan yrityksiin. Heidät on otettu avosylin vastaan!”, Ojanen iloitsee.

Pääkaupunkiseudun ammattitaitoisen työvoiman pulaa hän arvioi näin:

”Sanoisin, että työtä ei vedetä täysillä 12 kuukautta vuodessa, vaan tulee myös hiljaisia aikoja. Sesonkiaikana henkilökuntaa ei ole riittävästi.”

Pääkaupunkiseudulla monet saavat työehtosopimusta parempaa tuntipalkkaa, mutta tulot riippuvat tuntien määrästä. Ojanen palaa taas alalle tuleviin nuoriin. Hän on huomannut, että vastavalmistuneilla voi olla liian ruusuiset odotukset alasta.

”Koulutuksella pitäisi pystyä saamaan nuoret ymmärtämään, mitä työ on ja mitä se edellyttää.”

Ojanen uskoo, että jatkossa yritysten pitää kouluttaa työntekijöitään entistä enemmän itse, esimerkiksi oppisopimuksella. Hän muistuttaa, että yritykset voivat itse vaikuttaa siihen, kuinka vetovoimaisina ne koetaan:

”Työntekijöitä riittää niissä yrityksissä, joissa työolosuhteet ovat hyvät, ja joissa vallitsee molemminpuolinen kunnioitus työnantajan ja työntekijän kesken ”, Ojanen sanoo.

Oletko ylpeä työpaikastasi?

Alan houkuttelevuus rakentuu loppupeleissä yksittäisistä työntekijäkokemuksista, etenkin näin sosiaalisen median aikakaudella. Kertovatko matkailu- ja ravitsemisalalla työskentelevät ylpeästi omasta työstään ja yrityksistä joissa työskentelevät? Jos ei, niin syy löytyy todennäköisesti Tapio Ojasen kaavasta arvostus, palkkaus, koulutus ja työhyvinvointi.

Työntekijät tulee nähdä resurssina eikä kulueränä. Koulutetut ja osaavat ammattilaiset saavat aikaan parempia taloudellisia tuloksia kuin kokemattomat. Työhyvinvoinnissa on tärkeää tunnustaa työntekijöiden tunteet ja johtaa tunteita, ei pelkästään numeroita. Työntekijöille pitää antaa mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä. Palkalla on tultava toimeen ja palkkausta tulisi myös miettiä yhtenä keinona motivoida työntekijöitä parempiin suorituksiin.

Juho Pesonen
matkailuliiketoiminnan tutkimuspäällikkö
Itä-Suomen yliopisto

Osa-aikatyö ja vuokratyö eivät houkuttele alalle 

On tosiasia, että hotelli- ja ravintola-alan vetovoima on heikentynyt. Olen samaa mieltä Tapio Ojasen kanssa siitä, että yleiseksi käytännöksi muodostuneet osa-aikatyö ja vuokratyö ovat ilman muuta heikentäneet alan houkuttelevuutta. Työnantajat saavat katsoa peiliin, kun semmoiseen on lähdetty. Silloin kun on ollut paljon työvoimaa saatavilla, se ihmisten pyörittely on toiminut ja tuottanut taloudellista tulosta, mutta nyt tilanne on toinen.

Jos alasta kiinnostunut nuori valmistuu ammattiin, mutta jää roikkumaan nollatuntisopimukseen, niin kyllä siinä kenen tahansa motivaatio kärsii. Hommaat ammatin etkä tule sillä toimeen, ei siinä ole älyä. On ihan selvä, että alan pitää nostaa kilpailukykyisyyttään työntekijöiden silmissä.

Omassa yrityksessäni Jyväskylässä hyville ammattilaisille on kysyntää kovasti, mutta meillä ei ole varsinaisesti työvoimapulaa, kuten pääkaupunkiseudulla. Ymmärrän, mitä osa-aikatyöllä haetaan, mutta meillä kunnolliset työsuhteet ovat olleet myös laadun tae.

Katriina Pilppula
Yrittäjä
Yöpuu Yhtiöt Oy
Jyväskylä

Teksti: Marja Ikkala

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle