Lainsäädäntö - 26.11.2020 klo 11.00

Matkailualan järjestöt vetoavat hallitukseen terveysturvallisen matkailun toteuttamiseksi

Järjestöt esittävät näkemyksensä siitä, kuinka terveysturvallinen matkailu voidaan toteuttaa.

Järjestöjen mukaan hallituksen uusin esitysluonnos, jolla rajat ylittävää matkustamista Suomeen voitaisiin avata, on monimutkainen ja käytännössä mahdoton toteuttaa.

PAM on mukana matkailualaa edustavien järjestöjen yhteisessä kirjelmässä maan hallitukselle. Kirjelmässä toivotaan, että terveysturvallinen matkustaminen aukaistaan Suomeen mahdollisimman pian.

Myös PAM on omassa lausunnossaan aiemmin todennut, että on tärkeää tukea suomalaisen matkailualan elpymistä. Matkailutoimialan ahdinkotila vaatii korjaamista ja koko alan tulevaisuus on vaakalaudalla, millä on merkittävät vaikutukset alan työllisyyteen.

Järjestöjen vetoomuksessa todetaan, että lakiesitys johtaisi kohtuuttomaan yhteiskunnan ja veronmaksajien resurssien tuhlaamiseen. Myös PAM totesi samaa omassa lausunnossaan esitykseksi eduskunnalle laiksi tartuntalain väliaikaisesta muuttamisesta.

Järjestöt esittävät näkemyksensä siitä, kuinka terveysturvallinen matkailu voidaan toteuttaa. Kantaa otetaan muun muassa matkustajien testaamiseen, maahantulijoiden opastukseen ja taudin leviämisen estämiseksi tarvittavan testauskapasiteetin riittävän määrä varmistamiseen.

Koronaepidemian vuoksi toimialalla on jo menetetty tuhansia työpaikkoja. Merkitys yhteiskunnalle on suuri. Järjestöt esittävät, että matkailualan tulevaisuuden toimintaedellytysten vuoksi maan hallituksen olisi valmisteltava kustannustuki III, joka kohtelee yrityksiä mahdollisimman tasapuolisesti niiden koosta riippumatta.

Kirjeen ovat allekirjoittaneet Keskuskauppakamari, Lapin Kauppakamari, Lapin Matkailuelinkeinon liitto LME, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Palvelualojen työnantajat PALTA ry ja Suomen matkailualan liitto ry SMAL.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle