Toimeentulo - 22.10.2017 klo 15.21

Millainen palkka riittää elämiseen?

IUF:n Afrikan naisten asioiden alueellinen koordinaattori Adwoa Sakyi sanoo iloitsevansa siitä, että viime vuosina minipalkkaa on saatu nostettua hänen kotimaassaan Ghanassa.

Joka kymmenes maailman ihmisistä elää alle kahdella dollarilla päivässä, vaikka käy töissä. Monen maan laissa oleva minimipalkka ei välttämättä ole elämiseen riittävä summa. Ghanassa laskelmat elämiseen riittävän palkan tasosta auttavat ammattiliittoja palkkaneuvotteluissa.

780 miljoonaa ihmistä eli noin kymmenesosa maailman ihmisistä elää alle kahdella dollarilla päivässä, vaikka on palkkatyössä. Epäreiluun palkkaukseen vaikuttavat muun muassa politiikka sekä kansainvälinen palkkakilpailu.

Nyt Reilu kauppa ja Global Living Wage Coalition ovat laskeneet, millainen tilipussi riittäisi kohtuulliseen elämiseen kussakin maassa. Laskelmat on tehty nyt kahdelletoista maalle, vuoden loppuun mennessä maaluku nousee viiteentoista. Elämiseen riittävä palkka kattaa muun muassa asumisen, ruokailun, terveydenhuollon, koulutuksen ja liikkumisen. Kukkaroon pitäisi näiden jälkeen jäädä hiukkasen pahan päivän varallekin. Palkoissa on otettu huomioon muun muassa alueelliset erot: asuminen on hyvin eri hintaista maaseudulla tai suurkaupungissa.

Kansainväliset yritykset sanovat tyypillisesti, että ne maksavat tuotantomaissa paikallisen lain mukaisia palkkoja. Monen maan laissa onkin olemassa minimipalkka, mutta tyypillisesti se ei riitä elämiseen: Esimerkiksi Koillis-Intian Uttar Pradeshissa matonkutoja ansaitsee 73 dollaria kuukaudessa, kun elämiseen riittävä palkka olisi 133 dollaria.

Riittämättömiä palkkoja esiintyy eniten maissa, joissa neuvotteluiden kattavuus tai koordinointi on vähäistä ja ammattiliitot ovat heikkoja.


Graafista selviää liittoon kuuluminen (punainen viiva) sekä tulojen jakautuminen rikkaammalle kymmenelle prosentille väestöstä (sininen viiva).

Liitoilla suuri rooli palkkojen määrittelyssä Ghanassa

Monessa maassa ongelmana voi olla se, että työntekijät ovat huonosti järjestäytyneitä tai liittoon kuuluminen on laitonta. Toisaalta esimerkiksi joissain Afrikan maissa ay-liike on jo nyt hyvin organisoitu ja tunnustettu neuvotteluosapuoli, joka pystyy vaikuttamaan maansa talous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä lainsäädäntöön.

Vaikka järjestäytymisoikeus on ihmisoikeus, ei se ikävä kyllä toteudu kaikkialla. Ghanassa järjestäytyminen on kuitenkin sallittua. Maa on ollut jo pitkään melko rauhallinen demokratia, joka houkuttelee ulkomaalaisia sijoittajia. Ohjeistus ja laskelmat elämiseen riittävän palkan tasosta auttaa myös heitä palkkaneuvotteluissa.

”Ghanassa liitoilla on suuri rooli siinä mielessä, että ne neuvottelevat palkkoja yhdessä hallituksen kanssa”, kertoo ghanalainen Adwoa Sakyi, IUF:n Afrikan naisten asioiden alueellinen koordinaattori.

Ghanan lain mukaan palkoista täytyy neuvotella joka vuosi. Sakyi sanoo, että iso saavutus liitoille on ollut se, että palkkoja on saatu nostettua viimeisten vuosien aikana.

”Minimipalkkaa on nostettu kahdesta eurosta päivässä kahteen ja puoleen euroon”, Sakyi iloitsee.

Adwoa Sakyi korostaa erityisesti naisten asemaa ja sitä, että naiset uskaltaisivat järjestäytyä. Naiset ovat ghanalaisessa työelämässä heikommassa asemassa.

”On hienoa, että olemme saaneet naiset ulos kuorestaan ja puhumaan oikeuksiensa puolesta.”

Hän korostaa myös kansainvälisen yhteistyön merkitystä.

”Meillä on velvollisuus tehdä yhteistyötä muiden maailman liittojen kanssa ja yrittää sitä kautta helpottaa niiden toimintaa maissaan”, Sakyi painottaa.

IUF (International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers´ Association) on ruokatuotannon, maatalouden sekä hotelli- ja ravintola-alan työntekijöiden maailmanliitto. IUF:llä on lähes neljäsataa jäsenliittoa yli 125 maassa. Se edustaa kaikkiaan noin 12 miljoonaa työntekijää maailmanlaajuisesti.

Monet Suomessa toimivista hotelli- ja ravintolaketjuista ovat monikansallisia yrityksiä. PAMista IUF:ään kuuluu hotelli-, ravintola-, catering ja ohjelmapalvelusektori. PAMin järjestöpäällikkö Niina Koivuniemi kuuluu IUF:n hallitukseen.

Teksti: Lotta Jokinen

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme