Tapahtuma - 28.11.2020 klo 14.38

Miltä 20-vuotias PAM näyttää ensimmäisen ja nykyisen puheenjohtajan silmin?

Maj-Len Remahl ja Annika Rönni-Sällinen uunituoreina ja kukitettuina puheenjohtajina. Kuvat: Työväen arkisto ja Eeva Anundi

PAM täyttää tänään 20 vuotta. Ensimmäinen puheenjohtaja Maj-Len Remahl sekä nykyinen puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen kertovat ajatuksistaan palvelualoihin ja puheenjohtajuuteen liittyen.

Vastasiko puheenjohtajuus / onko se vastannut odotuksiasi?

Remahl: Kyllä vastasi oikein hyvin. Ei se mitään ihan helppoa ollut ja kipuiluja näkyi esimerkiksi henkilökunnan ja aktiivien keskuudessa. Uskoin kuitenkin koko ajan siihen ajatukseen, että hyvä tästä tulee, se antoi voimia. Oli hieno aika myös lopettaa puheenjohtajana juuri silloin, kun PAM pääsi alkuun sekä nähdä se uusi alku, kun uudet ihmiset astuivat johtoon.

Rönni-Sällinen: Lähtökohtaisesti kyllä, joitain yllättäviä asioita on toki tullut vastaan. Puolet tähänastisesta puheenjohtajakaudestani on ollut korona-aikaa, mikä tietysti muutti lähes kaiken eikä tämä luonnollisesti siltä osin ole odotuksiani vastannut. Puheenjohtajan tehtävään kuuluu paljon tapaamisia esimerikiksi jäsenten, erilaisten sidosryhmien ja poliitikkojen kanssa. Kun nämä tapaamiset ovat nyt supistuneet minimiin tai siirtyneet etäyhteyksien välillä tapahtuvaksi, niin kyllähän se työn luonnetta ja sisältöä on aika paljon muuttanut.   

Kun aloitit PAMin puheenjohtajana, mitkä 3 isoa asiaa olivat esillä palveluloilla?

Remahl: Isoimpana kysymyksenä oli se, perustetaanko yhteinen liitto.  Myös yksityisen palvelualan ongelmat olivat vahvasti esillä. Alojen välille oli saatava lisää yhteistyötä. Koettiin vahvasti, että liittojen yhdistymisellä taattaisiin paremmat vaikutusmahdollisuudet palvelualojen kentällä. Näimme jo silloin, että rajat eri toimialojen välillä tulevat hämärtymään. 

Tähän liittyen tärkeänä nähtiin myös voimavarojen keskittäminen, se että kaikille saataisiin taattua sama työttömyysturva ja yksi iso kassa kaikille. Jäsenmaksuvarat haluttiin tehokkaampaan käyttöön. Tätä oli mietitty jo vuosikausia.

 • Ovatko nämä samat asiat esillä tällä hetkellä?
  Koen, että alojen välisten rajojen hämärtyminen jatkuu yhä ja samat asiat ovat edelleen pinnalla. Myös esimerkiksi työehtosopimuksissa ja työajoissa on yhä samanlaisia ongelmia. Alan työntekijöiltä odotetaan yhä sitä, että työt tehdään kourat savessa.
 • Mitä luulet, että nämä 3 asiaa ovat vuoden kuluttua?
  Tulevaisuuden osalta on vaikea sanoa, mutta esillä on varmasti yhä paljon samoja asioita. Vaikka tekniikka muuttaa työn tekemisen tapoja ja alojen olosuhteet muuttuvat, niin itse työt säilyvät ihmisten perustarpeiden vuoksi suhteellisen ennallaan; ihmisten pitää liikkua, pukea, syödä, leikkauttaa hiuksensa ja näiden perusasioiden ympärillä palvelualojen työntekijät hoitavat työnsä. Alojen kannattavuuteen vaikuttaa se, kuinka paljon asiakkaat kuluttavat niin sanotusti extraa; kuinka paljon he syövät ravintoloissa, kotona ruokailun sijaan, kuinka paljon he ostavat asioita, jotka eivät ole välttämättömiä arjen sujuvuuden kannalta ja kuinka paljon he käyttävät ylipäätään eri palveluja. Näin koronan myötä ehkä muiden ihmisten läheisyys kasvaa tärkeämmäksi ja se saattaa myös vaikuttaa palveluiden houkuttavuuteen, kun muita ihmisiä tavataan näiden palveluiden äärellä, esimerkiksi kahviloissa.

Rönni-Sällinen: Palvelualojen työn arvostus, vastentahtoisen osa-aikatyön lisääntyminen ja työntekijöiden toimeentulo-ongelmat.

 • Ovatko nämä samat asiat esillä tällä hetkellä?
  Eipä tässä puolessatoista vuodessa nyt kovin paljon ole näiltä osin muuttunut eli samat asiat ovat esillä nytkin, toki koronan tuomin painotuksin. Palvelualojen työ on tullut koronan myötä näkyväksi ja aika ajoin olen ollut toiveikas, että tämä lisäisi arvostusta myös pidemmällä aikavälillä. Osa-aikatyön määrä ei ole ainakaan vähenemään päin ja korona on vaikeuttanut tilannetta monella alalla entisestään.
 • Mitä luulet että nämä 3 asiaa ovat vuoden kuluttua?
  Varmaan samojen asioiden parissa silloinkin ollaan, toki toivon että koronan jälkeen palveluiden kysyntä lähtisi kasvuun ja työtä riittäisi enemmän. Arvostukseen tietysti liittyy palkkaus ja se on varmasti iso asia vuodenkin kuluttua.

Millaisena näet palvelualojen tulevaisuuden?

Remahl: Yksityinen palvelusektori on edelleen vahvasti mukana tekemässä ihmisten arjesta parempaa. Muutosta työajoissa ei näy vielä seuraavan 20 vuoden aikana, palvelut ovat kuitenkin saatavilla vuorokauden ympäri verkossa ja elämää eletään sellaisella 24/7 syklillä - siihen pitää tottua. Mielenkiintoista on se, millaiseksi digitalisaatio on muokannut aloja 20 vuoden kuluttua.

Työtä riittää edelleen ja työn tekemistä kehitetään. Tärkeää on, että ihmiset liittyvät edelleen liittoon ja että jäsenyydestä on hyötyä esimerkiksi työelämässä taatun tuen ja turvan muodossa. Toivon, että PAM osaa sopeutua näihin muuttuviin olosuhteisiin, pysyy ajan hermolla ja on jäsentensä tukena.

Rönni-Sällinen:  Jos ajatellaan tilannetta vaikka 2 vuotta eteenpäin, koronasta on toivottavasti toivuttu ja palveluiden kysyntä on kasvanut kovasti. Terveyden ja turvallisuuden vaatimukset näkyvät edelleen vahvasti. Ammattitaitoisille työntekijöille on kysyntää ja osaamisvaatimukset kasvavat entisestään. Matkailuala etsii uusia toimintatapoja ja muotoja muuttuneessa maailmassa, jossa etäkokoukset ovat toisaalta tulleet jäädäkseen, mutta ihmisten tarve toistensa kohtaamiseen on kuitenkin suuri ja matkailussa turvallisuus on entistä suurempi kilpailutekijä.

Kun mietin tilannetta 20 vuotta eteenpäin, on palveluiden osuus työllisyydestä entistä suurempi ja tulemme näkemään aivan uudenlaisia palveluita. Digitaalisuus ja ilmastonmuutoksen torjuntaa edellyttävät toimet ovat muokanneet työtä ja prosesseja myös palvelualoilla. Haasteena ovat työsuhteiden epävarmuus ja pirstoutuminen sekä työehtojen eriytyminen. Turvallisuus- ja osaamisvaatimukset kasvavat jatkuvasti, joten työntekijöiden ammattitaitoa arvostetaan.

Millaisia terveisiä haluat lähettää palvelualojen työntekijöille?

Remahl: Ensinnäkin kiitokset siitä, että jaksatte vielä tänä korona-aikanakin tehdä töitä ihmisten keskuudessa. Muistakaa myös pitää itsestänne huolta. Olkaa kaikki ylpeitä tekemästänne työstä! Liitossa kannattaa pysyä ja uusien jäsenten myös liittyä mukaan viimeistään nyt. Kannustan myös kaikkia olemaan aktiivisia omalla työpaikalla. Luodaan yhdessä aktiivista ja asiallista vuoropuhelua työnantajien ja liiton välille. Samalla annamme tukemme liitolle sopimusneuvotteluissa.

Rönni-Sällinen: Jaksamista työpaikoille, joissa tehdään kovalla tahdilla töitä ja samaan aikaan on huoli terveydestä ja välillä epäasiallisesti käyttäytyvistä asiakkaista. Voimia kaikille, joiden toimeentulo on koronan takia heikentynyt. Yritetään vielä kaikki sinnitellä, valoa tunnelin päässä on jo näkyvissä. Me täällä liitossa sekä henkilökunnan että aktiivien voimin teemme kaikkemme ollaksemme kaikkien pamilaisten apuna ja turvana!

Palvelualojen ammattiliitto sai alkunsa 28. marraskuuta vuonna 2000, kun neljä yksityisten alojen palveluliittoa yhdistyivät. Nämä liitot olivat Hotelli- ja ravintolahenkilökunnan liitto, Teknisten- ja erikoisammattien liitto, Kiinteistötyöntekijäin liitto ja Liikealan ammattiliitto.

Maj-Len Remahl

Remahl valittiin PAmin puheenjohtajaksi PAMin perustamiskokouksessa vuonna 2000. Hän toimi puheenjohtajana vuoteen 2002 asti.

Annika Rönni-Sällinen

Rönni-Sällinen on toiminut PAMin puheenjohtajana nyt noin 1,5 vuotta. Hänet valittiin puheenjohtajaksi PAMin liittokokouksessa kesäkuussa 2019.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

PAMin palvelut kesällä
Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.