21.11.2016 klo 13.01

Muutoksia koeaikaan, määräaikaiseen työsuhteeseen ja takaisinottovelvollisuuteen

Koeaika pitenee, pitkäaikaistyötön voidaan palkata ilman perustetta määräaikaiseen työsuhteeseen ja takaisinottovelvollisuus lyhenee, kun eduskunta hyväksyy työsopimuslain muutokset. Muutosten vaikutus PAMin työehtosopimuksiin selvitetään.

Lakimuutoksen myötä pitkäaikaistyöttömän saa palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perusteltua syytä. Tällaisia työllistämissopimuksia voidaan tehdä vuoden aikana enintään 3 ja niiden yhteenlaskettu kesto voi olla enintään vuosi. Pitkäaikaistyöttömäksi katsotaan, jos on ollut 12 kuukautta yhtäjaksoisesti työtön.

Toinen heikennys on, että työsopimuslain mukainen koeaika pitenee 6 kuukauteen nykyisestä 4 kuukaudesta. Lisäksi työnantajalla on oikeus jatkaa koeaikaa, jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet työsuhteen kestosta.

Lakimuutoksen myötä myös työnantajan takaisinottovelvollisuuden kestoaika lyhenee 4 kuukauteen nykyisestä 9 kuukaudesta. Jos työsuhde on kestänyt 12 vuotta takaisinottoaika on kuitenkin 6 kuukautta.

Maan hallitus valmisteli muutokset työsopimuslakiin viime syksynä ja lausuntojen antoaika niistä päättyi viime helmikuussa. Muutokset oli mainittu jo hallitusohjelmassa eivätkä ne sisältyneet nk. pakkolakipakettiin, jonka peruuntuminen oli kilpailukykysopimuksen ehto. Eduskuntaan hallituksen esitys tuli kesäkuun puolivälissä. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.

Kaikkien muutosten osalta on katsottava myös työehtosopimusten määräykset. Esimerkiksi koeajasta ja sen pituudesta on PAMilaisissa työehtosopimuksissa sovittu eri tavoin ja koeaikaan noudatetaan jatkossakin työehtosopimuksen määräyksiä. Alakohtaiset määräykset ja niiden tulkinta tarkennetaan myöhemmin.

Teksti: Auli Kivenmaa

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle