Luottamusmies - 06.05.2021 klo 09.10

Naantalin ja Ruissalon Kylpylöiden pääluottamusmies ennakoi osaajapulaa: ”Mistä hyviä työntekijöitä?”

"Monipuolista työtä, mutta siihen täytyy myös sitoutua", Hanna-Leena Laihonen kuvaa luottamusmiehen tehtävää. Kuva: Vesa-Matti Väärä

Hanna-Leena Laihonen pitää matkailu- ja ravintola-alan suurimpana huolena työvoiman riittävyyttä, kun koronapandemia viimein hellittää.

Hanna-Leena Laihonen on vapaa-ajan ohjaaja ja pääluottamusmies Sunborn Saga Oy:ssä, joka omistaa muun muassa Ruissalon ja Naantalin Kylpylät. Laihonen edustaa noin 250 työntekijää ja luottamustehtävänsä hoitoon hänellä on käytettävissä 22 tuntia kolmea viikkoa kohden.

Mikä on alallasi tärkein asia, joka kaipaa muutosta? 

Olen todella huolissani siitä, miten paljon pulaa tulee olemaan matkailu- ja ravintola-alan ammattitaitoisesta henkilökunnasta, varsinkin keittiö-, ravintola- ja siivoustyössä. Kun koronan myötä monet ravintolat ovat olleet pitkään kiinni, matkailu- ja ravintola-alan henkilökuntaa on siirtynyt opiskelemaan tai muihin töihin. Mistä löytyy alalle tulevaisuudessa ammattitaitoisia työntekijöitä?

Rekrytointi on jo nyt vaikeaa, esimerkiksi kesätyöhaussa saimme vain vähän hakemuksia alalle valmistuvilta. Mielestäni alan palkkaukseen pitäisi saada parannusta ja monipuolista työtä pitäisi tuoda enemmän esiin positiivisessa valossa.

Mikä sai ryhtymään luottamusmieheksi?

Halusin vaikuttaa työpaikan asioihin, auttaa muita ja edistää tiedonkulkua. Pidän ehdottoman tärkeänä sitä, että työntekijät saavat heitä koskevista asioista oikeaa tietoa oikea-aikaisesti.

Mitä olet oppinut luottamusmiehen tehtävässä?

Minulla on nyt käynnissä kahdeksas vuosi luottamusmiehenä. En tietäisi työlainsäädäntöön ja työehtosopimuksiin liittyvistä asioista yhtä paljon, ellen olisi ryhtynyt luottamusmieheksi.

Aluksi harmittelin sitä, kun oli niin paljon sellaista mitä en tuntenut osaavani riittävän hyvin – vaikka olin käynyt kaikki liiton tarjoamat luottamusmieskoulutukset. Mutta ajan myötä olen oppinut valtavasti ja moniin kysymyksiin tiedän jo vastauksen heti. Tässä tehtävässä oppii myös koko ajan lisää. Jos en ole aivan varma asiasta, niin sanon aina: ”en tiedä, mutta otan siitä selvää”. Se on mielestäni keskeistä.

Millaisia ominaisuuksia luottamusmieheltä vaaditaan?

Ennen kaikkea rohkeutta, avoimuutta ja yhteistyökykyä. Luottamusmiehenä täytyy uskaltaa olla myös tarvittaessa eri mieltä. Tärkeää on myös uteliaisuus ottaa erilaisista työtehtävistä selvää laajasti organisaation sisällä ja halu oppia jatkuvasti uutta. Esimerkiksi nyt korona-aikana olen auttanut työntekijöitä ansiopäivärahahakemusten, toimeentulo- ja asumistukihakemusten täyttämisessä, mikä on ollut itselleni aivan uusi asia. 

Mikä on ollut haastavinta ja antoisinta luottamusmiehen tehtävässä? 

Kuulen paljon ihmisten henkilökohtaisista asioista luottamuksellisesti. Erityisesti nyt korona-aikana työntekijöillä on ollut hankaluuksia toimeentulon kanssa. Näiden asioiden käsittely on välillä haastavaa, varsinkin kun on paljon sellaista, mihin en voi vaikuttaa. Antoisinta puolestaan ovat ne hetket, kun työyhteisössä saadaan asioita ratkaistua ja vietyä suunnitelmia maaliin.

Teksti: Minna Raitapuro

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle