13.04.2017 klo 14.35

Nollatyö hallituksen puoliväliriiheen

Pitääkö nollatyösopimusten käyttöä jotenkin säännellä? Aihe on hallituksen puoliväliriihen asialistalla. Kuva: iStockphoto

Maan hallitus vetää huhtikuun lopulla nollasopimusten käytön peruslinjat. Työryhmä sai jatkoaikaa.

Nollatyösopimusten käytön sääntelyn perusperiaatteet tulevat linjattavaksi hallituksen puoliväliriihessä huhtikuun viimeisellä viikolla. Puoliväliriihi pidetään, kun hallituksen toimikausi on puolivälissä.

Yksityiskohtaisempia pelisääntöjä nollatyölle pohtiva, työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä on saanut jatkoaikaa kesäkuun loppuun. Alkuperäinen määräaika oli maaliskuun loppu. TEM:n työryhmän tehtävänä on arvioida, millaisia muutoksia lainsäädäntöön tarvitaan ja valmistella ne. Työntekijöiden asema pitäisi pystyä turvaamaan ja samalla taata se, että joustavia työaikoja voidaan edelleen käyttää, jos työvoiman tarve vaihtelee ennakoimattomasti. Työryhmän tehtävänannossa on muotoilu, että muutokset eivät saa johtaa työllisyyden ja työpanoksen vähentymiseen.

"Nollasopimustyöryhmän" työskentelyaikaa oli hallitusneuvos Tarja Krögerin mukaan tarpeen jatkaa muun muassa siksi, että nollatyösopimuksiin liittyvillä kysymyksillä on yhteys työaikalain kokonaisuudistukseen, ja sitä valmistelevan työryhmän määräaika päättyy kesäkuun lopussa. Sekin vaikutti määräajan pidentämiseen, että työryhmä odotti nollatyön kieltämistä vaatineen kansalaisaloitteen käsittelyä. Aloite kariutui maaliskuun puolivälissä, kun eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta jätti eduskunnalle aloitteen hylkäämistä esittävän mietinnön.

Teksti: Tiina Ritala

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle