Jäsenyys - 19.04.2021 klo 11.09

”Nyt tarvitaan jäseniä, että tämä onnistuu”

Jaana Mannisen mukaan järjestäytyminen edistää sitä, että asioita voidaan viedään eteenpäin yhteisymmärryksessä. Kuva: Eeva Anundi

Miksi kuuluisin ammattiliittoon, kun työpaikallani ei noudateta mitään työehtosopimusta eikä luottamusmiestäkään ole?

PAMin järjestöasiantuntija Jaana Manninen kertoo kolme syytä siihen, miksi työsuhteisen parturi-kampaajan kannattaa kuulua PAMiin.

1. Vaikutus omaan ammattialaan

Ammattiliittoon kuulumalla työntekijä pääsee vaikuttamaan itselleen läheisen ammattialan kehittämiseen. Työntekijät voivat viedä asioita helpommin eteenpäin sovussa ilman riitoja, kun se tehdään yhdellä joukolla, samoin taustatiedoin ja samalla päämäärällä. Kun monet työkaverit kuuluvat liittoon, niin työnantaja kuuntelee paremmin työntekijöitä.

Nyt tarvitaan jäseniä, että tämä onnistuu ja työpaikoille saadaan työehtosopimus. 

2. Jäsenpalvelut, kuten koulutus ja neuvonta

Jäsen saa käyttää liiton tarjoamia palveluja, aina koulutuksista neuvontapalveluihin ja erilaisiin jäsenetuihin. Hän saa apua ja neuvoja liiton toimitsijoilta työsuhteeseen ja työlainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä. Totta on, luottamusmiestä ei ole työpaikalla jäsenen tukena, mikäli työehtosopimus ei ole käytössä, sillä tehtävä tulee työehtosopimuksen kautta. Kun työehtosopimus saadaan, työntekijät voivat valita keskuudestaan myös luottamusmiehen. 

3. Työttömyysturva

Liiton jäsen saa ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, mikäli joutuu työttömäksi ja edellytykset täyttyvät. Ja jos työaikaa supistetaan, hän saattaa olla oikeutettu soviteltuun päivärahaan.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle