16.12.2015 klo 10.22

Ohjeita luottamushenkilöille aukiolojen vapauttamiseen liittyen

Vähittäiskaupan ja parturi- ja kampaamoliikkeiden aukiololaki on kumottu 15.12.2015, mutta päivämäärää lain voimaantulosta ei vielä ole tiedossa.

Jatkossa elinkeinonharjoittaja voi siis päättää minä päivinä ja mihin kellonaikoihin liike on auki. Erityisesti S-ryhmällä on aikomus laajentaa Prismojen, S-markettien ja Sale- sekä Alepa-myymälöiden aukioloaikaa heti kun laki astuu voimaan.

Yt-neuvottelut aukioloaikojen laajentuessa

Yhteistoimintalain 6. luvun 33 §:n mukaan neuvottelut on käytävä säännöllisen työajan alkamis- ja päättymisaikojen muuttuessa. Lain perustelujen mukaan ”jos toimenpide aiheuttaisi esimerkiksi työtehtävien sisältöön tuntuvampia ja pysyviä muutoksia, kuuluisivat ne neuvoteltaviin asioihin. Jos työaikajärjestelyt muuttuisivat pysyvästi, olisi niistä neuvoteltava yhteistoimintamenettelyssä".

Työntekijöiden kannalta huomioitavia seikkoja ei ole ainoastaan työvuoron alku- ja loppuajan muutos, vaan yö- ja yksintyöskentelyn lisääntymisen mukanaan tuomat uhat, työmatkojen vaikeutuminen sekä julkisten palveluiden saatavuuteen, kuten lastenhoitoon, liittyvät pulmat.

Uudet työvuoroluettelot

Työvuoroluettelo on annettava tiedoksi viimeistään kaksi viikkoa ennen työviikon alkua. Työajan tasoittumisjakson ollessa vähintään yhdeksän viikkoa työvuoroluettelo annetaan tiedoksi viimeistään kolme viikkoa ennen työviikon alkamista.

Kun työvuoroluettelo on annettu tiedoksi, sitä voidaan muuttaa ainoastaan työntekijän suostumuksella, tai työn järjestelyyn liittyvästä painavasta syystä, joka ei ole ollut työnantajan tiedossa työvuoroluetteloa laadittaessa.

Työnantajan yksipuolinen muutosoikeus rajoittuu tilanteisiin, joissa työpaikan tuotanto-, palvelu- tai muun toiminnan järjestelyjen turvaaminen on tarpeen ennalta arvaamattomien tapahtumien vuoksi.

Muut työvuoroluetteloja koskevat määräykset

Vuonna 2009 aukiolojen laajentumisen varalta kaupan työehtosopimukseen sovittiin lukuisia työntekijöitä suojaavia määräyksiä:

Sunnuntaina tai kirkollisena juhlapyhänä saa teettää työtä vain, jos siitä on työsopimuksella sovittu tai työntekijä antaa siihen erikseen suostumuksen (10 §-).

Kalenterivuoden aikana on annettava vähintään 22 työstä vapaata sunnuntaita, myös vaikka on antanut suostumuksen sunnuntaityöhön (7 § 2.2.).

Työntekijälle annetaan sunnuntai tai kirkollinen juhlapäivä vapaaksi perustellusta perhesyystä hänen ilmoitettuaan siitä ennen työvuoroluettelon laatimista (7 § 2.2-).

Työvuoroluetteloa laadittaessa on työntekijälle varattava tilaisuus esittää mielipiteensä (6 § 5.).

Valmistellessaan tai aikoessaan muuttaa tasoittumisjärjestelmää työnantajan on varattava luottamusmiehelle, tai jollei sellaista ole valittu, työntekijöille tilaisuus esittää mielipiteensä. Luonnokseen perehtymiseen on varattava riittävä aika (6 § 4.).

Marras- ja joulukuussa on voimassa 100 % korotettu iltalisä sunnuntaisin klo 18–24.

Lue lisää:

PAMin Selin: Kaupan aukiolojen laajentuminen ei saa johtaa turvattomuuteen

Kaupan ja parturi- ja kampaamoliikkeiden aukiololaki on kumottu

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle