28.10.2016 klo 15.20

Oikaisu PamPlus-lehden loka/2016 tekstiin

Luottamusmies voi paikallisesti sopia arkipyhäjärjestelmän käyttöön ottamisesta työehtosopimuksen mukaisesti.

Kilpailukykysopimuksen mukaisia työehtosopimuksen muutoksia koskevassa tiivistelmässä PamPlus-lehden lokakuun numerossa oli virhe. Sen mukaan kaupan alalla muutokset pitäisi tehdä kunkin työntekijän työsopimukseen, jos työpaikalla päätetään pitäytyä nykyisessä arkipyhäjärjestelmässä. Näin ei ole.

Kilpailukykysopimuksen työaikaa koskevat muutokset tulevat työehtosopimusehtoina noudatettavaksi. Kaupan alalle sovittiin vuosivapaajärjestelmästä, josta voidaan kuitenkin sopia toisin työpaikkakohtaisesti työehtosopimuksen 23§:ää noudattaen. Työntekijöiden työsopimuksiin ei tehdä muutoksia.

Näin ollen työpaikalla noudatetaan edelleen arkipyhäjärjestelmää ja pidennetään viikoittaista työaikaa 37,5 tunnista 38 tuntiin. Yhden arkipyhän työajan lyhentävä vaikutus on 7,6 tuntia 7,5 tunnin sijaan.

Osa-aikaisten työntekijöiden työaika säilyy ennallaan, kuten myös arkipyhäjärjestelmän ehdot.

Arkipyhäjärjestelmää koskevat määräykset ovat voimassa työpaikkakohtaisen sopimuksen ajan. Sopimus on voimassa aina vähintään kalenterivuoden kerrallaan, eikä työaikajärjestelmiä voi vaihtaa kalenterivuoden aikana. Sopimuksen kestosta ja irtisanomisesta noudatetaan 23 §:n määräyksiä.
Kesken kalenterivuoden uuteen työsuhteeseen tulevaan työntekijään noudatetaan tällöin myös arkipyhäjärjestelmää, eikä siitä tarvitse sopia erikseen.

Linkki kaupan vuosivapaajärjestelmän sopimustekstiin
Linkki kaupan vuosivapaajärjestelmän soveltamisohjeeseen

 

Uusinta uutta