Koulutus - 22.06.2021 klo 08.55

Oikeus olla tavoittamattomissa

Satu Suvivirta toimii taloustavaraosaston myymäläpäällikkönä Kuopion IKEAssa. Hänelle esimiespäivät ovat toimineet henkireikänä monen vuoden aikana. Kuva: Akseli Muraja

Monilta esimiehiltä on koronan aikana odotettu aikaisempaa enemmän läsnäoloa ja tavoitettavuutta työajan ulkopuolella, myös muun henkilökunnan lomautusten aikana. Kaupan alan esimiespäivillä 25.-26.9.2021 pureudutaan esihenkilöiden jaksamiseen.

PAMin kaupan alan esimiesbarometriin vastanneista esimiehistä noin puolet kertoi oman jaksamisensa olleen koetuksella koronakriisin aikana. Tuloksissa korostuivat erityisesti työ- ja vapaa-ajan erottamisen ongelmat sekä työn kuormittavuuteen liittyvät seikat.

”Monella kaupan alan työpaikalla työtehtävät laajenevat, vaikka työhön käytettävät tuntimäärät lyhenevät tai pysyvät ennallaan. Työn helpottamiseksi ja organisoimiseksi otetaan käyttöön jatkuvasti uusia digitaalisia työkaluja ja sovelluksia. Samalla esimiesten ja työntekijöiden mahdollisuus kytkeytyä irti työhön käytettävistä sähköisistä välineistä vaikeutuu ja palautuminen hidastuu. Tämä on huolestuttava kehitys”, sanoo Satu Suvivirta, IKEAn taloustavaraosaston myymäläpäällikkö Kuopiossa.

Suvivirta puhuu ilmiöstä, josta on tullut arkipäivää monella työpaikalla. Työsähköposteihin vastataan vapaa-ajalta ja viestintäkanavia seurataan varmuuden vuoksi osoittaen, että on aina tavoitettavissa. Motiivina voi myös olla pelko tippua kärryltä ja menettää työnsä. Se on vähän kuin pitäisi työpaikan oven auki koko ajan.

”Tämä voi johtaa siihen, että et vietä ollenkaan vapaapäiviä. Olet jatkuvassa päivystystilassa, josta ei pääse irti, eikä siinä palaudukaan. Olemme muutenkin tänä päivänä vahvasti kiinni sosiaalisen median eri kanavissa, ja koko ajan tulee uusia. Ne ovat koukuttavampia kuin alkoholi ja tupakka”, hän toteaa. 

”Minulla ei ole työsähköpostia kännykässäni, mistä on ollut apua. Oletan, että minulle soitetaan, jos jotain niin katastrofaalista tapahtuu, että minut on pakko saada kiinni vapaa-ajalla”.

Suvivirran mukaan korona on tuonut mukanaan paljon riskitekijöitä lähityötä tekeville. Työntekijöitä kuormitetaan vielä lisää, sillä että koko ajan pidetään linjat auki.

Suvivirran mukaan työnantajien pitäisi muistuttaa työntekijöitä siitä, että heillä on oikeus vapaa-aikaan. Työnantajan olisi esimerkiksi hyvä sanoa ääneen, ettei työsähköposteja tulisi katsoa työajan ulkopuolella. 
 

Ei palkattomalle työlle

Satu Suvivirta pitää myös tärkeänä, että jokainen tekisi työnsä työaikana. Ilmaista työtä ei kenenkään kuuluisi tehdä etenkään palvelualalla, joka on muutenkin huonosti palkattua. 

”Muistutan aina omaa työporukkaani siitä, että heillä on oikeus taukoihin ja että ne kuuluu myös pitää. Jos tauot jää pitämättä, työntekijät osoittavat miten paljon työtä he ehtivät annetussa ajassa tekemään. Se antaa väärän kuvan työnantajalle, joka supistaa seuraavaksi työhön budjetoituja työtunteja”, hän sanoo.

Suvivirta huomauttaa, että jos työntekijä jättää yhden 15 minuutin tauon pitämättä päivittäin ja lyhentää toista taukoa, hän tulee tehneeksi yhden palkattoman työpäivän joka kuukausi.

Työ- ja vapaa-ajan erottamiseen ja työn kuormittavuuteen liittyvät seikat ovat keskeisimpiä työhyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta. Jaksaminen on syystä yksi tämän vuoden teemoista kaupan esimiespäivillä. 

Suvivirran mukaan Esimiespäivät on kuin salvaa sielulle. Hän on osallistunut tapahtumaan aina, kun se on ollut mahdollista.
  
”Esihenkilönä sinä kannattelet työntekijöitä, ja huolehdit siitä, että kaikki sujuu. Et ole kuitenkaan työnterveyshoitaja tai psykologi. Siksi sinun pitäisi pitää huolta myös itsestäsi ja pitää taukoja, koska omalla esimerkilläsi näytät muille, miten työpaikalla toimitaan”. 

Esihenkilöillä ei välttämättä ole ketään, joka kysyisi esimerkiksi, miten sinä jaksat. Esimiespäivillä sinulla on tilaisuus tavata muita esimiehiä, joiden kanssa voi keskustella luottamuksellisista asioista ja saada vertaistukea. Päivillä julkaistaan myös Neuvottelujärjestön ja Kaupan Liiton yhteistyössä laadittu alan esimiesten työhyvinvointihankkeen väliraportti.

Ilmoittaudu mukaan

Kaupan esimiesten neuvottelujärjestön esimiespäivillä saat eväitä työssä jaksamiseen ja verkostoidut muiden esihenkilöiden kanssa. Ilmoittaudu mukaan PAMin tapahtumakalenterin kautta elokuussa.
 

Teksti: Marie Sandberg-Chibani

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

PAMin palvelut kesällä
Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.