Työelämä - 18.05.2021 klo 15.57

Opas siivoustyön ostamiseen– laatuasiat ja sosiaalinen vastuu muistettava

Hyvin toteutettu tarjouskilpailu ja työn valvonta sopimuskauden aikana edesauttavat sitä, että työntekijät saavat kunnolliset työehdot. Kuva: Gettyimages

Tänään julkaistu siivoustyön ostajan opas korostaa, että siivoustyötä ostaessaan tilaajan tulee kiinnittää enemmän huomiota sosiaaliseen vastuuseen ja palvelun laatuun.

Siivoustyötä kilpailutetaan määräajoin. Tarjouskilpailu kuuluu alan käytäntöihin.  Vaihe on työntekijöille stressaava, sillä oma työnantaja voi myös hävitä kilpailussa. Asiaa voi katsoa toisinkin. Oikein toteutettu tarjouskilpailu ja sopimuskauden aikainen valvonta voivat estää siivousalalla ilmenneitä hyväksikäyttötapauksia, joissa palkat ja työajat ovat olleet mitä sattuu.

Siivous on työvoimavaltainen ala. Peräti 85 prosenttia kokonaiskustannuksista kertyy työvoimasta. Ammattiliittojen ja muiden alan toimijoiden yhteistyönä laatiman oppaan tarkoituksena on edistää reilua kilpailua ja sitä, että työehdoista tinkimällä ei yritetä kahmia toimeksiantoja. PAMin lisäksi mukana ovat olleet ammattiliitot Pro ja JHL sekä Tampereen ammattikorkeakoulu Tamk ja STTL Puhtausala.

Mikäli laatua ja sosiaaliseen vastuuseen liittyviä tekijöitä ei oteta kilpailutuksissa huomioon, yritysten välinen kova kilpailu voi johtaa  työntekijöiden epäreiluun kohteluun.  PAMin elinkeinopoliittisena asiantuntijana toiminut Katri Jakosuo kirjoittaa oppaassa, että henkilöstölle laatu ja vastuu syntyvät työoloista, työehtosopimuksen mukaisista palkoista, työn tarvitsemasta koulutuksesta sekä terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien normien noudattamisesta.

Puhtaustasoon määrittely

Siivousta ostettaessa vaaditun puhtaustason tarkka määrittely on tärkeää, ilmeni tänään oppaan julkistamistilaisuudessa, joka oli samalla kilpailutusta käsittelevä webinaari.  Hankaluutena on,  että siivoustyön laatu on helposti mielikuvia tai kuvauksia, kun firmat lupaavat tähdet taivaalta. Tarjouspyynnön on oltava yksityiskohtainen.

HOK-Elannon siivouspäällikkö Aino Aho toi esiin ostajan kokemuksen. Tarjouspyynnössä tulee hänen mukaansa kertoa  hyvin tarkkaan, mitä yritys edellyttää siivoukselta. Hyvä yhteistyö tilaajan ja siivousyrityksen välillä auttaa työntekijöiden asioiden hyvään hoitoon ja työehtojen varmistamiseen.

Pääkaupunkiseudulla vaikuttava HOK-Elanto on kieltänyt alihankinnan yhteistyökumppaneiltaan vuodesta 2013.  Syynä oli se, että oli vaikeaa tietää, mitä palkkoja työntekijöille maksettiin ja mikä määrä heillä oli vapaapäiviä.

”Alihankkijoiden asioita oli vaikea seurata”, Aho sanoi.

ISS Palveluiden myyntijohtaja Mari Raita korosti, että yritysten tulee tarjouspyyntöjä tehdessään antaa siivousyrityksille riittävästi aikaa vastaamiseen. Samoin aikaa tarvitaan työn haltuunottoon ja siihen liittyviin rekrytointeihin, mikäli kilpailutuksessa tulee voitto.  

”Ei ole kenenkään etu, että kohde joudutaan starttaamaan tilapäisellä työvoimalla.”

Ostaja usein unohtaa, että sopimuskauden aikana sen on syytä todentaa, onko laatu sitä mitä luvattiin, Tamkin lehtori Leila Kakko korosti webinaarissa. 

prosenttia kokonaiskustannuksista.

Vinkkejä onnistuneeseen siivousalan tarjouskilpailun tekemiseen

Ennen tarjouskilpailua

  • Tee realistinen aikataulu.
  • Tutustu siivouskohteeseen.
  • Määrittele yksiselitteisesti kriteerit ja tilaajan ja siivousyrityksen vastuut.
  • Kunnioita lainsäädäntöä, työntekijöiden oikeuksia ja työehtosopimuksia.
  • Huomioi ympäristöasiat.

Tarjousten vertailu

  • Valitse paras tarjous hinta-laatu-suhteen perusteella.
  • Hylkää poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset sekä epäreilusti kilpailevat toimijat.

Tarjouskilpailun jälkeen

  • Seuraa ja valvo sopimuksen toteutumista säännöllisesti.
  • Mukauta sopimusta toimintaympäristön muuttuessa.

Lue tai lataa ostajan opas

Opas: Osta oikein ja järkevästi–opas ammattisiivousta hankkiville yrityksille ja julkisille organisaatioille

https://www.lukusali.fi/pam/#/reader/0e5ecda8-ad96-11eb-91a3-00155d64030a

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

PAMin palvelut kesällä
Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
Puhelinpalvelut ma–ti ja ke-pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.