Osa-aikainen työ - 09.12.2020 klo 09.00

Osa-aikaisten työtunnit ajan tasalle

Myyjä-visualisti Susan Juntunen Vaasan Marimekosta sai täydet tunnit tuntitarkastelun ansiosta. Kuva: Mikko Lehtimäki.

Kaupan alan työehtosopimus velvoittaa osa-aikaisten työntekijöiden työajan tarkasteluun. Myyjät Susan Juntunen ja Minna Vörlin kertovat, kuinka tuntitarkastelu on toteutunut heidän työpaikoillaan.

Vaasan Marimekon myymälän näyteikkunan takana häärii myyjä–visualisti Susan Juntunen. Hän rakentaa ikkunaan uutta jouluista esillepanoa. On marraskuu, ja ihmiset miettivät, mitä kääriä lahjapaketteihin.

Yleensä juuri joulunalusaikaan myymälässä eletään vuoden hektisimpiä hetkiä. Työntekijöiden viikkotyötuntien määrä kohoaa tavallista korkeammaksi.

Lähes parikymmentä vuotta Marimekolla työskennelleen Juntusen työsopimukseen työtunteja on kirjattu maksimimäärä eli 37,5 viikkotuntia. Näin ei ole kuitenkaan ollut aina. Vielä reilu vuosi sitten Juntunen oli osa-aikainen työntekijä 34 viikkotyötunnillaan. Alhaisimmillaan Juntusen tuntimäärä on ollut 30.

"Viime vuonna tuntitarkastelun yhteydessä esimiehet päättivät nostaa tuntimäärääni. He katsoivat, että pysyville lisätunneille oli tarvetta", Juntunen selittää.

Tuntitarkastelun avulla on tarkoitus puuttua niin sanottuun vastentahtoiseen osa-aikatyöhön.

Lisätuntien ansiosta Juntunen kokee voivansa tehdä työnsä nyt entistä paremmin. Kuva: Mikko Lehtimäki

Valtakunnalliseen kaupan alan työehtosopimukseen tuntitarkastelu kirjattiin reilu kaksi vuotta sitten. Kirjaus velvoittaa työnantajaa vertaamaan määräajoin osa-aikaisten työntekijöiden toteutuneita viikkotyötunteja työsopimuksiin kirjattuihin tuntimääriin. Tarkastelu pitää pääsääntöisesti tehdä vähintään puolen vuoden välein. PAMin syksyn aikana toteuttaman selvityksen mukaan tuntitarkastelu ei kuitenkaan vielä toteudu kaikilla työpaikoilla.

Jos keskimääräinen työaika on vakiintunut korkeammaksi kuin työsopimukseen kirjattu tuntimäärä, täytyy sopimuksen tunteja korottaa todellisuutta vastaavaksi. Jos työtuntien määrän lisääntyminen on vain väliaikaista, työsopimusta ei tarvitse muuttaa.

Työnantajalla taas on velvollisuus tarjota työntekijälle työtä vähintään se määrä, mikä on kirjattu hänen työsopimukseensa.

 

Marimekko aloitti tuntitarkastelut ensimmäisten joukossa

 

Marimekko teki ensimmäisen tuntitarkastelukierroksen heti elo-syyskuussa 2018.

"Käytännössä tuntitarkastelu eteni siten, että kävin esimieheni kanssa keskustelun omasta tuntitilanteestani. Esimies täytti keskustelun pohjalta tuntitarkastelua varten laaditun lomakkeen, jonka minä sitten luin läpi, hyväksyin ja allekirjoitin. Keskustelut sujuivat aina hyvässä hengessä", Juntunen kuvailee neuvonpitoja, joihin osallistui työskennellessään osa-aikaisena.

Työntekijöiden kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen esimiehet pohtivat, onko todellisten tuntien ja työsopimuksiin kirjattujen tuntimäärien välillä ristiriitoja ja onko niihin syytä puuttua.

"Jos yrityksessä ei ole tehty tuntitarkastelua, henkilöstön ja luottamusmiesten kannattaa olla itse aktiivisia"

"Olennaista on, onko tuntimäärien kasvu luonteeltaan pysyvää. Jos työtuntien kasvu johtuu vaikkapa työkaverin vakavasta sairastumisesta johtuvasta poissaolosta, ei ehto aiempaa suuremman tuntimäärän vakiintumisesta välttämättä täyty", Marimekon pääluottamusmies Tuuli Laine selittää.

Tähän mennessä Marimekko on tarkastellut tunteja viiteen otteeseen. Ennen koronapandemiaa tehdyissä tuntitarkasteluissa yhtiö nosti yhteensä noin 150 marimekkolaisen työsopimusten tuntimääriä.

Pari vuotta sitten, heti valtakunnallisen työehtosopimuksen solmimisen jälkeen yhtiö alkoi neuvotella ja suunnitella yhdessä pääluottamusmiehen kanssa, miten tuntitarkastelu käytännössä toteutetaan. Yhteistyön tuloksena syntyi muun muassa tarkastelua varten tehty erillinen lomake.

"Jos yrityksessä ei ole tehty tuntitarkastelua, henkilöstön ja luottamusmiesten kannattaa olla itse aktiivisia", Laine neuvoo.

 

Luottamusmies Minna Vörlin ajattelee, että tarkastelu on sekä työntekijöiden että työnantajan etu. Kuva: Esa Melametsä

Tuntitarkastelu voi nostaa työtyytyväisyyttä


Kokkolan Halpahallissa myyjä ja luottamusmies Minna Vörlin purkaa myymälän puolella kuormaa ja hyllyttää miesten tekstiilejä. Sukat ja alushousut löytävät paikkansa.

Vörlinin osa-aikaisille työtovereille ei ole tuntitarkastelua tehty vielä kertaakaan.

"Ensimmäisen kerran puhuimme työnantajan kanssa tuntitarkastelusta vasta marraskuussa 2020. Olimme kyllä työnantajan kanssa yhtä mieltä siitä, että tarkastelu täytyy tehdä. Vielä ei ole työnantaja kuitenkaan toimeen tarttunut. On kuulemma liian kiire", Vörlin sanoo.

Vörlinin edustamasta 45 työntekijästä valtaosa on myyjiä, jotka työskentelevät osa-aikaisilla sopimuksilla.

"Kokoaikaisia työntekijöitä meillä on alle 10. Osa-aikaisista monet haluaisivat tehdä enemmän tunteja. Eivät kuitenkaan kaikki. Osa haluaa tehdä osa-aikatyötä esimerkiksi opiskelujen tai perhesyiden vuoksi," Vörlin kertoo.

Hän arvioi, että toteutuneiden työtuntien ja työsopimuksiin kirjattujen tuntimäärien välillä ei Kokkolassa ole suurta ristiriitaa, joskin muutamien työntekijöiden kohdalla tarkastelu todennäköisesti tarkoittaisi osa-aikaisen työsopimuksen muuttamista kokoaikaiseksi.

"Näille työntekijöille muutoksesta olisi ainakin se selvä etu, että he voisivat luottaa saavansa tehdä ainakin sen 37,5 viikkotyötuntia. Ei voisi käydä niin, että tarvittavia työtunteja tekemään otettaisiin uusi osa-aikainen työntekijä."

Työsopimukseen kirjatuilla tunneilla voi olla merkitystä pitkälle tulevaisuuteen. Palkka vaikuttaa eläkkeen ja mahdollisen ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan suuruuteen.

"Myös työnhaussa tuntimäärillä saattaa olla merkitystä. Työtä hakiessa ansioluettelossa komeileva kokoaikainen työsuhde voi olla suurempi meriitti kuin osa-aikainen työsuhde", Vörlin arvioi.


Työnantajakin hyötyy työtuntien kartoituksesta

 

Minna Vörlin uskoo, että tuntitarkastelu on paitsi työntekijöiden myös työnantajan etu.

"Tunteja kokonaisvaltaisesti tarkastellessa työnantaja saisi hyvän kuvan siitä, mikä on työtuntien todellinen tarve. Tällainen kartoitus voisi myös helpottaa työvuorojen suunnittelua ja tuntipaletin pyörittämistä", hän sanoo.

Tuntitarkastelun kuluessa työnantaja saisi myös käsityksen siitä, mitä kukin työntekijä haluaa. Kuka haluaa tehdä pientä tuntimäärää ja kuka haluaisi tunteja enemmän?

Myyjä ja luottamusmies Minna Vörlin Kokkolan Halpahallista uskoo, että tuntitarkastelu voi parantaa myös työpaikan ilmapiiriä. Kuva: Esa Melametsä

Työntekijöiden työtyytyväisyys voisi nousta, kun tunteja tarjottaisiin niitä nimenomaan haluaville.

Keskustelu tuntien määräytymisen perusteista voisi myös parantaa työpaikan ilmapiiriä.

"Joskus ihmiset saattavat itsekseen nurista ja ihmetellä, miksi työkaverilla on enemmän tunteja kuin itsellä, vaikka molemmat tekevät samaa työtä. Tuntitarkastelun yhteydessä työnantaja saisi mahdollisuuden selittää, mihin tuntimäärät perustuvat", Vörlin huomauttaa.

 

”Olen arvokas ja luottamuksen arvoinen”

 

Susan Juntunen saa jouluikkunan esillepanon Vaasassa valmiiksi.

Kokenut myyjä on tyytyväinen siihen, että nyt hän on kokoaikainen työntekijä myös paperilla.

"Nyt voin olla varma, että saan aina tehdä täydet tunnit ja palkka on sen mukainen. Tämä on helpottanut muunkin elämän suunnittelua. Esimerkiksi viikonloppureissulle on helpompi lähteä kavereiden kanssa, kun omasta taloudellisesta tilanteesta on varmuus", hän selittää.

Lisätuntien ansiosta Juntunen kokee voivansa tehdä työnsä nyt entistä paremmin. Esimerkiksi esillepanojen toteutusta ehtii miettimään ja suunnittelemaan kunnolla.

Muutos näkyy myös työmotivaatiossa ja sitoutuneisuudessa. Juntunen myöntää katselleensa vielä osa-aikaisena uutta työpaikkaa, jossa olisi voinut tehdä täydet tunnit.

Työsuhteen muuttaminen kokoaikaiseksi oli Juntusen mukaan kuin iso positiivinen palaute tehdystä työstä.

"Tuli sellainen olo, että olen arvokas työntekijä ja minuun luotetaan", Juntunen summaa.

Susan Juntusen mukaan kaikki työntekijät ovat yhtä arvokkaita, on tuntimäärä sitten mikä tahansa. Kuva: Mikko Lehtimäki

Kaupan alan tes ja tuntitarkastelu 

- Alle 37,5 tuntia tekevän työntekijän tehtyjä tunteja tulee verrata säännöllisesti työsopimustunteihin.

- Jos toteutunut työaika on työsopimustunteja suurempi, työsopimus tulee muuttaa vastaamaan todellisuutta.

- Jos työpaikallasi ei ole tehty tuntitarkastelua, vaadi työnantajaltasi tuntiesi läpikäymistä.

- Sinun tukenasi ovat tarvittaessa työpaikkasi luottamusmies ja PAMin työsuhdeneuvonta.

- Lue tästä ohjeita työajan tarkastelusta työpaikalla ja oikeudesta isätyöhön 

Työajan tarkastelusta on määräys myös vartioinnin, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan ja Alkon työehtosopimuksessa.
 

Teksti: Anu Vallinkoski

Uusinta uutta